De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkopen en aanbesteden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkopen en aanbesteden"— Transcript van de presentatie:

1 Inkopen en aanbesteden
Waarom Europees aanbesteden? Vrije markt Concurrentie Betere prijs/kwaliteit In Nederland extra aandacht n.a.v. de bouwfraude en, (later) het Nalevingsonderzoek van EZ Europees aanbesteden: openbaar maken, elk bedrijf kan meedingen

2 Inkopen en aanbesteden
Europese drempel: Werken: € ,-- Diensten/Leveringen: € ,-- Onder de drempel geen vrijheid, blijheid Eisen vanuit Europa (+ jurisprudentie) zijn van toepassing: Objectief Transparant Non-dicriminatoir Dus: gemeentelijk beleid vaststellen, vanwege de wet, bestuurlijke integriteit en kostenaspect (het gaat om € 600 á € 800 per inwoner)

3 Inkopen en aanbesteden
Gemeentelijk beleid: wanneer gaan we op welke manier aanbesteden? Landelijke gemiddelden (SGBO-onderzoek): (bij Werken) Enkelvoudig onderhands: tot € , -- Meervoudig onderhands: van € ,- tot € ,-- Openbaar: vanaf € ,--

4 Inkopen en aanbesteden
Wie doet er wat? De gemeenteraad: (vanuit de dualisering) Stelt de algemene kaders vast, doorgaans in een nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Vanuit financiële verordening: controle / verantwoording Kan het college vragen om inzicht of de lokale rekenkamer vragen om onderzoek Beleidskaders: Hoe gaan we om met prijs? Integriteit? Duurzaamheid? Innovatie? Aspecten van lokale werkgelegenheid? Nieuwe en jonge bedrijven?

5 Inkopen en aanbesteden
College: Financiële verordening (art. 27): ‘Het college draagt zorg voor en legt (bij besluit) vast de interne regels (protocol) voor de inkoop en aanbesteding van leveringen, werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie’ Verantwoordelijk voor efficiënte besteding van middelen Opstellen (concept) nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Opdrachtgever voor het ambtelijk apparaat Het doen van privaatrechtelijke rechtshandelingen

6 Inkopen en aanbesteden
Conclusie n.a.v. VNG-project Goed Besteed: (citaat Onno van Veldhuizen, onze ambassadeur) “ Inkopers hebben een grote toekomst voor zich. Wie niet meedoet, mist de boot. “ Maatschappelijke waarde van het inkopen van goede, scherp geprijsde duurzame producten Aandacht te geven aan dit onderwerp. Loop een keertje langs bij uw inkoper/aanbesteder Informeer uw mede bestuurders en management over het beleid binnen de gemeente Zorgen dat dit onderwerp binnen uw gemeente goed in beleid is ingebed en wordt nageleefd. Voor Goed Besteed: - aanwezigheid op het afsluitende congres in 2007 zodat u aan de Minister van EZ kunt laten zien dat dit een onderwerp is wat de gemeenten aangaat en dat er absoluut geen sprake is van bestuurlijke onwil!


Download ppt "Inkopen en aanbesteden"

Verwante presentaties


Ads door Google