De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De levensverzekering (Deel 3)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De levensverzekering (Deel 3)"— Transcript van de presentatie:

1 De levensverzekering (Deel 3)
Personenverzekering Sander Brosens 3 Five

2 Inhoudstabel De afkoop De reductie De omvorming Het voorschot
De wederinwerkingstelling

3 De afkoop

4 Afkoop Polis Ergo  Art. 8 Opzegging door verzekeringnemer
Betaling afkoopwaarde door verzekeraar Datum aanvraag  bepaling AW Recht om de overeenkomst op elk ogenblik af te kopen Art. 114 WLVO Aanvraag Gedateerde en ondergetekende brief Kopie identiteitskaart

5 Afkoop Inleveren van verzekeringsovereenkomst
Datum ondertekening kwijtschrift voor afkoop voor akkoord = uitwerking van de afkoop Opvragen van volledige afkoop = einde overeenkomst Opvragen gedeeltelijke afkoop Verder zetten van overeenkomst, maar … Minder intresten Minder kapitalen

6 Afkoop Afkoopwaarde (AW) = Theoretische Afkoopwaarde (TAW) – Afkoopvergoeding (AV) Afkoopvergoeding 5 % van theoretische afkoopwaarde 1 % van theoretische afkoopwaarde * aantal jaren tot einddatum Kleinste van de 2 = afkoopvergoeding Minimum € 75,00

7 Afkoop 45 jaar Theoretische afkoopwaarde = € 7 000
5 % van theoretische afkoopwaarde = € 350 1 % van theoretische afkoopwaarde * aantal jaren = € 70 * 20 = € 1 400 Minimum = € 350 (minstens € 75) Afkoopwaarde = € € 350 = € 6 650 de afkoopvergoeding is het minimum van de 2 : dus € 350

8 Aanvraag tot afkoop

9 Afkoopopdracht

10 Reductie

11 Reductie Recht op reductie  Art. 114 WLVO
Behalve voor tijdelijke verzekeringen Niet betaling van premie = stopzetting overeenkomst Stoppen met betalen van premies Verzekeraar verwittigt verzekeringsnemer Eventuele aanvullende waarborgen stopzetten Reduceren van verzekerd bedrag Verzekerd voor bepaalde waarborgen Afhankelijk van reeds aangelegde reserves Geen rekening houdend met verdere premiebetaling

12 Reductie Reductiewaarde = tot dan opgebouwde reserves Afkoop
Reductiewaarde onder bepaald bedrag (vastgesteld in overeenkomst) Administratieve kosten > afkoopwaarde Recht op vernietiging door verzekeraar Uitzondering : hevig verzet Aanvraag Gedateerde en ondergetekende brief Uitwerking op datum van aanvraag

13 Reductie € 50 / maand sparen Einddatum : 65 jaar
Kapitaal bij overlijden : € Kapitaal bij leven (65) : € Stoppen, maar niet afkopen DUS reductie Aangepaste polis Geen rekening houdend meer met de toekomstige € 50 / maand Reductiewaarde verschilt per persoon

14 Omvorming

15 Omvorming Niet-betaling van de premie
Kennisgeving door verzekeraar aan verzekeringsnemer Bepaalde termijn verzekerd aan oorspronkelijke bedragen Geld op = einde overeenkomst Geen uitkering op einddatum Uitzonderlijk toegepast Reserves te klein om reductiewaarde te berekenen Zeer snel na starten al terug stoppen Afkoopwaarde negatief Reductiewaarde te klein

16 Omvorming € 50 / maand 65 jaar : € 30 000 Overlijden : € 15 000
Klant stopt Reserves = € 150 Geen mogelijkheid tot reduceren (te klein) Geen mogelijkheid tot afkopen (te veel kosten) Gevolg Verzekerd blijven aan oorspronkelijke bedragen Geld op Einde overeenkomst Geen uitkering

17 Voorschot

18 Voorschot Polis Ergo  Art. 11 Art. 116 WLVO Voorschot
Max. afkoopwaarde Beperkt tot kleinste kapitaal bij leven/overlijden - eventuele wettelijke afhoudingen Geen voorschot bij tijdelijke verzekeringen Voorwaarden vastgelegd in Bijzondere Voorwaarden Verzekering blijft doorlopen ≠ afkoop!

19 Voorschot Kostprijs Nuttig? Slecht?
Rente waartegen premies worden gekapitaliseerd Marge Nuttig? Wanneer u dringend geld nodig heeft Slecht? Doel van verzekering verdwijnt

20 Voorschot Uitkering : € 200 000 Pensioenleeftijd : 65 jaar
Voorschot : max. € (betaalde premies + intresten) Kostprijs 3,25 % (rente) + 0,50 % (marge) € 4 500

21 Wederinwerkingstelling

22 Wederinwerkingstelling
Art. 115 WLVO Na Omzetting Afkoop Reductie Termijn Afkoop  < 3 maanden Reductie / omzetting  < 3 jaar Verlening mogelijk in onderling overleg

23 Wederinwerkingstelling
Reductie / omzetting Premies aanpassen Rekening houdend met TAW Afkoop Terugstorten van afkoopwaarde Kosten verzekeringnemer Eventueel medisch onderzoek

24 Toepassingen

25 Oefening 1 K heeft UKMT en een 10/5 sinds Ga je deze omvormen tot een universal life polis?

26 Oplossing 1 Nee Lang sparen = grote reserves Eventuele oplossingen
Afkoop Reductie

27 Oefening 2 L heeft een pensioenspaarverzekering en wil de polis afkopen. Kan dat? Gevolgen?

28 Oplossing 2 Ja De gevolgen hiervan zijn dat de overeenkomst wordt stopgezet. Daarnaast kan hij ook een gedeelte van de overeenkomst afkopen, waardoor de overeenkomst blijft lopen. Hierbij worden echter de verzekerde bedragen verlaagd. Zie afkoop

29 Oefening 3 H heeft al 15 jaar een levensverzekering. Hij wil zijn spaargeld opvragen, de verzekeraar laat weten dat er geen reserve is. Kan dat?

30 Oplossing 3 Ja, dit kan Men kan dit voorkomen door een bijkomende waarborg te onderteken, waardoor er gegarandeerd wordt dat er een aanvullend minimumkapitaal of minimum percentage zal uitgekeerd worden

31 Oefening 4 Mag een verzekeraar kosten aanrekenen als je geld opvraagt van je levensverzekering?

32 Oplossing 4 Ja, een verzekeraar kan hier een bepaalde kostprijs voor vragen die bestaat uit de rente waartegen de premies worden gekapitaliseerd plus een bijkomende marge. Zie voorschot

33 Oefening 5 Mag een minderjarige zelf de begunstiging aanvaarden?

34 Oplossing 5 = er kunnen meerdere personen begunstigde zijn, maar men is machteloos zonder andermans akkoord. Een minderjarig kind wordt vertegenwoordigt door de ouders, maar bij aanvaarding door begunstiging zijn ze niets zonder het kind zijn/haar akkoord.

35 Oefening 6 Kan een schuldeiser beslag laten leggen op een uitkering uit een levensverzekering?

36 Oplossing 6 De begunstiging kan enkel gedaan worden door de verzekeringnemer. Niet : Echtgenoot Wettelijke vertegenwoordigers Erfgenamen / rechthebbenden Schuldeisers Art. 106 § 1 WLVO

37 Oefening 7 B heeft zijn polis 3 maanden geleden stopgezet en heeft spijt. Kan B nog iets ondernemen?

38 Oplossing 7 Wanneer B binnen de 3 maanden nog een aangetekende en ondergetekende brief kan opsturen met kopie van zijn identiteitskaart. Dan kan de overeenkomst terug opgestart worden Wanneer dit niet binnen de 3 maanden gebeurt, kan dit niet. Uitzondering is dat men door onderling overleg de termijn kan verleggen Zie wederinwerkingstelling


Download ppt "De levensverzekering (Deel 3)"

Verwante presentaties


Ads door Google