De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbestedingswet 2012 en de gevolgen voor inspectieopdrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbestedingswet 2012 en de gevolgen voor inspectieopdrachten"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbestedingswet 2012 en de gevolgen voor inspectieopdrachten
Inspectiecongres 2013 27 november 2013 Joost van de Wetering advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht

2 Agenda Vooraf Wanneer kan ik meedoen? Aanbestedingswet 2012 Algemeen
Uitgangspunten Wijzigingen aanbestedingsprocedure Klachtenregeling

3 1. Wanneer kan ik meedoen? Zelf aan de eisen voldoen of samenwerken
Zijn eisen niet te hoog (proportionaliteit)? Aanbestedingswet 2012: nog meer kansen

4 Voorbeeld uit jurisprudentie
Rb. Den Bosch (Hoppenbrouwers/Ws De Dommel) Abs. voor uitbreiding awzi Boxtel Ref.eis: één werk mbt communale awzi Rb: beperking tot “communale” afvalwaterzuivering disproportioneel

5 Aanbestedingswet 2012

6 2. Algemeen Aanbestedingswet Aanbestedingsbesluit Aanvullend beleid
Gids Proportionaliteit (comply or explain) ARW 2012 Model Eigen Verklaring Aanvullend beleid Richtsnoer Leveringen en Diensten Klachtenregeling Aanbesteden Geldend bij aankondiging na 1 april 2013

7 Algemeen MKB-lobby Proportionaliteit
Eisen, voorwaarden en criteria: “in redelijke verhouding tot voorwerp opdracht” Meer regels voor aanbesteders

8 Algemeen Gids Proportionaliteit 21 voorschriften Status overige tekst?
“Comply or explain”

9 3. Uitgangspunten (Hst. 1.2.1 AW)
Gelden voor alle overheidsopdrachten, dus: ook voor lagere overheden ook voor onderdrempelige opdrachten beleidsvrijheid lagere overheden ingeperkt

10 Objectieve criteria (art. 1.4)
Obv objectieve criteria bepalen: wijze tot stand brengen overeenkomst welke ondernemers worden toegelaten tot aanbesteding desgewenst motivering hiervan verstrekken

11 Keuze aanbestedingsprocedure (Gids Prop.)
NB: dgb kan eerder aan de orde zijn!

12 Keuze aanbestedingsprocedure (Gids Prop.)
NB: dgb kan eerder aan de orde zijn! Circulaire rijk ’13: tussen 50k en drempel: MO

13 Clusterverbod (art. 1.5) Opdrachten niet onnodig samenvoegen
Bij evt. samenvoegen acht slaan op: samenstelling relevante markt en invloed samenvoeging op toegang voldoende MKB’ers organisatorische gevolgen en risico’s samenvoeging mate samenhang opdrachten Bij samenvoegen: motiveren in aanbestedingsstukken

14 Clusterverbod Gids Proportionaliteit Niet clusteren, tenzij:
logisch samenhangende onlosmakelijk verbonden onderdelen positie MKB zorgvuldig geanalyseerd en afgewogen, en ABD kan noodzaak tot clusteren deugdelijk motiveren

15 Clusterverbod Concreet: Onderhoud en inspectie?
Meerdere soorten inspectie? Meerdere gemeenten?

16 Opdelinggebod (1.5 lid 3 AW)
Opdrachten verplicht opdelen in meerdere percelen Tenzij “niet passend” Bij niet-opdeling: motiveren in aanbestedingsstukken

17 Advies voor aanbestedende diensten:
Veel meer dan voorheen keuzes motiveren in bestek Advies voor geïnteresseerde bedrijven: Ook bestek opvragen als opdracht te groot is + vragen om motivering clustering/afwezigheid percelen

18 4. Wijzigingen aanbestedingsprocedure
Algemeen Aankondigingen via TenderNed (1.18) Aanbestedingsstukken kosteloos verstrekken (1.21) Vertrouwelijke inlichtingen (2.53 lid 3) Alcateltermijn 20 i.p.v. 15 dagen (2.127)

19 Geschiktheidseisen Model Eigen Verklaring verplicht, ook bij niet EU-abs Gedragsverklaring Aanbesteden (1.20 en hoofdstuk 4) Voorschriften: Geschiktheidseisen: daadwerkelijke risico’s opdracht/gewenste competentie(s) Geen hogere eisen aan combinaties

20 Financieel/economische draagkracht
AW, art. 2.90: Geen omzeteisen, tenzij motivering met zwaarwegende argumenten, dan max. 300% opdrachtwaarde Gids Proportionaliteit: Terughoudende toepassing ratio’s Totale omzet i.p.v. specifieke omzet

21 Technische bekwaamheid
Referenties Voorschriften: - kerncompetenties conform gewenste ervaring op essentiële punten opdracht - max. één referentie per kerncompetentie, max. 60% van de opdracht Glijdende schaal (per opdracht bezien wat proportioneel is):

22 Gunningscriteria EMVI in beginsel verplicht
Bij afwijking (laagste prijs): motiveren

23 Contractvoorwaarden NB: nieuw in aanbestedingsrecht!
Voorheen: ADB dicteert het contract Nu: contractsvoorwaarden in redelijke verhouding tot de opdracht Dus: geen dictaat meer Voorschrift: - ABD geeft kans tot doen suggesties afwijkingen contractsvoorwaarden

24 Contractvoorwaarden Voorafgaande marktanalyse door ABD:
Contract toespitsen op aard van de opdracht / de markt In de markt gebruikelijke bepalingen Paritair opgestelde modellen/AV integraal gebruiken (bijv. UAV) Wenselijkheid van afwijking van wettelijk stelsel ten nadele van inschrijver

25 Contractvoorwaarden Niet proportioneel, opties? Vragen stellen NvI
Voorschrift: - ABD moet mogelijkheid bieden suggesties/wijzingen Aanbestedingsfase / contractfase Klachtenregeling

26 5. Klachtenregeling Nieuwe optie in plaats van kort geding?
Facultatief Eerst klacht bij klachtenmeldpunt aanbesteder Daarna bij Commissie van Aanbestedingsexperts, tenzij kort geding Veelheid aan onderwerpen. Zelfs ondoelmatig aanbesteden. Door (potentiële) inschrijvers, onderaannemers, brancheorganisaties Advies niet bindend Rechter kan er rekening mee houden?

27 Samenvatting Proportionaliteit als nieuwe pijler
Meer regels voor aanbesteders Veel “zachte” regels Motiveer in het bestek uw keuzes

28 Vragen? Dank voor uw aandacht!

29 advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht
Joost van de Wetering advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht Tel.:


Download ppt "Aanbestedingswet 2012 en de gevolgen voor inspectieopdrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google