De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hulp bij het huishouden Gemeente Gouda presentatie gemeenteraad Gouda 15 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hulp bij het huishouden Gemeente Gouda presentatie gemeenteraad Gouda 15 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Hulp bij het huishouden Gemeente Gouda presentatie gemeenteraad Gouda 15 september 2010

2 Algemene informatie Drie keuzes voor hulp bij het huishouden (plus geïndiceerde uren over 2010) Persoonsgebonden budget, 64.364 uur; Persoonsgebonden budget met financiële tegemoetkoming, 89.364 uur; Zorg in natura, 168.935 uur.

3 Leveringsproblemen tijdens vorige aanbesteding; Leveranciers wensten geen verlenging contract; Landelijk sterk toenemende kosten HbH; Wijziging van de wet. ( zie informatie RIS, o.a. memo 8 oktober 2009, raadsvragen 9 februari 2010, art. 38 vragen april 2010) Achtergrond & piketpalen

4 Keuze voor Stipter voor toewijzing HbH in natura past bij uitgangspunten gemeente: Focus op oplossen leveringsproblemen (geïndiceerde zorg is levering); Concurrentie op kwaliteit en prijs; Meer aanbieders; meer keuze voor klant; Continue klanttevredenheidsmeting; Borgen van én sturing op kwaliteit. Uitgangspunten beleid

5 Borging kwaliteit in bestek. Alle 8 leveranciers hebben zich verbonden aan de kwaliteitseisen in het bestek, waaronder: Geschiktheidseisen; Voldoen aan kwaliteitswetgeving; Referentie opdrachten; Klachtenregeling; Eisen (scholing) personeel. Aanbesteding en Toewijzing

6 Borging kwaliteit in bestek. Aanbesteding en Toewijzing (II) Randvoorwaarden Kwaliteitseisen Maximale tarieven Randvoorwaarden Kwaliteitseisen Maximale tarieven Toewijzing (Stipter) Toewijzing HbH in natura Bepaling tarief Administratie Toewijzing HbH in natura Bepaling tarief Administratie Aanbesteding

7 De 8 leveranciers hebben toegang tot de markt; Op de Stipter website plaatst de gemeente haar individuele opdrachten voor het leveren van HbH; De 8 leveranciers geven per opdracht op tegen welk uurtarief zij de HbH wensen te leveren; Afweging keuze leverancier vindt plaats o.b.v. indicatiestelling gemeente, (anti)voorkeur & prijs. (en later ook nog klanttevredenheid) Toewijzing Stipter

8 Indicatiestelling gemeente Negatieve voorkeur klant Voorkeur Korting Afweging Voorkeur - Korting op uurtarief Hoe wordt HbH toegekend?

9 Voorbeeld - Aanbieder A - geen voorkeur - Aanbieder B - Aanbieder C - Aanbieder A 9,0% = 9,0 x 10 punten= 90 punten - Aanbieder B5,3% = 5,3 x 10 = 53 punten - Aanbieder C4,4% = 4,4 x 10 = 44 punten

10 - Aanbieder A - negatieve voorkeur - Aanbieder B - Aanbieder C - Aanbieder A9,0% = 9,0 x 10 – 1000= <0 punten - Aanbieder B5,3% = 5,3 x 10 = 53 punten - Aanbieder C4,4% = 4,4 x 10 = 44 punten Voorbeeld

11 - Aanbieder A - negatieve voorkeur - Aanbieder B - Aanbieder C - indicatiestelling gemeente - Aanbieder A9,0% = 9,0 x 10 – 1000= <0 punten - Aanbieder B5,3% = 5,3 x 10 = 53 punten - Aanbieder C4,4% = 4,4 x 10 + 2000= 2044 punten Voorbeeld

12 - Aanbieder A - Aanbieder B - voorkeur nieuwe klant (1%) - Aanbieder C - Aanbieder A9,0% = 9,0 x 10 = 90 punten - Aanbieder B5,3% = 5,3 x 10 + 10= 63 punten - Aanbieder C4,4% = 4,4 x 10 = 44 punten Voorbeeld

13 - Aanbieder A - Aanbieder B - voorkeur bestaande klant HbH1 (4%) - Aanbieder C - Aanbieder A9,0% = 9,0 x 10 = 90 punten - Aanbieder B5,3% = 5,3 x 10 + 40= 93 punten - Aanbieder C4,4% = 4,4 x 10 = 44 punten Voorbeeld

14 - Aanbieder A - Aanbieder B - voorkeur bestaande klant HbH2 (7%) - Aanbieder C - Aanbieder A9,0% = 9,0 x 10 = 90 punten - Aanbieder B5,3% = 5,3 x 10 + 70=123 punten - Aanbieder C4,4% = 4,4 x 10 = 44 punten Voorbeeld

15 Klanten mogen voorkeur uitspreken Nieuwe klanten doen dit geregeld (74%); Bestaande klanten nagenoeg altijd (98%). Facts & Figures - voorkeur

16

17

18 Facts & Figures – korting op maximum tarieven

19 Facts & Figures – Contractbeheer Met evenveel geld méér zorg; Gemiddeld levert elke aanbieder >70% indicatie; Weinig klachten van 7 aanbieders (6 officieel ingediende klachten); Eén aanbieder tijdelijk uitgesloten t/m oktober Relatief veel klachten: verbetering afgedwongen; Urencontrole op basis waarvan eigen bijdrage wordt berekend (niet te veel / niet te weinig).

20 Facts & Figures – Verbeteringen Vanaf 1 oktober inzage in voortschrijdende klanttevredenheidscijfer per leverancier; In planning: realisatie van publicatie van de klanttevredenheidscijfers op website gemeente; Voorkeur klant (nog) inzichtelijker maken tijdens toewijzingsproces voor leveranciers; Klanttevredenheidscijfer op termijn mee laten wegen bij de toewijzing.


Download ppt "Hulp bij het huishouden Gemeente Gouda presentatie gemeenteraad Gouda 15 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google