De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.boutoveres.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.boutoveres.nl."— Transcript van de presentatie:

1

2 Procedure begeleiden voor opdrachtgever / aanbesteder.
Aanbestedingsrecht Procedure begeleiden voor opdrachtgever / aanbesteder. door mr. A.C. Winter

3 Doel: te komen tot een optimale prijs / kwaliteitsverhouding.
Aanbesteding: “Aanbesteden is het proces van inkopen waarbij de opdrachtgever op transparante en objectieve wijze de opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer die voldoet aan bepaalde eisen die de beste aanbieding heeft gedaan.” Doel: te komen tot een optimale prijs / kwaliteitsverhouding.

4 Opdrachten: Inhoud van opdracht: uitvoeren van werken;
het leveren van producten; het verrichten van diensten. Inhoud van opdracht: concrete opdracht; raamovereenkomst.

5 Procedures: openbaar; niet-openbaar; onderhandelingsprocedure;
prijsvraag; concurrentiegerichte dialoog.

6 Wet- en regelgeving: Europese richtlijnen; BAO / Bass / Wira;
UAR 1986 / 2001; UAR EG 1991; ARW 2004 / 2005; beleidsregels aanbesteding van werken; Aanbestedingswet.

7 Beginselen: } gelijkheidsbeginsel non-discrimatie;
gelijke behandeling; openbaarheid; transparantie; objectiviteit; proportionaliteit. } gelijkheidsbeginsel

8 * Aanbestedende dienst: overheid + publiekrechtelijke instellingen.
Aanbestedingsplicht * Aanbestedende dienst: overheid + publiekrechtelijke instellingen. * Aanbestedingsplichtige opdracht: schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen ondernemer en aanbestedende dienst en heeft betrekking op uitvoering van werken, aankoop producten of verrichten van diensten.

9 Drempelbedragen: Werken: > € 4.845.000,--;
Leveringen: - centrale overheid: > € ,-- - andere overheden: > € ,--; Diensten: gelijk aan leveringen.

10 Openbare procedure beoordeling geschiktheid en beoordeling aanbieding in één fase; (vooraankondiging); aankondiging = uitnodiging; indienen inschrijving; voornemen tot gunning = gunningsbeslissing; definitieve gunning = contractuele relatie; gunning bekendmaken.

11

12

13 Niet-openbare procedure
beoordeling geschiktheid en beoordeling aanbieding in twee fasen; vooraankondiging; aankondiging; selectiefase; gunningsfase.

14

15

16 Selectiecriteria uitsluitingscriteria; geschiktheidscriteria:
geschiktheidseisen; kwalitatieve criteria.

17 Gunningscriteria Beoordelen op: - minimumeisen; gunningscriterium:
- laagste prijs; economisch meest voordelige aanbieding (emvi).

18 Envi subgunningscriteria: prijs kwaliteit: (bijvoorbeeld) service;
uitvoeringstermijn; onderhoudsplan; garantietermijn; plan van aanpak.

19 Beoordeling inschrijving
relatief / absoluut; integraal / niet-integraal.

20 Beoordelen op: tijdige indiening; compleetheid en volledigheid;
minimumeisen; gunningscriterium.

21 gunningsbeslissing; Alcatel-termijn; definitieve gunning.
Gunnen gunningsbeslissing; Alcatel-termijn; definitieve gunning.


Download ppt "Www.boutoveres.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google