De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving"— Transcript van de presentatie:

1 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Presentatie Nieuwe wet- en regelgeving Aanbesteden Maasdonkse Ondernemersverenigingen 11 april 2013 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

2 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Voorstellen WIN advies, inkoop en organisatie Fred Wijnhof WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

3 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Organisatie Gemeentelijk Inkoop Platform Inkoopadvisering Inkoopopleidingen Helpdesk (Europees) aanbesteden WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

4 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Programma a. Aanbestedingswet 2012 b. Aanbestedingsbesluit c. Gids proportionaliteit d. ARW 2012 e. Klachtenafhandeling bij aanbesteden f. Richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten voor Leveringen en Diensten g. Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Maasdonk WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

5 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Geschiedenis o.a. aanbeveling Parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid (PEC): Strakker en eenvormiger juridisch aanbestedingskader voor overheidsopdrachten WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

6 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Geschiedenis Eerste poging: 2006: wetsvoorstel Aanbestedingswet Verworpen in de Eerste Kamer (juli 2008) WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

7 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Geschiedenis Tweede poging: Begin 2009: concept wetvoorstel Aanbestedingswet 30 oktober 2012: aangenomen in Eerste Kamer 8 november 2012: publicatie Staatsblad Inwerkingtreding: WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

8 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Inhoud Van toepassing op zowel: Europese aanbestedingen (deel 1 en 2) Nationale aanbestedingen (deel 1) Meervoudig onderhandse aanbestedingen (deel 1) WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

9 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Wat beoogt de wet? Ondernemers moeten het makkelijker krijgen Minder administratieve lasten Uniforme processen Meer kansen voor innovatie Meer aandacht voor duurzaamheid Geen moeilijke klachtenafhandeling Professionalisering overheidsinkoop WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

10 Hoofdlijnen Aanbestedingswet
Bao, Bass en Wira “opgenomen” in de wet Aanvulling met AMvB: - Aanbestedingsbesluit Aanvulling met Richtsnoeren: - Gids proportionaliteit - ARW 2012 Dan nog Klachtenregeling en Richtsnoeren Leveringen en Diensten WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

11 Hoofdlijnen Aanbestedingswet
Proportionaliteit in alle fases van de aanbestedingsprocedure via “verplicht” gebruik Gids proportionaliteit; Uitsluitend een gestandaardiseerde Eigen Verklaring (gepubliceerd ). WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

12 Hoofdlijnen Aanbestedingswet
Nieuwe Gedragsverklaring Aanbesteden; TenderNed voor publicatie verplicht; Kosteloze aanbieding stukken; “Verplicht” gebruik ARW 2012 (onder de drempel); WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

13 Inhoud Aanbestedingswet
Deel 1: Algemeen Deel 2: Voormalig Bao Deel 3: Voormalig Bass Deel 4: Voormalig Wira en slot WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

14 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Aanvullend aan de wet Verplicht: Aanbestedingsbesluit Gids proportionaliteit (pas toe of leg uit) ARW 2012 (pas toe of leg uit) Model Eigen Verklaring Model Gedragsverklaring Aanbesteden WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

15 Aanvullende regelgeving
Verplicht: Aanbestedingsbesluit WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

16 Aanbestedingsbesluit
Regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

17 Aanvullende regelgeving
Verplicht: Gids proportionaliteit WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

18 Gids proportionaliteit
In eerste instantie bedoeld als onderdeel van het flankerend beleid: niet-bindend instrument ofwel richtinggevend maar niet verplicht Door Tweede Kamer opgeschaald als verplichte aanvulling op de Aanbestedingswet WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

19 Gids proportionaliteit
Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een decentrale overheid maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht. WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

20 Gids proportionaliteit
Voorschriften zijn uitgangspunt Afwijken uitsluitend met degelijke motivering “comply or explain” = pas toe of leg uit WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

21 Gids proportionaliteit
Vanuit de Aanbestedingswet 2012: Bij de redelijke verhouding moet gelet worden op: Het al of niet samenvoegen van opdrachten; De uitsluitingsgronden; De inhoud van de geschiktheidseisen; Het aantal te stellen geschiktheidseisen; De te stellen termijnen; De gunningscriteria; Een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving; De voorwaarden van de overeenkomst. WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

22 Gids proportionaliteit
Voorschrift 3.4 B: Bij een meervoudig onderhandse procedure onder de Europese aanbestedingsdrempel nodigt de aanbestedende dienst ten minste drie en ten hoogste vijf inschrijvers uit voor het doen van een inschrijving WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

23 Aanvullende regelgeving
Verplicht (onder de drempel) ARW 2012 (Aanbestedingsreglement Werken 2012) WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

24 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
ARW 2012 Belangrijk: Gebruik ARW 2012 verplicht bij aanbestedingen ONDER de drempel verplicht = pas toe of leg uit WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

25 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
ARW 2012 Belangrijkste wijzigingen ARW 2005 – ARW 2012: Aansluiting bij Aanbestedingswet 2012 en Gids proportionaliteit WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

26 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
EMVI ipv laagste prijs Gunnen op Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) uitgangspunt voor: a. alle Europese aanbestedingen b. Werken onder de Europese drempelbedragen Laagste prijs uitsluitend indien voldoende gemotiveerd WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

27 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Wat is er nog meer? Klachtafhandeling bij aanbesteden Gepubliceerd op 7 maart 2013 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

28 Klachtafhandeling bij aanbesteden
Deel 1 : Standaard voor klachtafhandeling I Inleiding Doel: het bevorderen dat klachten snel en laagdrempelig worden afgehandeld Onderling overleg en niet nodeloos naar de rechter Klachten zowel vanuit de ondernemer als de aanbestedende dienst WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

29 Klachtafhandeling bij aanbesteden
Deel 1 : Standaard voor klachtafhandeling Instellen klachtenmeldpunt binnen de gemeente Maasdonk Niet verplicht Snelle en zorgvuldige klachtafhandeling Klacht schort de procedure niet op WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

30 Klachtafhandeling bij aanbesteden
Deel 2 : Commissie van Aanbestedingsexperts Geen extra rechtsgang Advies is niet bindend Commissie heeft geen bevoegdheid om de aanbestedingsprocedure stil te leggen WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

31 Wat komt er nog allemaal?
Facultatief: Richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten voor Leveringen en Diensten Consultatieronde tot 28 november 2012 Status: nog niet vastgesteld WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

32 Wet- en regelgeving algemeen
Soort Naam Wet Aanbestedingswet 2012 AMvB Aanbestedingsbesluit Richtsnoer 1 verplicht Gids Proportionaliteit Richtsnoer 2 verplicht ARW 2012 Richtsnoer 3 facultatief Richtsnoeren Leveringen/Diensten Model VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

33 Wat moet de gemeente Maasdonk nog doen?
Opstellen en vast laten stellen nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid Hulpmiddelen: VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid VNG Model Algemene Voorwaarden (leveringen en diensten) WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

34 Procedures Leveringen en Diensten gem. Maasdonk tot 1-4-2013
van tot Enkelvoudig onderhands € 0 Meervoudig onderhands (min 3) Meervoudig onderhands (min 5) Openbaar Europees > € WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

35 Procedures Werken gem. Maasdonk tot 1-4-2013
van tot Enkelvoudig onderhands € 0 Meervoudig onderhands (min 3) Meervoudig onderhands (min 5) Openbaar Europees > € WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

36 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Procedures vanaf Boven de Europese drempel > * Europese aanbesteding Onder de Europese drempel > * per project de procedure bepalen * procedure dient proportioneel te zijn WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

37 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Tenslotte VRAGEN?????? WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving

38 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving
Tenslotte WIN advies, inkoop en organisatie Burggraafstraat 3 6536 XW Nijmegen Tel Website: WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving


Download ppt "WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google