De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” 16 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” 16 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” 16 oktober 2013

2 Het sectoraal akkoord “de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”  Akkoord bevat gedragsregels die de leveranciers moeten naleven ten opzichte van de consumenten.  Akkoord is een aanvulling op de wettelijke bescherming van de consument in de energiemarkt.  Akkoord wordt beschouwd als een eerlijke handelspraktijk.  De Economische Inspectie van de FOD Economie ziet toe op de naleving van het akkoord. Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

3 Waarom dit nieuw akkoord?  De energiemarkt is grondig gewijzigd sinds het oorspronkelijk akkoord in 2004.  De energiewet van 25/08/2012 voorzag een aanpassing van het akkoord.  Het akkoord moet rekening houden met het gewijzigde wettelijke kader. Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

4 De belangrijkste wijzigingen  1. Jaarlijkse melding van goedkoopste tarief  2. Meer tarieftransparantie en meer mogelijkheden om te vergelijken  3. Switchen wordt gemakkelijker  4. Evenwichtige contracten  5. Mogelijkheid om slotfacturen niet te domiciliëren  6. Duidelijkheid over verlenging contracten van bepaalde duur Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

5 1. Jaarlijkse melding van goedkoopste tarief Leveranciers moeten jaarlijks aan hun klanten de bij hen goedkoopste tariefformule melden, rekening houdend met het verbruik van de consument. De consument kan onmiddellijk en zonder kosten overstappen naar dit lager tarief. Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

6 2. Meer tarieftransparantie en meer mogelijkheden om te vergelijken  Tariefsimulator in overeenstemming met het Charter van de CREG.  Op de website van de leveranciers moet ook een link staan naar de tariefsimulator van de gewestelijke regulatoren  Indien promotietarieven worden gegeven, moeten de voorwaarden waaronder of tijdstippen waarop ze worden toegekend, uitdrukkelijk worden weergegeven. Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

7 3. Switchen wordt gemakkelijker  Er kunnen bij een switch nooit schadevergoedingen worden aangerekend.  Kortingen die een consument definitief heeft verworven, kunnen niet worden teruggevraagd indien de consument verandert van leverancier.  Er mogen geen schadevergoedingen of administratieve kosten worden aangerekend naar aanleiding van een verhuis van de klant, ongeacht of hij bij dezelfde leverancier blijft of een andere leverancier kiest.  Bij een verhuis stopt de leverancier de aanrekening voor het energieverbruik in de vorige woning de dag na de melding van de verhuizing door de consument aan de leverancier. Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

8 4. Evenwichtige contracten  De leveranciers gaan interesten betalen bij laattijdige terugbetaling aan de consument.  Slotfacturen moeten binnen de 6 weken na de switch (de ontvangst van de metergegevens van de distributienetbeheerder) worden opgemaakt. Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

9 5. Mogelijkheid om slotfacturen niet te domiciliëren  De consument kan ten allen tijde vragen om zijn slot- of afrekeningsfactuur uit de domiciliëring uit te sluiten.  Daarnaast blijft de regel behouden dat er minstens 15 kalenderdagen moeten liggen tussen de eindfacturatie en de uitvoering van de domiciliëringsopdracht. Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

10 6. Duidelijkheid verlenging contracten van bepaalde duur  Wanneer een contract stilzwijgend wordt verlengd, mag dit nooit aan een hoger tarief.  Wanneer bij een contract van bepaalde duur de leverancier, naar aanleiding van het einde van het contract, een verlengingstarief voorstelt, dan moet de consument hier uitdrukkelijk mee instemmen. Doet de consument dit niet, dan kan de leverancier wel verder blijven leveren, maar dan enkel aan het goedkoopste tarief voor het equivalent product van bepaalde duur dat hij op dat moment op de markt aanbiedt. Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

11 Inwerkingtreding  1 januari 2014  Behalve bepalingen m.b.t. domiciliëring, algemene voorwaarden en nalatigheidsinteresten: ten laatste op 1 april 2014 Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

12 Besluit Het nieuwe akkoord is een volgende stap vooruit in de bescherming van de consument op de energiemarkt en moet toelaten dat de marktwerking niet terug stilvalt. Vice-Premier ministre, Ministre fédéral de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord


Download ppt "Het nieuwe Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” 16 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google