De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectief DC Een analyse van De Nederlandsche Bank

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectief DC Een analyse van De Nederlandsche Bank"— Transcript van de presentatie:

1 Collectief DC Een analyse van De Nederlandsche Bank
Margreet Schuit Beleidsmedewerker Toezicht Strategie

2 Wat is Collectief DC? Een mengvorm van DB en DC:
Voor deelnemers pensioentoezegging gebaseerd op een DB-regeling. Voor de werkgever gelijk aan een toegezegde bijdrageregeling: een vaste periodieke premie.

3 Aantal actieve deelnemers per regeling

4 Toezicht door DNB DNB beoordeelt regelingen op basis van de onderliggende toezegging. Het toezicht richt zich op de inhoud en nakoming van de aan de werknemer gedane toezegging. Termen DB en DC spelen geen rol. Collectief DC is gebaseerd op de toezegging van een eindloon- of middelloonregeling.

5 Toezicht door DNB De financieringswijze wordt aangepast…
.. daarom bovenop de reguliere (kostendekkende) premie een prudente risico-opslag Om IFRS-proof te zijn mag werkgever niet verplicht zijn om bij te springen.

6 Toezicht door DNB Risico-opslag moet feitelijke premieschommelingen kunnen opvangen.. .. om ervoor te zorgen dat de totale premie naar verwachting genoeg zal zijn om in de contractperiode de maximale toezegging in te kopen. Moet aan FTK-eisen voldoen! Doordat deze regelingen wel volledig aan alle daarbij behorende financiële eisen (straks FTK-eisen) dienen te voldoen, moet de werkgever een extra risico-premie betalen. Deze risico-opslag moet tijdens de periode waarvoor de premie is vastgesteld, eventuele feitelijke schommelingen in de jaarlijkse lasten kunnen opvangen. Voor de werkgever levert een overstap naar Collectief DC indien de toezegging gelijk blijft daarmee geen directe verlaging van de pensioenlasten op. DNB moet de toereikendheid van de risico-opslag beoordelen. De risico-opslag moet voldoende zijn om ook op de langere termijn de aankoop van het toegezegde pensioen ´zeker´te stellen. Een continuïteitsanalyse (of een ALM-studie) is bij uitstek geschikt om een dergelijke risico-opslag te berekenen. De continuïteitsanalyse gaat uit van een horizon van 15 jaar.

7 Toezicht door DNB De gesplitste kortingsregeling mag geen sturingsmiddel worden. Afgezien van voorwaardelijke toeslagen kan een pensioentoezegging geen voorwaardelijk karakter hebben. Dus automatisch korten van reeds opgebouwde aanspraken is niet toegestaan. Een pensioentoezegging kan in het perspectief van de PSW en PW, voorwaardelijke toeslagen buiten beschouwing gelaten, in beginsel geen voorwaardelijk karakter hebben. Dit geldt ook voor een pensioentoezegging die gefinancierd wordt als een collectief-DC-regeling. Een collectief-DC-regeling waarin de in een bepaald jaar op te bouwen aanspraken automatisch, dat wil zeggen zonder een specifiek bestuursbesluit, worden gekort indien de vaste premie ontoereikend is (waarmee de opbouw dus feitelijk voorwaardelijk is toegekend), is dus niet toegestaan. Indien de premie prudent is vastgesteld, maar er onverhoopt toch in enig jaar een premietekort ontstaat, dan kan de jaarlijkse inkoop van pensioenaanspraken worden bijgesteld met de gesplitste kortingsregeling. De gesplitste kortingsregeling regelt dat de in enig jaar in te kopen aanspraken in evenwicht worden gebracht met de aanwezige premie. Van een premietekort is sprake indien de (vaste) feitelijke premie in enig jaar lager is dan de som van de kostendekkende premie (actuariële premie met opslag voor kosten en solvabiliteitsbuffers etc.).

8

9 Overstap naar Collectief DC bij reserve- en/of dekkingstekort
Financiering van nieuwe Collectief-DC-regeling mag niet worden belast met tekorten uit het verleden. Daarom twee mogelijkheden: Directe bijstorting Aparte financieringsovereenkomst met herstelplan voor oude tekort

10 Kans op onderdekking

11 Misverstanden rondom Collectief DC
Collectief DC biedt de automatische mogelijkheid om de individuele rechten te versoberen bij financiële problemen. Nee: korting blijft noodmaatregel in geval van dekkingstekort. Door over te stappen op Collectief DC kan op de kosten worden bespaard. Nee: aan zekerheid hangt een prijskaartje. Voor de werkgever levert een overstap naar Collectief DC indien de toezegging gelijk blijft dus geen directe verlaging van de pensioenlasten op. Integendeel: aan zekerheid hangt een prijskaartje. De weg die in Nederland is ingeslagen lijkt dan ook niet te worden ingegeven door bezuinigingsoverwegingen van de werkgever, maar door het zoeken naar zekerheid en voorspelbaarheid in de pensioenbijdrage.


Download ppt "Collectief DC Een analyse van De Nederlandsche Bank"

Verwante presentaties


Ads door Google