De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energieke buurt! Zon op School 5 april 2013 Utrecht Peter Dieleman

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energieke buurt! Zon op School 5 april 2013 Utrecht Peter Dieleman"— Transcript van de presentatie:

1 Energieke buurt! Zon op School 5 april 2013 Utrecht Peter Dieleman
Buurtcoöperatie ten behoeve van zonnepanelen op Jenaplanschool Het Spoor Energieke buurt! Zon op School 5 april 2013 Utrecht Peter Dieleman

2

3 Energieke Buurt mobiliseert burgers voor energieke samenleving
Gestart op 1 jan 2012 Versnellen ontwikkeling naar meer zelf- en samenredzame samenleving met gezonde, actieve en levendige buurten Versnellen transitie naar meer duurzame energie (en voedsel, gezondheidszorg..) Burgerprojecten zijn de nieuwe nutsbedrijven die nodig zijn voor de realisatie van de energietransitie

4 Wat? We bieden handelingsperspectief en brengen ambitie, potentieel en passie samen
Zon op Zeist: collectieve inkoopacties PV Samen opwekken via collectieve daken (buurtcoöperaties) Programma’s voor scholen: Groen je mee? Watts Next: lokaal (be)spaarsysteem en platform (samen met SME)

5 Panelen op school Het Spoor

6

7 Opstelling

8 In het kort O.a. samenwerking met Wereldkidz en gemeente Zeist.
Ouders verenigen zich in een coöperatie. Ouders kopen gezamenlijk zonnepanelen Deze worden op het dak van een (openbaar) gebouw geplaatst en gezamenlijk geëxploiteerd De opbrengst wordt naar rato van de deelname verdeeld Wisselwerking met de school: opbrengsten en educatie Zelf zonne-energie opwekken wordt hierdoor voor iedereen mogelijk Opwekking harstikke belangrijk. Daar willen we impact in behalen. En tegelijkertijd is zonne-energie een enabler om zichtbaar en op leuke manier met duurzame levensstijl aan de slag te gaan. Juist in een gemeenschap zoals school.

9 Voor deelnemers Deelnemers worden lid van eigen coöperatie Spoorzon en nemen deel met twee of meer panelen Deelnemers ‘lenen’ geld aan coöperatie voor aanschaf zonnepanelen De school betaalt een marktconforme vergoeding voor door ons opgewekte zonne-energie Na jaar ‘lening’ afbetaald (afh van opstelling en financiering) Levensduur paneel tenminste 25 jaar Na afbetaling ‘gratis’ opbrengsten Opbrengsten verdeeld naar rato deelname Jaarlijkse kleine afdracht tbv back-office: € 5,- per paneel voor onderhoud & verzekering € 10,- per lid voor administratie

10 Voor de school School krijgt dakvergoeding in de vorm van bedrag of een set panelen (die recht op vergoeding geven) Vergroening energie Imago en uitstraling van de school en schoolbestuur Bewustwording bij leerlingen, leerkrachten, gebouwbeheerder, ouders (rendement op besparen is veel hoger….) Doelstellingen en stoere plannen Nieuwe dialoog met iedereen op school Inbedding in dagelijks gedrag en educatie Nieuwe coalities, meer samenwerking tussen school en stakeholders uit omgeving, meer ondernemende cultuur

11 Energieke Buurt Stimuleert buurtcoöperaties, staat in principe op afstand EB platform voor buurtcoöperaties: informatie en deskundigheid Faciliteren van bc’s door back-office tegen kostprijs Onderneemt projecten, waaraan (leden van) buurtcoöperaties kunnen deelnemen. Dialoogsessies, praktijkcoaching, workshops, spel en hands-on hulp Groen je mee programma: thema-aanpak voor duurzame verankering in gebouw en onderwijs

12 Peter Dieleman


Download ppt "Energieke buurt! Zon op School 5 april 2013 Utrecht Peter Dieleman"

Verwante presentaties


Ads door Google