De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking tussen overheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking tussen overheden"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking tussen overheden
25/09/2012 Samenwerking tussen overheden Mathias Audenaert Jurist

2 Inleiding Samenwerking tussen juridisch onderscheiden entiteiten
Voordelen : Schaalvoordelen, bundelen expertise, vermindering administratieve lasten, flexibiliteit Mogelijke nadelen : marktverstoring

3 Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten
Raamovereenkomst Vandaag ook bestellingsopdracht genoemd Concrete invulling van de opdracht bepaald door latere bestellingen Gevallen waarin de aanbestedende overheid haar type behoefte afdoende kan definiëren, maar niet de omvang of de hoeveelheden ervan Uitdrukkelijk opgenomen in de nieuwe regelgeving Eén of meerdere (ten minste 3) opdrachtnemer raamovereenkomst (RO) bepaalt voorwaarden van erop gesteunde opdrachten o.a. inzake prijzen en beoogde hoeveelheden

4 Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten
Raamovereenkomst gunning van erop gesteunde opdrachten i.g.v. raamovereenkomst met 1 opdrachtnemer: ofwel volgens de in de RO vastgelegde alomvattende voorwaarden (= huidige bestellingsopdracht) ofwel volgens de in de RO vastgelegde onvolledige voorwaarden (mogen niet wezenlijk worden gewijzigd) & na verzoek van AO om zijn offerte aan te vullen

5 Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten
Raamovereenkomst gunning van erop gesteunde opdrachten i.g.v. raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers: ofwel zijn alle voorwaarden in de RO bepaald: door toepassing van die voorwaarden zonder hen opnieuw in mededinging te stellen  laat menukaart toe: verdeling volgens specialisatie, geografische indeling, beschikbaarheid, … ofwel zijn niet alle voorwaarden in de RO bepaald: door hen opnieuw in mededinging te stellen: of o.b.v. dezelfde voorwaarden & gunningscriteria als bij de RO of o.b.v. specifieke in de RO bepaalde voorwaarden

6 Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten
Aankoop- en opdrachtencentrale Onduidelijk onderscheid in Belgische regelgeving. Bestaat niet in de richtlijn Aankoopcentrales zijn in entiteiten die voor eigen rekening en in eigen naam leveringen en diensten verwerven om die vervolgens door te verkopen aan andere, juridisch onderscheiden entiteiten Opdrachtencentrales zullen opdrachten van leveringen, diensten of werken gunnen voor rekening van andere, juridisch onderscheiden entiteiten (en eventueel zichzelf)

7 Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten
Aankoop- en opdrachtencentrale Vandaag al in werking getreden, hoewel deel nieuwe regelgeving Vrijstelling zelf procedure te voeren bij beroep op aankoop- of opdrachtencentrale Vaststellingen in de praktijk

8 Samenwerking gericht op het samen in de markt stellen van opdrachten
Samengevoegde opdracht Samenhangende of identieke opdrachten samenvoegen tot één enkele opdracht Gunning en uitvoering opdracht gebeurt in naam van alle overheden door één overheid (penhouder) Versoepeling betalingsmodaliteiten in nieuwe regelgeving

9 Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden
In-house Overheidsopdrachtenregelgeving speelt ook tussen overheden Principieel kiest aanbestedende overheid of ze taak zelf uitvoert of in de markt plaatst Figuur in-house bepaalt wanneer het laten uitvoeren van een taak door een andere overheid kan worden beschouwd als het zelf uitvoeren van een taak Bijna integraal gebaseerd op rechtspraak Hof van Justitie

10 Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden
In-house Toepassingsvoorwaarden : de aanbestedende overheid oefent toezicht uit op de afgescheiden rechtspersoon als op haar eigen diensten de afgescheiden entiteit verricht het merendeel van haar activiteiten voor de aanbestedende overheid

11 Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden
In-house Eerste voorwaarde: de aanbestedende overheid oefent toezicht uit op de entiteit als op haar eigen diensten Toetsingscriteria Gezamenlijk toezicht Ontbreken particuliere invloed

12 Samenwerking waarbij overheden opdrachten uitvoeren voor andere overheden
In-house Tweede voorwaarde : de entiteit verricht het merendeel van haar activiteiten voor de aanbestedende overheid

13 Samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst
Arrest Commissie tegen Duitsland Verschil met in-house Afwegingen door Hof van Justitie Toepassingscriteria Slechts 1 arrest, mogelijk latere nuancering door Hof


Download ppt "Samenwerking tussen overheden"

Verwante presentaties


Ads door Google