De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium Technisch reglement distributie (E+G) Opmerkingen Febeliec 11/4/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium Technisch reglement distributie (E+G) Opmerkingen Febeliec 11/4/2012."— Transcript van de presentatie:

1 Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium Technisch reglement distributie (E+G) Opmerkingen Febeliec 11/4/2012

2 Algemene opmerkingen •Febeliec dringt aan op apart hoofdstuk voor GDN in TR •Overleg noodzakelijk om tegenstrijdigheden met technisch reglement transmissie te vermijden •Noodzaak specifiek conceptueel kader gelet op eigenheid GDN: –Fysieke aansluitingspunten achterliggende netgebruikers binnen GDN –Gebruiksvoorwaarden + tarifering van GDN –GDN-toegangspunt (aggregatie verbruik achterliggende netgebruikers): virtueel (of fysiek) punt om vrije marktwerking te garanderen 2

3 Deel I: Algemene bepalingen •Art. I.6.1.4: informeren van achterliggende klant + regulator moet voldoende zijn (cfr. decreet) •Art. I.6.2.1: Febeliec roept op tot: o redelijkheid (administratieve/financiële last) o beperking tot relevante gegevens o rapportering in één protocol (Elektriciteit : UMIG OF EVMS, niet beiden) 3

4 Deel II: Planningscode •Art. II.2.2.8 en art. II.2.2.9: Febeliec dringt aan op wederkerige informatieplicht (ook publieke netbeheerder moet GDN informeren) 4

5 Deel III: Aansluitingscode •Art. III.8.1.3: onduidelijk  betreft het hier alleen de aansluiting of alle voorwaarden voor injectie? 5

6 Deel IV: Toegangscode Algemene opmerking: •Vermijd begripsverwarring en potentiële conflicten met bestaande terminologie in Vlaams decreet en federale wetgeving  specifieke benaming voor ‘virtueel’ toegangspunt op GDN (bv GDN- toegangspunt of subtoegangspunt) •Idem voor toegangshouder, - contract, … 6

7 Deel IV: Toegangscode •IV.4.5 (TRDG IV.4.4): gelijkaardige bepaling op te nemen in hoofdstuk IV.7 voor GDN (TRDG IV.6) •IV.7.1.2 (TRDG IV.6.1.2) : geen aparte EAN- nummers zolang één en dezelfde leverancier op GDN (cfr. begripsverwarring – “GDN- toegangsregister”) •IV.7.4.2: ook de leverancier moet in dit geval een verklaring ondertekenen 7

8 Deel V: Meetcode Algemeen: •Essentie: marktwerking faciliteren ! •Voorstel VREG laat belangrijke flexibiliteit op vlak van meetconfiguratie toe, maar nauwkeurigheidsvereisten zijn onnodig streng, niet noodzakelijk voor goede marktwerking en veroorzaken hoge kosten voor netgebruikers •Het volstaat nauwkeurig te meten op niveau van de aansluiting op het publieke net •KB van 13/6/2006 betreffende meetinstrumenten  niet relevant in deze context 8

9 Deel V: Meetcode Concrete opmerkingen: •V.4: forfaitaire toewijzing moet mogelijk blijven in onderlinge overeenkomst tussen netbeheerder en achterliggende klant (geen discriminatie!) •V.4.1.4 (TRDE): te schrappen (‘GDN- toegangspunt’ is in vele gevallen een virtueel punt) •V.4.3.2: GDN-beheerder moet hierover een eigen procedure opstellen die voor alle achterliggende netgebruikers geldt 9

10 Deel VI: Samenwerkingscode •VI.3 (TRDG VI.4): koppeling koppelpunt/gekoppeld punt: geen gewestelijke materie bij koppeling aan transmissienet… •VI.3 (TRDG VI.4): Samenwerkingsovereenkomst: mag ervan uitgegaan worden dat bestaand contract met beheerder gekoppeld net (aansluiting + toegang) voldoende is? 10

11 Meer info ? febeliec@febeliec.be Febeliec Diamant Building Bd. A Reyerslaan 80 1030 Brussels +32 496 59 36 20 11


Download ppt "Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium Technisch reglement distributie (E+G) Opmerkingen Febeliec 11/4/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google