De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laat u wat liggen ? Bianca Steentjes RO Reinier Gosselink RA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laat u wat liggen ? Bianca Steentjes RO Reinier Gosselink RA"— Transcript van de presentatie:

1 Laat u wat liggen ? Bianca Steentjes RO Reinier Gosselink RA
De Lokale Rekenkamer Overijssel 11 november 2009 Rechtmatigheid Laat u wat liggen ? Bianca Steentjes RO Reinier Gosselink RA 4 april 2017

2 Programma 17:15 - 17:20 uur Introductie
17:20 – 18:00 uur Rechtmatigheidcontrole 18: :30 uur Pauze 18:30 – 19:10 uur Laat u wat liggen? Stellingen 19:10 – 19:15 uur Afsluiting 4 april 2017

3 Introductie Wie zijn wij?
Reinier Gosselink RA drs. Bianca Steentjes RO Director Ernst & Young Manager Ernst & Young Accountants Advisory 4 april 2017

4 Wat is rechtmatigheid? Rechtmatigheid is het voldoen aan de wetten en regels zoals deze gelden Besteden we het geld zoals we hebben vastgelegd (in regelingen en verordeningen), leggen we contracten en besteding goed vast en krijgen we ook geleverd waarvoor we betalen Zijn baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand gekomen (financieel – accountantscontrole) 4 april 2017

5 Wat zijn de grenzen van de rechtmatigheidscontrole?
Grens 1: Jaarrekening Grens 2: Financiële beheershandelingen Grens 3: Relevante wet- en regelgeving Grens 4: Goedkeuring-/rapporteringtolerantie 4 april 2017

6 Grens 1: Jaarrekening Rechtmatige totstandkoming van: Balansmutaties
Baten en lasten 4 april 2017

7 Grens 2: Financiële beheershandeling
Transacties ⇒ handeling met tegenprestatie Overdrachten ⇒ financiële middelen gaan over zonder tegenprestatie Financieringen ⇒ verstrekte of ontvangen leningen Vermogensmutaties ⇒ wijziging in vermogen zonder wijziging in liquide middelen 4 april 2017

8 Grens 2: Niet financiële beheershandeling
Intern systeem van risico afweging (juridische control) Maakt geen deel uit van de controle maar wel van de verantwoordelijkheid van het College. Voorbeeld: wet bescherming persoonsgegevens 4 april 2017

9 Grens 3: Relevante wet- en regelgeving
Externe en interne wet- en regelgeving Normenkader Toetsingskader 4 april 2017

10 Grens 4: Goedkeurings- en rapporteringstolerantie
Strekking accountantsverklaring Goedkeuringstolerantie(% totale lasten) Goedkeurend Beperking Oordeel-onthouding Afkeurend Fouten < 1% >1%<3% - > 3% Onzekerheden < 3% >3%<10% > 10% Rapporteringstolerantie € ? 4 april 2017

11 Rechtmatigheid versus Getrouwheid
Rechtmatigheidcriteria Getrouwheidsaspecten G R+ Begroting Alle x Calculatie Juistheid Valutering Tijdigheid Voorwaarde Volledigheid Adressering Aanvaardbaarheid M & O Levering Bestaan 4 april 2017

12 Rechtmatigheidscriteria
Hoogte: artikelen die betrekking hebben op de omvang van de geldstroom bijv. geldwaarde van het contract Doelgroep: artikelen met betrekking tot bepaling van de doelgroep bijv. onderscheid tussen subsidie of inkoop Duur: artikelen die betrekking hebben op de duur van een verstrekking van de geldstroom bijv. periode van een contractsduur van één jaar 4 april 2017

13 Rolverdeling accountant
Primair: Toetsen werking financiële beheershandelingen Secundair Beoordelen interne controlesysteem van niet financiële handelingen (kwalitatief) / juridische beheersorganisatie 4 april 2017

14 Top 10 knelpunten (gemeenten en provincies)
Rechtmatigheidbeheer onvoldoende transparant en intern getoetst Naleving BBV (o.a. reserves) Inkoop en aanbesteding Begroting- en kredietbeheer onvoldoende M&O beleid niet uitgewerkt Subsidiedossiers niet op orde Verordening financieel beleid en beheer Onderbouwing kostendekkende heffingen Contractenbeheer niet op orde Juridische control onvoldoende georganiseerd 4 april 2017

15 Vragen? 4 april 2017

16 Rekenkamer: Laat u wat liggen?

17 Stelling 1 De accountant voert voldoende werkzaamheden uit met betrekking tot de rechtmatigheid. Aanvullende rechtmatigheidcontroles zijn niet nodig.

18 Stelling 2 De Rekenkamer is dé controlerende instantie die (de aanwezige) ‘tekortkomingen’ in de rechtmatigheidcontrole moet dichten.

19 Bedankt voor uw aandacht !
4 april 2017


Download ppt "Laat u wat liggen ? Bianca Steentjes RO Reinier Gosselink RA"

Verwante presentaties


Ads door Google