De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vierstroom Hulp Thuis “sturen op prijs en kwaliteit” Dinsdag 5 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vierstroom Hulp Thuis “sturen op prijs en kwaliteit” Dinsdag 5 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Vierstroom Hulp Thuis “sturen op prijs en kwaliteit” Dinsdag 5 oktober 2010

2 Inhoud Aangenaam Vierstroom Hulp Thuis Waar komen we vandaan? Huidige situatie Sturen op prijs en kwaliteit Blik naar de toekomst | 2

3 Joint venture tussen Vierstroom en Assist Zorg in Huis - Bevorderen zelfredzaamheid cliënt - Instandhouding zorgketen Gestart op 1 januari 2010 Dienstverlening aan 3550 cliënten 600 medewerkers en ca. 600 alfahulpen Aangenaam Vierstroom Hulp Thuis “Betere zorg tegen lagere kosten” | 3

4 Waar komen we vandaan? AWBZ – ‘huishoudelijke verzorging’ Jaarlijkse tariefstelling door het COTG Maximumtarieven (o.b.v. prijsniveau 2010) -€ 16,41 alfahulp -€ 26,26 thuishulp A -€ 43,83 thuishulp B Indicatieverhouding | 4 alfahulp (20%) loondienst (80%)... - 2006 2007 2008 2009 2010

5 | 5 Waar komen we vandaan? Invoering Wmo -Knip met de AWBZ -Markt van aanbestedingen Tarievenoorlog -€ 13,00 – 17,00 alfahulp -€ 17,50 – 19,00 HbH Basis -€ 19,00 – 24,50 HbH Plus Korte levertijden Indicatieverhouding alfahulp (80%) loondienst (20%)... - 2006 2007 2008 2009 2010

6 | 6 Waar komen we vandaan? Onvoldoende zicht in kostprijs -Verliesgevende inschrijvingen -Niet afgestemde personeelsbestanden -Mismatch tussen tarieven en lonen (FWG 5) -Backoffices niet ‘Wmo-proof’ (hoge overhead) -Hoge CAO-loonstijging Ca. 70% van de zorgaanbieders in financiële problemen -Gemiddeld rendement van -8,4% op HbH -Besparen op kwaliteit en deskundigheid Stimuleren indiensttreding alfahulpen -Invoering ‘subsidieregeling personele gevolgen Wmo’... - 2006 2007 2008 2009 2010

7 Waar komen we vandaan? FNV: “HbH Basis van goede kwaliteit kost minstens € 24,50. Slechts 14% van de gemeenten hanteert een tarief van minstens € 22,00.” Heroriëntatie zorgaanbieders op dienstverlening “Het ontbreekt aan zorgexpertise bij gemeenten en aanbestedingsexpertise bij zorgaanbieders”... - 2006 2007 2008 2009 2010 | 7

8 | 8 Waar komen we vandaan? Wijziging Wmo (Jet Bussemaker) -Voorziening in natura òf PgB -Geïnformeerde toestemming -Overlegbepaling Wijzigingsvoorstel Wmo (Agnes Kant) -Niet verplichten van Europese aanbestedingsregels -Lokaal basistarief HbH -Oormerken Wmo-geld ActiZ: “de gemiddelde kosten voor HbH Basis liggen tussen de € 23,- en € 25,-. De gemiddelde tarieven liggen echter nog steeds tussen de € 18,- en € 22,-.”... - 2006 2007 2008 2009 2010

9 | 9 Huidige situatie Verlies monopoliepositie en omzethalvering Verlies aanbestedingen in 7 van de 28 gemeenten Tòch kwalitatieve en betaalbare HbH -Reorganisatie -Samenwerking met Assist Zorg in Huis “De Wmo is nog niet gesetteld: het veld blijft roerig en de politiek is zeer bepalend”

10 | 10 Sturen op prijs en kwaliteit

11 | 11 Kwaliteit -Cliënt-, medewerker- en gemeentetevredenheid -Verantwoorde HbH – certificering -Communicatie: één aanspreekpunt -Aanpak verzuim -CAO VVT Eigen backoffice -Tijdig leveren en factureren -Flexibele pool van medewerkers -Toegespitste ICT-toepassingen -Doelmatig ingerichte processen -Planning = registratie = facturatie/ verloning -€ 3,50 overhead per uur (i.p.v. € 8,-) Cliënt Tevredenheid Medewerker Interactie Sturen op prijs en kwaliteit

12 | 12 Sturen op prijs en kwaliteit

13 | 13 Blik naar de toekomst HbH-budget 2011: € 1,1 miljard -Korting van € 200 mio Zorgvraag neemt toe -Cliënten willen steeds langer thuis blijven wonen -Wegvallen ‘ondersteunende en activerende begeleiding’ “De komende jaren zal er nog eens 25% bezuinigd worden”

14 | 14 Blik naar de toekomst Van aanbesteding naar uitbesteding – investeren in kwaliteit -Reduceren bureaucratie -Beëindigen onrealistische verantwoording -Creëren van rust voor cliënt en medewerker Sturen op kwaliteit i.p.v. prijs -HbH is ‘een vak apart’ -Van standaardindicaties naar maatwerk -Concurreren op overhead i.p.v. arbeidsvoorwaarden Invoeren inkomensgrens Verschuiving zorgvraag naar private of verzekeringsmarkt “Herijking uitgangspunten noodzakelijk”

15 | 15


Download ppt "Vierstroom Hulp Thuis “sturen op prijs en kwaliteit” Dinsdag 5 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google