De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2-8-2014 1 concern 1 naam mei 2012. Vanaf 1 juni 1 logo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2-8-2014 1 concern 1 naam mei 2012. Vanaf 1 juni 1 logo."— Transcript van de presentatie:

1 2-8-2014 1 concern 1 naam mei 2012

2 Vanaf 1 juni 1 logo

3 Concernontwikkeling: de laatste stap Tot 2000: 2001: 2007: 1 juni 2012:

4 Uitgangspunten (naast de bestaande uitgangspunten)  We gebruiken altijd het algemene logo van Rotterdam  Er komt geen nieuwe huisstijl  We communiceren naar buiten thema’s, functies, producten, projecten. Geen organisatieonderdelen.  Als we organisatieonderdelen communiceren, doen we dat functioneel onder de noemer ‘contactgegevens’  Voor een duidelijke afzender gebruiken we de groene contactbalk  We verduidelijken de url: www.rotterdam.nl/….

5  We denken van buiten naar binnen Dus de ‘communicatieruimte’ (koppen, titels, tekst) laat zien waarover we communiceren. Dit is in plaats vanuit welk onderdeel van de gemeente je communiceert.

6

7 Beperkt aantal uitzonderingen  GGD (regionale functie)  Bibliotheek (verzelfstandiging)  Robedrijf (aparte huisstijl handhaven)  College van Burgemeester en Wethouders / Gemeenteraad / Rekenkamer / Griffie  Deelgemeenten die de Rotterdamse stijl gebruiken Aanpak: daar verandert op dit moment niets

8 Wie doet wat Concernbreed  Huisstijlrichtlijnen systematisch doorlopen en aanpassen  Een pakket maken met algemene sjablonen (zie verderop)  Visitekaartjesmodule aanpassen

9 Wie doet wat Clusters  Alles wat je nu maakt, maak je met het algemene logo  Je maakt de voorraad op; we passen stap voor stap aan

10 Vragen  Vanaf wanneer gebruik je het algemene logo en dus niet meer een dienstlogo? nu  Wat doe je met de voorraad? maak je op

11 Vragen  Is er centraal budget voor huisstijlaanpassingen? alleen voor concernbrede middelen zoals concern sjablonen en visitekaartjesmodule  Wat doe je met duurzame middelen zoals gevelborden, autostickers? pas je aan bij vervanging

12 Sjablonen  Algemene sjablonen (brief, notitie, verslag, agenda, fax enzovoort)  Specifieke sjablonen (formulieren, persbericht enzovoort) Resultaat: Dezelfde algemene sjablonen voor het hele concern

13 Hoe gaan de sjablonen eruit zien?  Hetzelfde, alleen met een toevoeging  Belangrijk is: duidelijke afzender Dit regelen we in: - rechter kolom - communicatie  Wie regelt wat: - rechter kolom: ICT - communicatie: de communicerende ambtenaar (met ondersteuning van de communicatieprofessional)

14 Stap voor stap Startvraag: Aan wie communiceer je (en welke afspraken horen daarbij)? Keuze: 1.Het publiek (inwoner, bezoeker, ondernemer) 2.Overig (medewerker, partners, gemeenten enzovoort)

15 Uitwerking  Publiekscommunicatie: Gebruik vastgesteld thema  Overig: Afdelingsnaam (= vastgestelde clusternaam/ programmanaam/organisatienaam/projectnaam)

16 Thema’s van rotterdam.nl (staan vast)  Belastingen en heffingen  Kunst en cultuur  Scholing en vorming  Sport en recreatie  Verkeer en vervoer  Bestuur en beleid  Leefomgeving en veiligheid  Leven, reizen en papieren  Natuur en milieu  Bouwen en wonen  Ondernemen  Werk en inkomen  Zorg en welzijn

17 Clusternamen (staan vast)  Stadsontwikkeling  Maatschappelijke ontwikkeling  Stadsbeheer  Dienstverlening  Werk en inkomen  Serviceorganisatie  Bestuursdienst

18 Afdelingsnaam Bijvoorbeeld:  Roteb  Ingenieursbureau  Stadsarchief  Stadstoezicht

19 Programmanaam Bijvoorbeeld:  Aanval op uitval  Beter presteren  Organisatie en financiën  Basisregistraties

20 Projectnaam Bijvoorbeeld:  Leegstand  Elektronisch personeelsdossier  Het nieuwe werken  Hoekse lijn

21 Afspraak Publiekscommunicatie:  Eerste regel is voor thema  Het is niet verplicht om een thema toe te voegen  Thema’s staan vast  Er mag een specifiekere regel onder (2 e regel) waarin de afdelingsnaam staat  Maximaal 2 regels, minder mag ook Overige communicatie:  2 regels zijn vrij in te vullen  Let wel: clusternamen staan vast

22 Communicatie over 1 afzender – 1 logo Gericht op interne communicatie  Concernbreed (door huisstijlbureau)  Clusterniveau (door clusters)


Download ppt "2-8-2014 1 concern 1 naam mei 2012. Vanaf 1 juni 1 logo."

Verwante presentaties


Ads door Google