De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbesteding of Subsidie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbesteding of Subsidie"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbesteding of Subsidie
Tineke Donga

2 Inhoud Regels aanbesteden: huidig en toekomst
Aanbesteden zorg Wmo begeleiding en huishoudelijke zorg Subsidie Subsidie versus overeenkomst

3 Regels Aanbesteding Huidig: - EG aanbestedingsrichtlijn (2004/18) - BAO Toekomst: - nieuwe aanbestedingswet - initiatiefwet huishoudelijke verzorging - nieuwe EG richtlijn

4 Aanbesteden zorg Europese richtlijn en BAO
Wederkerige overeenkomst: overheidsopdracht? Schriftelijke overeenkomst; onder bezwarende titel ; tussen aanbestedende dienst(en) en onderneming(en) drempelwaarde Euro A of B dienst (bijlage II) toepasselijk regime: A: volledig, B: verlicht

5 Aanbesteden zorg Wmo – “ Begeleiding” : Kwalificatie via bijlage (II): wat is karakter: classificatiesysteem (CVP) hoofdcategorie: gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Conclusie: B- dienst (licht regime) Nieuwe Aanbestedingswet (EK, niet controversieel) TK, amendement Hamer: zorg/ondersteuning/begeleiding: 2B dienst; via 2B procedure, tenzij

6 Aanbesteden zorg Wmo HH: kwalificatie: A dienst? Antwoord EC aan VWS: overgrote deel lijkt A dienst Gemeente bepaalt zelf definitie Wmo: Initiatiefwet Leijten (aangenomen) Beëindiging verplichting aanbesteden huishoudelijke verzorging

7 Zorg B- dienst, licht regime?

8 Zorg B - regime B-regime: Niet: - Europabreed aankondigen, tenzij duidelijk grensoverschrijdend belang - voorgeschreven aanbestedingsprocedure - eisen selectie en gunningcriteria; termijnen Wel: - achteraf bekend maken Europabreed - technische specificaties niet discriminatoir zijn Beleidsvrijheid: eigen inkoopbeleid gemeente

9 Nieuwe EU regels zorg Nieuwe EU richtlijn: geen onderscheid tussen A en B diensten (2012; implementatie 1,5 -2 jaar) Apart regime sociale en specifieke diensten (bijlage): waarde opdracht Euro of hoger vereisten: opdracht vooraf Europa-breed bekend maken 2. achteraf Europa-breed melden wie de opdracht heeft gekregen 3. bij de gunning van de opdracht moeten de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van ondernemers zijn gevolgd. Bijlage: gezondheidsdiensten en maatschappelijke dienstverlening

10 Subsidie Subsidie artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht - aanspraak op financiële middelen - door een bestuursorgaan verstrekt - met het oog op bepaalde activiteiten aanvrager - anders dan als betaling voor aan bestuursorgaan geleverde goederen of diensten Subsidieovereenkomst Awb artikel 4:36 - ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening (….) een overeenkomst kan worden gesloten

11 Subsidierelatie aangaan?
Staatsteun? Effect op de mededinging - Interesse bij EU aanbieders - daadwerkelijk in staat uit te voeren

12 Overeenkomst Subsidie
Burgerlijk wetboek: meerzijdige rechtshandeling; over en weer verbintenis verkrijging prestatie Aanbesteden volgens regelgeving; geen plicht tot gunnen; Inhoud: precies omschreven; eisen opdrachtgever; verplicht presteren Commerciele onderneming: winst Nakoming: afdwingbaar, Civiele rechter Algemene wet bestuursrecht: aanspraak op financiele middelen; beschikking eenzijdig; activiteiten met algemeen belang Geen aanbestedingsplicht Uitwerking activiteit bij subsidieontvanger Vergoeding integrale kosten Voldoen aan subsidiecriteria recht op betaling subsidie Niet nakomen: lagere subsidie of terugvorderen; bestuursrechter

13 Vragen


Download ppt "Aanbesteding of Subsidie"

Verwante presentaties


Ads door Google