De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Onderhandelaarsakkoord. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdlijnen Akkoord Focus op: Decentralisatie operaties (principes en proces)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Onderhandelaarsakkoord. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdlijnen Akkoord Focus op: Decentralisatie operaties (principes en proces)"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Onderhandelaarsakkoord

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdlijnen Akkoord Focus op: Decentralisatie operaties (principes en proces) Financiële verhoudingen Bestuurlijke verhoudingen en omgangsvormen Daarnaast beperkt aantal losse onderwerpen (Capita Selecta)

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitgangspunten Bestuurlijke Uitvoering decentralisaties Autonomie in de uitvoering voor gemeenten Mogelijk uitvoering op bovengemeentelijk niveau bij decentralisaties Gemeenten kiezen zelf (gezamenlijke) uitvoeringsvorm Uitvoering kan per deelterrein verschillen, maar samenhang is wenselijk Gemeenten hebben (na duidelijkheid over taak en voorwaarden) jaar de tijd deze uitvoering vorm te geven Indien geen passende invulling na één jaar, bepaalt Rijk hoe het georganiseerd zal worden.

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Financiële verhouding Gemeentefonds: Accressystematiek Trap op, trap af hersteld vanaf 2012 (Cumulatief nominaal accres in 2015 van circa € 600 miljoen) Instapniveau niet het maximum, maar wel binnen de bandbreedte; FES en effect bezuinigingen blijven zoals geraamd.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Financiële verhouding (2) Financieel-technische punten: Nadelige herverdeeleffecten van de decentralisaties worden beperkt tot maximaal 15 euro per inwoner per jaar Lokale lasten: gematigde ontwikkeling; geen verkleining belastinggebied Emu-saldo: gezamenlijke verantwoordelijkheid Rijk en gemeenten, geen eenzijdige boete Terugdringing specifieke uitkeringen

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6.2 Decentralisatie delen AWBZ Tijdspad: –2013 nieuwe gevallen –2014 complete begeleiding Enkele resultaten Toezicht door de inspectie op huishoudelijke hulp en begeleiding vervalt Geen verticaal toezicht door Rijk Vrijheid voor gemeenten om schaal van uitvoering te kiezen Geen overheveling verzekerde rechten

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6.3 Jeugdzorg Fasering –Vanaf 2013 begeleiding Jeugd (uit AWBZ) –Vanaf 2014 – 2016 gefaseerde transitie Specifieke groepen –Vóór de zomer van 2011 onderzoek voor welke specifieke groepen specifieke maatregelen moeten worden getroffen Tijdelijke transitie-commissie voor jeugdbescherming en jeugdreclassering Ingeboekt besparingseffect van 80 mln in 2015 oplopend tot 300 mln vanaf 2017.

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Enkele resultaten: Vrijheid om regionale schaal te bepalen Beperkt toezicht en verantwoording Rekenregel, indexering Decentralisatie uitkering Gefaseerde invoering 6.3 Jeugdzorg (2)

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financiën: Integrale uitvoeringskosten: onafhankelijk onderzoek naar vrijval + 55 mln structureel voor Jeugd en Begeleiding Jeugd: 64 mln invoeringskosten Jeugd: 90 mln structureel over van provincies vanaf 2016 Huishoudelijke Hulp: Indexatie van 2,38% ipv 1,5% (betreft 44 mln structureel) Hulpmiddelen en de inloopfunctie GGZ gedecentraliseerd zonder korting Toets door onafhankelijke instantie op over te hevelen bedragen Financiën Jeugd/ Begeleiding

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Tot slot Disclaimer Tweede Kamer: Bij wijzigingen in wetstraject die de doelen achter en/of de uitvoerbaarheid van de decentralisaties in gevaar brengen, volgt overleg over de decentralisatie afspraken tussen Rijk koepel(s). art. 2 Financiële verhoudingswet geldt ook voor amendementen. Bij onvoorziene cumulatie van maatregelen voor specifieke doelgroepen treden overheden in overleg Overhedenoverleg: “Controlroom” voor voortgang decentralisaties


Download ppt "Presentatie Onderhandelaarsakkoord. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdlijnen Akkoord Focus op: Decentralisatie operaties (principes en proces)"

Verwante presentaties


Ads door Google