De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C o m m e r c i ë l e & J u r i d i s c h e a a n b e s t e d i n g s s p e c i a l i s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C o m m e r c i ë l e & J u r i d i s c h e a a n b e s t e d i n g s s p e c i a l i s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r."— Transcript van de presentatie:

1 C o m m e r c i ë l e & J u r i d i s c h e a a n b e s t e d i n g s s p e c i a l i s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t © 2007 Bartels Sueters Fischer Inleiding Europees aanbesteden Vereniging voor Podiumtechnologie mr. Leopold Sueters 12 februari 2007

2 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 2 Wat is Europees aanbesteden? “Proces dat vooraf gaat aan het verlenen van een opdracht aan een derde voor het uitvoeren van werken of de levering van producten of diensten” “Een (strak?) gereguleerd inkoopproces”

3 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 3 Europees aanbesteden  Doel: transparantie in markt van overheidsopdrachten vergroten  Richtlijn 2004/18/EG (“algemene richtlijn”)  Besluit aanbestedingen overheidsopdrachten (“Bao”)  Voorstel aanbestedingswet  EG-Verdragsbeginselen  Aanbesteden onder de drempel en van B-diensten?

4 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 4 Wie is aanbestedende dienst?  Staat  Territoriale lichamen  Publiekrechtelijke instellingen  Verenigingen van publiekrechtelijke instellingen

5 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 5 Publiekrechtelijke instelling  Activiteiten van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard  Rechtspersoonlijkheid  Overwegende mate van overheidsinvloed  Iedere instelling moet dit zelf beoordelen (lijst www.ez.nl) www.ez.nl

6 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 6 Opdrachten voor werken, leveringen en diensten  Schriftelijke overeenkomst – bezwarende titel  Werk: het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen  Levering: aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten  Diensten: overig - > A en B-diensten (bijlage 2 Bao)  Gemengde opdrachten: grootste component

7 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 7 Drempelbedragen  Leveringen > € 211.000  Diensten > € 211.000  Werken > € 5.278.000  Drempelbedragen zijn exclusief BTW.

8 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 8 Procedures  Hoofdregel: Openbaar/niet-openbaar  Onderhandelingsprocedure met en zonder voorafgaande bekendmaking  Raamovereenkomsten  Concurrentiegerichte dialoog  Elektronische veiling  Dynamisch aankoopsysteem

9 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 9 Termijnen  Uitgangspunt: rekening houden met complexiteit van de opdracht, tijd nodig voor voorbereiding van inschrijvingen en minimumtermijnen  Minimumtermijnen  Openbare procedure: 52 dagen  Niet-openbare procedure: 37 en40 dagen

10 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 10 Van selectie tot gunning  Selectie:  Uitsluitingsgronden;  Dwingend (art. 45 lid 1 Bao)  Faculatief (art. 45 lid 2 Bao)  Financiële en economische draagkracht (art. 48)  Technische bekwaamheid (art. 49 v.)  Gunning:  Laagste prijs;  Economisch voordeligste aanbieding.

11 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 11 Van selectie tot gunning Uitsluitingsgronden Technische bekwaamheid Financiele draagkracht Economisch meest voordelige aanbieding Offertebeoordeling

12 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 12 Na gunning  Alcatel-termijn;  Motiveringsverplichtingen  Rechtsbescherming

13 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 13 Enkele risico’s niet (correct) naleven Europese aanbestedingsregels  Alsnog aanbesteden  Heraanbesteden  Herevaluatie  Schadevergoeding  Vertraging in uitvoering van de opdracht  Negatieve publiciteit  Niet-goedkeurende accountantsverklaring

14 © 2007 Bartels Sueters Fischer I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. E n M a a s d a m M e d e d i n g i n g s a d v o c a a t 14 Bedankt voor uw aandacht. Bartels Sueters Fischer aanbestedingsadvocaten Julianaplein 21 5211 BB ‘s-Hertogenbosch mr. L.J.W. Sueters Tel: 073 – 614 8000 06 – 30 64 50 60 info@aanbestedingsadvocaten.nl www.aanbestedingsadvocaat.nl 14


Download ppt "C o m m e r c i ë l e & J u r i d i s c h e a a n b e s t e d i n g s s p e c i a l i s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r."

Verwante presentaties


Ads door Google