De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelstelling 2 Amsterdam Groot Oost

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelstelling 2 Amsterdam Groot Oost"— Transcript van de presentatie:

1

2 Doelstelling 2 Amsterdam Groot Oost
Aanbesteding en Structuurfondsen Doelstelling 2 Amsterdam Groot Oost

3 De Europese Unie en haar aanbestedingsrichtlijnen
Begrip Ontwikkelingen Praktijk

4 De Europese Unie Supranationaal = boven de staten staand gezag
Onafhankelijke instellingen Binding aan besluiten tegen wil Uitvoering besluiten door organisatie Verplichtingen voor burgers Eigen rechtsbeschermingsysteem Eigen financiële middelen

5 Doelstelling: economische eenwording
Belangrijkste middel: interne markt = markt van een staat Vrij verkeer goederen, personen, diensten en kapitaal Regels voor eerlijke concurrentie Gemeenschappelijk tarief aan buitengrenzen Gezamenlijke handelspolitiek

6 EG verdrag Haar instrumenten Uitspraken Hof Verordeningen Richtlijnen
Rijk Gemeenten, Provincies, Waterschappen

7 Opbouw regelgeving Het EG-Verdrag (primair EG-recht).
Een interne markt zonder hinder voor vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal De EG-Aanbestedingsrichtlijnen (secundair). Van Verdrag afgeleide beginselen zoals gelijke behandeling, het discriminatieverbod en transparantie. De nationale Aanbestedingswet. AMVB: BAO, feitelijk doorvertaling van de richtlijnen Bij strijd hebben de richtlijnen voorrang

8 Wanneer aanbesteden?: Richtlijnen Aanbestedende dienst vs. ondernemer
- Algemeen belang - Financiering, toezicht of bestuur door aanbestedende dienst 2. Aard en omvang opdracht - Schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel - Drempelwaarden Richtlijnen Procedures Het aankondigen en bekendmaken van opdrachten; Termijnbepalingen; Motiveringsverplichtingen; Criteria voor uitsluiting ondernemers, selectiecriteria en gunningscriteria (laagste prijs of evi)

9 Binnen het Doelstelling 2 programma
Invalshoek: Naleving verplichting domineert … opdracht- (en subsidie-) verstrekking ook relevant Specialistische materie, brede impact Dilemma: Aanvrager: Projectuitvoerder Opdrachtgever Programmamanagement Wél verantwoordelijk voor beheer en toezicht Voorkomen Volgen Repareren

10 Ontwikkelingen Aanbesteding boven en onder de drempel:
Recente ontwikkelingen: audits en interpretatieve mededeling Betekenis: Risico analyse Onzekerheid Striktere naleving, striktere interpretatie Huisaccountant, projectaccountant, programmamanagement, auditors

11 Het grijze gebied…weerbarstigheid
Inbesteden van opdrachten Aanbestedingsregels Financiële verantwoording Projectpartners: samenwerking of opdrachtverband Overige voorkomende kwesties: Knippen van opdrachten Meerwerk en verlenging Argumentatie: één aanbieder, haast, … Definitie werk, dienst e.d. Betrokkenheid  PPS

12 De procedure en projecten
Verplichting tot transparantie in de bekendmaking Passende mate van openbaarheid: mogelijke interesse uit andere landen Proportioneel  verschil van inzicht Medium: Lokale media Eigen website aanbestedende dienst Portaalsites Staatsbladen, nationale, gespecialiseerde bladen Publicatieblad EU / TED (Tenders Electronic Daily)

13 De procedure en projecten
Verplichting tot transparantie in de procedure Onpartijdigheid Geen handelsmerken, keurmerken, regionale voorkeur, e.d. Termijnen Criteria Beoordeling en gunning Belangrijk: Uitwerking Tijdsplanning Dossiervorming Wat als…. : onderzoek, herstel, schrappen van kosten … maar ook schadeclaims, publiciteit


Download ppt "Doelstelling 2 Amsterdam Groot Oost"

Verwante presentaties


Ads door Google