De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBV-(Programma) Begrotingscyclus versus ? Beleidscyclus

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBV-(Programma) Begrotingscyclus versus ? Beleidscyclus"— Transcript van de presentatie:

1 BBV-(Programma) Begrotingscyclus versus ? Beleidscyclus
Kaderstellen Controleren Communiceren Argumenteren

2 Programma Ons causale cyclusding + Hoogerwerf z’n causale cyclusding
= Jullie ding / ons ding / zinnig ding? (Opdracht) 4 gezichtspunten voor beleidsontwikkeling: (Discussie) Rationeel Democratisch Differentiëren Integreren

3 Wat knarst daar in mijn netwerk?
Begrotingscyclus Format Beleidscyclus

4 Mijn causale ding: Een blik onder de motorkap
Vijf belangrijke “onderdelen” Doelenboom (causale cascade) Tabel instrumenten output Meerjarenoverzichten Strenge syntaxis Hyperlinks & .pdf

5 Maar eerst: vegen tegen de verloedering
Een gemeente zet het vegen der straten in breder perspectief Met vijf lagen indicatoren

6 1 Doelenboom (causale cascade)

7 Doelenboom veegvoorbeeld

8 Vergelijk

9 2 Instrumenten – Output tabel

10 3 Meerjarenoverzichten baten & lasten

11 4 Een strenge syntaxis voor doelen, instrumenten en output
ding _ doen of doen _ ding Doel: (ding_doen) Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer_onderhouden en verbeteren Instrument: (doen_ding) Toetsen van_de veiligheid van primaire waterkeringen Output: ding (+kwantificering) _ gedaan Drie regionale waterkeringen _ aangewezen en genormeerd

12 5 Altijd doorzoekbaar 24/7! voor Raden, Staten en Burgers door Hyperlinks & pdf & ?
Synchroon Zoek binnen deze begroting Diachroon Zoek binnen deze cyclus of een andere Hyperchroon Zoek in de beleidsachtergrond Heterochroon Zoek in het beleidsgeheugen Chronos is hier de cyclus in vier tikken

13 Inhoudsopgave © PP in taal

14 Zoeken naar woorden: “hooiberg”

15 Zoeken naar woorden “tangent”

16 Diachroon zoeken U zoekt binnen een of meer cycli

17 Of u zoekt binnen versies van een document

18 Hyperchroon zoeken U zoekt in de beleidsachtergrond

19 Toekomstzoekmuziek

20 As we speak: Formats voor de andere statiën in de integrale planning&control-cyclus

21 Wordt geslepen: Beleidsgereedschap
Als een (beleids)proces eenmaal geordend is, kun je het optimaliseren. Bijvoorbeeld door convergent en divergent beschouwen met denkinstrumenten: PAC MAC Waardenwaaier

22 Als/dan-relaties: PAC

23 Prioriteren van instrumenten: MAC

24 Alternatieven bedenken: Waardenwaaier

25 Het gebeurt waar je bij zit!
De burgemeester van Zaltbommel in Binnenlands Bestuur van vandaag:

26 Hoogerwerf z’n causale ding

27 Hoogerwerf z’n cyclusding

28 Ons ding? (opdracht) We hebben twee cycli: Zijn er faseproblemen?
knars Begrotings cyclus Format Beleidscyclus We hebben twee cycli: Beleidscyclus Begrotingscyclus Zijn er faseproblemen? Wellicht kunnen we de cycli met de causale cascade in de doelenboom op elkaar afstemmen?

29 Hoe beoordeelt u dit format vanuit de vier gezichtspunten van Hoogerwerf? (discussie)

30 Bedankt voor uw aandacht en uw inbreng
Op uw webpagina kunt u dit college herbeleven:


Download ppt "BBV-(Programma) Begrotingscyclus versus ? Beleidscyclus"

Verwante presentaties


Ads door Google