De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zaken doen met een gemeente Juridisch kader Unizo infoavond 26 september2013 Sint-Niklaas Frederick Ongena.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zaken doen met een gemeente Juridisch kader Unizo infoavond 26 september2013 Sint-Niklaas Frederick Ongena."— Transcript van de presentatie:

1 Zaken doen met een gemeente Juridisch kader Unizo infoavond 26 september2013 Sint-Niklaas Frederick Ongena

2 Inhoud •I. Kan een gemeente vrij overeenkomsten afsluiten? •II. Welke diensten waarmee u zaken doet moeten de overheidsopdrachtenreglementering na te leven? •III. Wanneer doet een gemeente beroep op de wet overheidsopdrachten? •IV. Welke verschillende procedures zijn er?

3 Inhoud •V. Hoe verloopt een klassieke gunningsprocedure? •VI. Verschillen met opstellen offertes voor particulier? •VIII. Wat indien de opdracht niet aan u wordt toegewezen?

4 I. Kan een gemeente vrij overeenkomsten afsluiten? •Verordenend optreden •Overeenkomsten soort overeenkomstvoorbeelden domeinconcessietaverne, zwembadcafetaria concessie van openbare dienstenWatervoorziening, afvalophaling concessie van openbare werkenBouwen van een toltunnel overheidsopdracht van werkenBouwen van een tunnel overheidsopdracht van dienstenIT, schoonmaakdiensten overheidsopdracht van leveringenElektriciteit, computers, auto’s

5 I. Kan een gemeente vrij overeenkomsten afsluiten? •Fundamentele spelregels vervat in de overheidsopdrachtenreglementering: Europese regelgeving Belgische regelgeving voor 1 juli 2013 Belgische regelgeving na 1 juli 2013 RL 2004/18 RL 2004/17 Wet 24 december 1993 KB 8 januari 1996 (klassieke sectoren) Wet 15 juni 2006 KB Plaatsing klassieke sectoren 15 juli 2011 Rechtsbescherming (RL 2007/66) KB 26 september 1996 betreffende de uitvoeringsregels met de AAV, als bijlage KB Uitvoeringsregels 14 januari 2013 MAAR: nieuwe ontwerprichtlijnen reeds gepubliceerd! Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013

6 II. Welke diensten waarmee u zaken doet dienen de overheidsreglementering na te leven? •Gemeenten, provincies, ocmw’s, universiteiten, ziekenhuizen, steden,… •Opgelet: !iedereen kan vrijwillig overheidsopdrachtenreglementering van toepassing maken!

7 III. Wanneer doet een gemeente beroep op de overheidsopdrachtenreglementering •overeenkomst onder bezwarende titel •uitvoeren van werken, •leveren van producten of •verlenen van diensten

8 IV. Welke verschillende procedures zijn er? •Onderscheid –opdracht ≤ 5.500,00 EUR (voor 1 juli 2013) of 8.500,00 EUR (nu): “aangenomen factuur” –opdracht > 5.500,00 EUR (voor1 juli 2013) of 8.500,00 EUR (nu): tabel volgende slide

9 IV. Welke verschillende procedures zijn er? ProcedureAanbestedingOfferteaanvraagOnderhandelingsprocedure GunningscriteriumLaagste prijs Niet enkel prijs Ook bijv. kwaliteit materialen/dienstverlenin g/uitvoeringstermijnen,… Keuzevrijheid Contactname met kandidaat/inschrijver? Voor indiening offertes in principe niet mogelijk Na indiening offertes mogelijk bij abnormale prijzen of rekenfouten en kennelijk materiële vergissingen. Beperkte toelichting/aanvulling offertes mogelijk maar streng gereglementeerd Inherent aan procedure Uitzondering? Nee Ja, enkel mogelijk in de door wet voorziene gevallen Specifiek?Nee Onderscheid met en zonder bekendmaking

10 IV. Welke verschillende procedures zijn er? •Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: ≤ 67.000,00 EUR (voor 1 juli 2013) of 85.000,00 EUR (nu) •Contactname ≠ wijziging offerte

11 V. Hoe verloopt een klassieke gunningsprocedure? •1 fase = algemene procedure •2 fazen = beperkte procedure •afhankelijk van bedrag: Europese of niet- Europese publicatie/soms geen enkele publicatie verplicht

12 V. Hoe verloopt een klassieke gunningsprocedure •Bekendmaking opdracht: Belgisch http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/buln.htm Europees http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.d o Soms ook op website aanbestedende overheid (niet verplicht)

13 V. Hoe verloopt een klassieke gunningsprocedure? •Opmaak bestek –vaststellen gunningsprocedure –soort opdracht –raming opdracht –selectiecriteria gunningscriteria

14 V. Hoe verloopt een klassieke gunningsprocedure? •Kandidaatstelling: beperkte procedure (BP) –Afzonderlijke beoordeling van kandidatuur en offerte •Indiening offerte: beperkte en algemene procedure (AP) –Beoordeling offerte: BP –Beoordeling kandidatuur en offerte: AP

15 V. Hoe verloopt een klassieke gunningsprocedure? •Beoordeling kandidatuur –Selectiecriteria (financiële en economische draagkracht; technische bekwaamheid) •Kwaliteit van de inschrijver •Beoordeling offertes –Conformiteit –Rekenfouten/materiële vergissingen –Toekenning punten op basis van gunningscriteria

16 V. Hoe verloopt een klassieke gunningsprocedure? •Kennisgeving –BP (2x): na beoordeling kandidaturen en na beoordeling gunning –AP (1): na beoordeling kandidaturen en gunning –In elk geval •Aangetekend en per fax •Alle gegadigden/inschrijvers •Beroepsmogelijkheden •Wachttermijn => afhankelijk van raming

17 VI. Verschillen met opstellen offertes voor particulier? •Doorlooptijd •Complexiteit procedures •Administratief zwaarder •Formele vereisten (ondertekening, tijdigheid) •Wettelijk geregelde beoordeling kandidaturen en offertes •Beperkte contractsvrijheid

18 VIII. Wat indien de opdracht niet aan u werd toegewezen •Mogelijke procedures Burgerlijke RechtbankRaad van State Schorsing kort geding/bij uiterst dringende noodzakelijkheid Vernietigingsprocedure Onverbindendverklaringnvt Schadevergoedingnvt Alternatieve sanctiesnvt

19 DANK VOOR UW AANDACHT VRAGEN? Frederick.Ongena@schoups.be De Burburestraat 6-8 2000 Antwerpen


Download ppt "Zaken doen met een gemeente Juridisch kader Unizo infoavond 26 september2013 Sint-Niklaas Frederick Ongena."

Verwante presentaties


Ads door Google