De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inschrijven - stroomdiagram

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inschrijven - stroomdiagram"— Transcript van de presentatie:

1 Inschrijven - stroomdiagram
Wens tot inschrijving mogelijke gevolgen Inschrijving gerealiseerd Inschrijving onder ontbindende voorwaarde (enkel als er een attest BO is) Weigering want adm. groep / niveau /school is vol Onmiddellijk melding aan ouders en aan het LOP Ouders akkoord Andere schoolkeuze Ouders niet akkoord (melding aan LOP) Bemiddeling LOP Indien geen succes: doorsturen naar commissie leerlingenrechten Beslissing: weigering terecht: LOP bemiddelt zo nodig opnieuw weigering niet terecht: inschrijven en mogelijke sanctie

2 Inschrijven - stroomdiagram
Belangrijk: voorwaarde tot inschrijven: ouders ondertekenen pedagogisch project en schoolreglement. Vooraf gemelde intenties (via telefoon of andere) zijn dus nog geen inschrijvingen! het LOP kan bemiddelen en mogelijkheden aftasten. De bemiddelingscel kan en mag geen school “toewijzen”. De effectieve keuze gebeurt door de ouders – eventueel na overleg met het CLB. in de praktijk zal de LOP- deskundige vooraf de situatie verkennen, de school en de ouders contacteren, en waar nodig informeren over de regelgeving. Dat maakt bemiddelen vaak overbodig omdat alle betrokkenen dan al weten of alles tot dan toe volgens de voorgeschreven procedures verlopen is. de bemiddelingstermijn (10 dagen) is een termijn van orde en moet niet strikt genomen worden. Indien er meer bemiddelingstijd nodig is kan dat. De commissie leerlingenrechten behandelt geen zaken waarin de bemiddeling nog niet ten volle uitgeput is. inschrijven onder ontbindende voorwaarde: zie verder

3 Inschrijven onder ontbindende voorwaarde
Voorwaarden: er is een oriënteringsverslag (attest) naar BO (niet type 8) – intenties / vermoedens / wensen volstaan niet het gaat niet om louter pedagogische draagkracht van de school, maar om de specifieke zorgbehoefte van de betrokken leerling. Dus: geen principieel standpunt van de school, wel telkens een individueel onderzoek

4 Inschrijven onder ontbindende voorwaarde
Procedure: de school gaat na of het attest er is de leerling wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarde het onderzoek naar de nodige draagkracht start direct. Dit onderzoek omvat peilen van de verwachtingen van de ouders peilen van de concrete ondersteuningsnoden inschatting van de concrete mogelijkheden in de school Inschatting van de concrete ondersteunende mogelijkheden buiten de school

5 Inschrijven onder ontbindende voorwaarde
de beslissing kan zijn: inschrijving blijft behouden of wordt ontbonden ( = weigering) de beslissing bevat zowel de feitelijke als de juridische grond de ouders worden intensief betrokken bij elke fase in de procedure. Ze kunnen vragen om toelichting bij de beslissing de formele beslissing wordt binnen de 4 dagen aan het LOP meegedeeld. Als het om een weigering gaat volgt automatisch een bemiddeling.

6 Inschrijven onder ontbindende voorwaarde
Belangrijke aandachtspunten: als op 01/09 de beslissing nog niet genomen is kan de leerling zijn/haar plaats in de school innemen dus: vroeg inschrijven is aan te raden zodat de procedure tijdig kan afgerond worden (“redelijke” termijn is niet verder gepreciseerd) verantwoordelijkheid voor school èn ouders moeilijke positie van CLB: attest dat recht geeft op BO kan nu bijkomende weigeringsgrond worden ouders zijn niet verplicht het attest te vermelden maar mogen er niet over liegen belang van goede intake


Download ppt "Inschrijven - stroomdiagram"

Verwante presentaties


Ads door Google