De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Klassieke procedure. 2 SLO + goedkeuring MP/TFP SSL Gunning Gunning 1° opdracht < 240 dagen na betrokken SSL (i.g.v. overmacht: termijn verlengbaar)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Klassieke procedure. 2 SLO + goedkeuring MP/TFP SSL Gunning Gunning 1° opdracht < 240 dagen na betrokken SSL (i.g.v. overmacht: termijn verlengbaar)"— Transcript van de presentatie:

1 1 Klassieke procedure

2 2 SLO + goedkeuring MP/TFP SSL Gunning Gunning 1° opdracht < 240 dagen na betrokken SSL (i.g.v. overmacht: termijn verlengbaar) Betaling In principe maximaal 13 per SLO Maximaal 4 Max. 4 betalingen per SSL. Max. 1 betaling voor de SSL m.b.t. uitsluitend pf 4 Aanvraag 1° SSL binnen 2 j. na SLO

3 3 Aanvraag goedkeuring masterplan (MP) en aanvraag subsidiebelofte (SLO)

4 4 Indienen masterplan/ TFPlan bij VIPA Ontvankelijkheid door VIPA < 10 kalenderdagen Aanvraag functionele evaluatie betrokken agentschap Aanvraag evaluatie financiële aspecten (VIPA) < 14 kalenderdagen Advies voor de coördinatiecommissie < 60 kalenderdagen Aanvraag evaluatie bouwtechnische aspecten (VIPA) Advies van de coördinatiecommissie tweemaandelijks Voorstel tot beslissing aan de minister < 30 kalenderdagen Visum Controleur van de Vastleggingen Beslissing van de minister Subsidiebelofte naar initiatiefnemer

5 5 Aanvraag subsidiebeslissing (SSL)

6 6 Aanvraag SSL Ontvankelijkheid aanvraag door VIPA Aanvraag advies inhoudelijke aspecten (betrokken agentschap) ENKEL WANNEER geheel of deels m.b.t. de PROJECTFASE RUWBOUW Bedrag SLO wordt niet overschreden Aanvraag advies bouwtechnische aspecten (VIPA) Overschrijding bedrag SLO is = of < 10 % of uitsluitende t.g.v. indexering < 7 kalenderdagen Overschrijding bedrag SLO > 10 % (tenzij uitsluitend t.g.v. indexering) Drie mogelijkheden

7 7 SLO wordt niet overschreden AANVULLENDE SLO Overschrijding SLO = of < 10 % OF uitsluitend t.g.v. van indexering AANVULLENDE SLO Overschrijding SLO > 10 % (tenzij uitsluitend t.g.v. indexering) Naar Coco voor advies Advies Coco Voorstel SSL naar LAVoorstel SSL naar minister Beslissing LABeslissing minister Visum CdV SSL naar INI

8 8 Aanvraag advies gunning

9 9 Ontvankelijkheid aanvraag door VIPA Aanvraag advies bouwtechnische aspecten (VIPA) Advies naar initiatiefnemer Gunning 1° opdracht van de betrokken pf. moet binnen 240 d. na SSL

10 10 Aanvraag betaling

11 11 Betaling per SSL Aanvraag betaling Ontvankelijkheid aanvraag(correspondent) 1° schijf (30 %) : aanvangsbevel + 1° vorderingsstaat (+ ev. bewijs van borgstelling door aannemer) 2° schijf (30 %) : werken 50 % gevorderd 3° schijf (30 %): werken 75 % gevorderd Saldo: eindafrekening (zie volg. dia) Betaaladvies (correspondent) naar Financieel Team Betaling (Financieel Team) Brief naar initiatiefnemer (correspondent) 1 schijf (100 %) Na goedkeuring leveringen door VIPA + PV voorlopige oplevering + eindafrekening WERKEN Uitsluitend UM of BU of Ok

12 12 1. Na de goedkeuring van het werk door het VIPA 2. Na overlegging van de volgende stukken door de initiatiefnemer: 1. het proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering; 2. de eindafrekening met: 1. een overzicht van de uitgevoerde werken, vertrekkende van de goedgekeurde bieding, en de vermelding van alle wijzigingen en herzieningen; 2. de eindstaat van elk perceel; 3. het bewijs van betaling van het in het bouwwerk geïntegreerde kunstwerk in geval van toepassing van de regelgeving houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren; 4. een evaluatieverslag duurzaam bouwen of een recent energieprestatiecertificaat; 5. een akkoordbrief van de initiatiefnemer dat aan het programma van eisen werd voldaan, conform de minimumeisen van de minister, en dat afdoende rekening gehouden werd met de vereisten en adviezen, vermeld in de goedkeuring van de subsidiebeslissingen.” Werken: wanneer saldo uitbetalen?


Download ppt "1 Klassieke procedure. 2 SLO + goedkeuring MP/TFP SSL Gunning Gunning 1° opdracht < 240 dagen na betrokken SSL (i.g.v. overmacht: termijn verlengbaar)"

Verwante presentaties


Ads door Google