De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014

2 Mogelijkheden zonnepanelen  Zelfopwekking op eigen dak met eigen panelen => zelf investeren => salderen + btw teruggave  Zelfopwekking op eigen dak met gehuurde panelen => niet zelf investeren => salderen + vaste periodieke vergoeding  Collectief opwekken op andermans dak => gezamenlijk investeren => verlaagd tarief + teruglevering - kosten

3 Regeling Verlaagd tarief bij collectieve opwek  De regeling: leden van een coöperatie krijgen tot 10.000 kWh een korting van € 0,075 per kWh op de energiebelasting over het toegewezen deel van hun elektriciteitsverbruik. Dat is 9 ct/kWh incl. BTW.  De onderdelen: - Een coöperatie - Een DuurzameEnergie-productie-installatie - Leden, die in de nabijheid wonen (in een postcoderoos)

4 Wat is een Postcoderoos?

5

6

7

8 Vereisten: Voor de Coöperatie  Coöperatie bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen. Ondernemers, behoudens uitzondering, niet toegestaan.  De productie-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie.  Coöperatie heeft “aanwijzing” van de Belastingdienst nodig.

9

10 Vereisten: Voor de productie-installatie  Hernieuwbare energiebronnen verplicht, zoals wind- en zonne- energie, waterkracht, en biogas.  Garanties van oorsprong (GvO’s) kunnen overleggen.  Recht op korting beperkt tot netto levering op de aansluiting van de productie-installatie.  Consequentie: een eigen (nieuwe) aansluiting nodig bij plaatsing op dak van andere eigenaar.  Combinatie met andere (of eerdere) rijkssteun niet mogelijk  Bestaande installaties ook toegestaan.

11 Vereisten: Voor de leden  Alleen natuurlijke personen.  Woning binnen de postcoderoos, met eigen stroomaansluiting.  Woning dient hoofdzakelijk als woning gebruikt te worden.

12 Vereisten: Voor evt. ondernemersleden Ondernemersleden toegestaan, indien:  geen leverancier, producent, handelaar van elektriciteit, of netbeheerder;  niet in groepsverband daarmee verbonden;  geen woningcorporatie of exploitant onroerend goed;  totaal niet meer dan 5% qua deelname, of naar oordeel inspecteur: coöperatie blijft van en voor particulieren.

13 Vragen?

14 Meerdere installaties per coöperatie?  Ja, maar per productie-installatie een eigen postcoderoos en daarmee een eigen deel van de leden, die daaruit korting kunnen krijgen.  Indien productie-installaties in hetzelfde postcodegebied met dezelfde hernieuwbare energiebron: mogelijk één postcoderoos

15 Welke financieringsconstructies zijn toegestaan?  Financial lease beperkt toegestaan.  Operational lease niet toegestaan.  Financiering via een (bank-)lening is wel toegestaan.  Combinatie met (eerdere) rijkssteun is niet toegestaan, combinatie met provinciale of gemeentelijke steun wel.

16 Kunnen bestaande coöperaties ook gebruik maken van de regeling?  Ja, mits zij voldoen aan de voorwaarden.  Daarmee niet, als er bedrijven lid/coöperant zijn.  Indien statuten bedrijfslidmaatschap toestaan, maar er geen bedrijven lid zijn: wel toegestaan.

17 Is één leverancier voor alle leden vereist?  Nee, dat is de vrijheid van de coöperatie om in onderhandeling met het energiebedrijf voor de teruglevering van elektriciteit (als voorbeeld) mee te nemen voor de prijsafspraken.

18 Zijn de administratiekosten, die energiebedrijven in rekening mogen brengen gemaximeerd?  Nee, dat blijft een marktoverweging van deze bedrijven

19 Betaalt de coöperatie de kosten voor een nieuwe netaansluiting?  Ja en de netbedrijven overleggen nog over het hoge prijsniveau van bepaalde tarieven.

20 Wordt de regeling na 4 jaar opgeheven?  Nee, het is een wetswijziging die tot een volgende wetswijziging van kracht blijft.  Toegezegd bij eventuele wijziging is een passende overgangsregeling voor bestaande gevallen.  Bestaande coöperaties en betreffende personen krijgen max. 10 jaar zekerheid bij aanpassing.


Download ppt "Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google