De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opfrisser Aanbestedingsrecht Werkgroep Leveranciersselectie Polo. G. van der Putt 9 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opfrisser Aanbestedingsrecht Werkgroep Leveranciersselectie Polo. G. van der Putt 9 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Opfrisser Aanbestedingsrecht Werkgroep Leveranciersselectie Polo. G. van der Putt 9 december 2008

2 Polo van der Putt Voorzitter PON Advocaat bij Lovells LLP 1996-2008 Advocaat bij Vondst vanaf 2009

3 Plan van behandeling Aanbestedingsrecht: wat en waarom Uitgangspunten Selectie en gunning Valkuilen Test uw kennis

4 Wat en waarom Bevorderen concurrentie bij overheidsopdrachten –Tegengaan vriendjespolitiek –Objectieveren keuze voor leverancier –Openbare aankondiging opdracht Europese Aanbestedingsrichtlijnen (2004/17 en 2004/18) Nederland: Bao (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en Bass (Besluit aanbestedingen speciale sectoren)

5 Uitgangspunten (1) Eerlijke concurrentie Transparantie Gelijkheid Objectiviteit Drempelwaardes –BAO: Centrale overheid: EUR 133.000 Overig: EUR 206.000 –BASS: EUR 412.000

6 Uitgangspunten (2) Beperkt aantal procedures: –Biedingprocedure op basis generiek bestek Selectie Gunning (laagste prijs of economisch meest voordelige aanbieding) –Onderhandeling (in zeer uitzonderlijke omstandigheden) –Concurrentiegerichte dialoog Selectie Dialoog Aanbiedingen op basis eigen oplossing (geen generiek bestek) Gunning op basis economisch meest voordelige aanbieding

7 Selectie en gunning (1) Een leverancier moet drie hordes nemen: –Uitsluitingen –Selectie –Gunning Uitsluiting kan vanwege: –Bepaalde strafrechtelijke veroordelingen –Faillissement/surséance/liquidatie –Geen geldige inschrijving KVK –Niet beschikken over juiste vergunningen

8 Selectie en gunning (2) Selectie dient uitsluitend plaats te vinden op basis hoedanigheid leverancier (dus niet op inhoud aanbieding) Selectie alleen op: Economische en financiële draagkracht –Passende bankverklaringen, verzekering, overleggen balans, verklaring betreffende omzet Technische bekwaamheid/beroepsbekwaamheid –Referenties, kwaliteitsysteem, personeelsbezetting, etc.

9 Selectie en gunning (3) Gunning vindt uitsluitend plaats op basis van de inhoud van de aanbieding Gunning dient plaats te vinden op basis van een van de volgende criteria: –Economisch meest voordelige aanbieding –Laagste prijs Het bestek moet op transparante wijze inzicht geven in de deelcriteria (bijv. de wegingsfactor)

10 Valkuilen Onjuiste criteria –Bijv. in selectiefase eisen dat aanbieders zich conformeren aan modelcontract Oneigenlijke criteria –Bijvoorbeeld hoge omzeteis terwijl dat niet relevant is Willekeur bij gunning –Onvoldoende inzicht bieden –Waardering gunningscriteria –Gebruik knock-out eisen –Verschillende formats voor vergelijkbare opdrachten –Etc.

11 Test uw kennis Partijen die verlies maken mogen worden uitgesloten van deelname. J/N Een uitbestedende dienst mag in de selectiefase niet eisen dat aanbieders instemmen met een aan het RFP gehecht conceptcontract. J/N Beoordeling van referenties mag deel uitmaken van de gunningsfase. J/N Op moment van gunning komt automatisch een overeenkomst tot stand, ongeacht de uitkomst van de contractonderhandelingen. J/N

12 Contact Polo van der Putt (m) 0626 066 519 (e) polo.vanderputt@vondst-law.com (Tot 31/12/08: polo.vanderputt@lovells.com)


Download ppt "Opfrisser Aanbestedingsrecht Werkgroep Leveranciersselectie Polo. G. van der Putt 9 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google