De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe begroting Wat & hoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe begroting Wat & hoe."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe begroting Wat & hoe

2 Programma Aanleiding nieuwe begroting Wat: de formats
De SWBC en de geschiedenis van de cyclus Wat: de formats Onderdelen, syntaxis en cyclus Hoe: Begrotingsstukken slim gebruiken Zoeken in de 4 statiën van de cyclus Aan het werk! Uw zoektermen © PP in taal

3 Het belang van een begroting
Ondanks alle relativering, toch hét sturingsinstrument voor PS Verantwoording voor besteding van belastinggeld Kaderstellende en controlerende rol van PS

4 Waarom een nieuwe begroting?
Informatie begroting ook begrijpelijk voor niet- ingewijden Controle nieuwe rol van PS in duale verhoudingen Logische samenhang binnen de begroting en tussen de verschillende stadia in P&C cyclus © PP in taal

5 Werkwijze Werkgroep vanuit FEPO: SWBC
Ontwikkelen van formats Begeleiden van de implementatie Tussentijdse presentaties in commissie en Staten Onder andere Doelenboomdag Per format in Voordracht vastgesteld

6 Verhouding GS en PS Van wie is de begroting?
Op welk (detail)niveau worden beslissingen genomen/gevraagd? Welke informatie is wel/niet nodig?

7 Formats Blik onder de motorkap
Drie belangrijke onderdelen: Doelenboom / causale cascade Instrumenten – Output tabel Meerjarenoverzicht baten & lasten Een strenge syntaxis Een integrale cyclus © PP in taal

8 Doelenboom / causale cascade
© PP in taal

9 Doelenboom versie 2011 Specifieke provinciale doelen bereiken
© PP in taal

10 Instrumenten – Output tabel
© PP in taal

11 Voorbeeld © PP in taal

12 Meerjarenoverzicht baten & lasten
© PP in taal

13 Voorbeeld © PP in taal

14 Een strenge syntaxis voor doelen, instrumenten en output
ding _ doen of doen _ ding Doel: (ding_doen) Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer_onderhouden en verbeteren Instrument: (doen_ding) Toetsen van_de veiligheid van primaire waterkeringen Output: ding (+kwantificering) _ gedaan Drie regionale waterkeringen _ aangewezen en genormeerd © PP in taal

15 Voorbeeld doel © PP in taal

16 Voorbeeld output © PP in taal

17 Formats voor de andere statiën in de integrale Planning&control-cyclus
Voormalig Besluit © PP in taal

18 Bijvoorbeeld de Zomernota
© PP in taal

19 Een I/O-tabel uit de Zomernota
© PP in taal

20 Gebruiken: Lezen = zoeken in de .pdf
Synchroon U zoekt binnen deze begroting Diachroon U zoekt binnen deze cyclus of een andere Hyperchroon U zoekt in de beleidsachtergrond Chronos is hier de cyclus in vier tikken © PP in taal

21 Synchroon zoeken U zoekt binnen deze begroting
Met de volledige inhoudsopgave Met de “Google-functie” van Acrobat reader © PP in taal

22 Inhoudsopgave © PP in taal

23 Zoeken naar woorden: “hooiberg”
© PP in taal

24 Uitzoomen Alles in een logische context
© PP in taal

25 Zoeken naar woorden “tangent”
© PP in taal

26 Diachroon zoeken U zoekt binnen een of meer cycli
© PP in taal

27 Of u zoekt binnen versies van een document
© PP in taal

28 Hyperchroon zoeken U zoekt in de beleidsachtergrond
© PP in taal

29 Het werkt ook op een Ipad! 
© PP in taal

30 Aan het werk! Uw zoektermen Verbanden leggen Ontwikkelingen zien
Zoeken Nog eens zoeken Doorzoeken Verbanden leggen Ontwikkelingen zien © PP in taal


Download ppt "Nieuwe begroting Wat & hoe."

Verwante presentaties


Ads door Google