De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JURIDISCH KADER ELEKTRONISCH GELD

Verwante presentaties


Presentatie over: "JURIDISCH KADER ELEKTRONISCH GELD"— Transcript van de presentatie:

1 JURIDISCH KADER ELEKTRONISCH GELD
DIRECTIE FINANCIËLE MARKTEN Anita van den Ende Voorstellen Achtergrond: Conferentie 20 juni. Onderwerp bespreekbaar maken & meningen experts polsen. Zie artikel (strooigoed). Conferentie: Breed gedeelde ontevredenheid gebrek voortgang interne markt financiële diensten Meeste deelnemers: positieve houding t.a.v. meer centralisatie financieel toezicht (vb van reactie Caspari overzichtsartikel). Vervolg: welk model en hoe komen we daar (niet voor korte termijn bedoeld: vasthouden aan Nederlandse belang).

2 Inhoud Richtlijn elektronisch geld Wetsvoorstel elektronisch geld
Vrijstellingsregeling Wtk 1992 Wet Mot/Wid Drie kernvragen. Parallel met EMU (gegeven ervaring rond tafel met totstandkoming EMU) Steeds: kort afwegingen die bij EMU zijn gemaakt. Dan: hoe toegepast op debat over Europees stelsel van toezichthouders Wel verschil in karakter toezicht en monetair beleid: micro versus macro. Toezicht decentraal en minder aansprekend voor grote publiek.

3 Richtlijn Elektronisch geld
Deposito Kredietinstellingen Terugbetaalbaarheid Definitie elektronisch geld EMU: van EMS (coördinatie) naar EMU (centralisatie). Kosten EMU: verlies flexibiliteit monetaire beleid Opbrensten: stabiele wisselkoersen ter ondersteuning interne markt. Strijdigheid kapitaalmobiliteit, vaste wisselkoersen en nationaal monetair beleid. Naar centralisatie: stelsel van toezichthouders Kosten stelsel: verlies nationale beleidsvrijheid Opbrengsten: internaliseren externe effecten (bij nationaal mandaat onvoldoende aandacht voor stabiliteit in andere landen) Thygesen: interne markt, stabiele markt strijdig met nationaal toezicht? Uitkomst stelsel waarschijnlijker naarmate integratie toeneemt (opbrengsten stelsel groter); en Toezicht meer gelijkgericht is in verschillende landen (kosten lager); Beide processen volop aan de gang. Zie ook gelijkenis met debat EMU over ‘optimaal valutagebied’ (kleine groep van geïntegreerde landen).

4 Definitie elektronisch geld
monetaire waarde opgeslagen op een elektronische drager wordt aanvaard door anderen is uitgegeven in ruil voor ontvangen geld dat ten minste dezelfde waarde vertegenwoordigt als de uitgegeven monetaire waarde EMU: landen rondom Duitsland en club med (slechte inflatieperformance). Criteria voor deelname, die tenminste enigszins aansloten bij theorie (+overheidsfinanciën) Toezicht: ‘weak countries’ en ‘strong countries’. Weak: zwakke sector (weinig geïntegreerd) en afwijkende toezichtscultuur (redden banken in nood; afschermen nationale sector). Strong countries: sterke, internationaal geörienteerde sector en ‘market led’ approach. Theorie voorspelt: ‘strong countries’ hebben uiteindelijk prikkel om voor de Europese oplossing te kiezen. Landen met internationaal geörienteerde sector en ‘gelijkgericht’ toezicht zouden coalitie kunnen vormen en criteria opstellen.

5 Wet toezicht kredietwezen 1992
Verbod om zonder vergunning als kredietinstellng werkzaam te zijn 2 soorten kredietinstelling Vrijstelling of ontheffing De positie van DNB. Kwaliteit toezicht: nationaal nog altijd superieur, maar: 39 toezichthouders voor prudentieel toezicht in de EU. Overlap Consument: voordelen interne markt (zie ook seminar Bolkestein 22 februari).

6 Implementatie elektronisch geld
Nieuwe definitie kredietinstelling: gelden ter beschikking krijgen waarvoor elektronisch geld wordt uitgegeven dat ook door anderen wordt aanvaard Definitie elektronisch geld: geldswaarde opgeslagen op een elektronische drager

7 Artikel 85b uitgegeven elektronisch geld vertegenwoordigt een waarde die ten minste gelijk is aan de waarde van de voor de uitgifte ontvangen gelden omwisselplicht, waarbij uitsluitend de voor omwisseling noodzakelijke kosten mogen worden berekend

8 Toepasselijkheid Wtk 1992 Debetkaarten en Credit cards zijn geen elektronisch geld Uitgevers van Single Purpose cards vallen niet onder de wet; is vooruitbetaling van een dienst Ook uitgevers van bijv. Air Miles vallen niet onder de wet EMU: landen rondom Duitsland en club med (slechte inflatieperformance). Criteria voor deelname, die tenminste enigszins aansloten bij theorie (+overheidsfinanciën) Toezicht: ‘weak countries’ en ‘strong countries’. Weak: zwakke sector (weinig geïntegreerd) en afwijkende toezichtscultuur (redden banken in nood; afschermen nationale sector). Strong countries: sterke, internationaal geörienteerde sector en ‘market led’ approach. Theorie voorspelt: ‘strong countries’ hebben uiteindelijk prikkel om voor de Europese oplossing te kiezen. Landen met internationaal geörienteerde sector en ‘gelijkgericht’ toezicht zouden coalitie kunnen vormen en criteria opstellen.

9 Gevolgen toepasselijkheid Wtk
Vergunningplicht Minimum EV van 1 miljoen euro Vereisten aan AO/IC Beperkingen in: toegestane werkzaamheden deelnemingen beleggingsbeleid De positie van DNB. Kwaliteit toezicht: nationaal nog altijd superieur, maar: 39 toezichthouders voor prudentieel toezicht in de EU. Overlap Consument: voordelen interne markt (zie ook seminar Bolkestein 22 februari).

10 Vrijstellingsregeling
Voor kleine en lokaal gevestigde uitgevers Maximaal 150 euro per drager 3 mogelijkheden: Gezamenlijke waarde niet >5 mln, nooit >6 Groepsondernemingen Begrensde locatie, nauwe zakelijke banden EMU: van EMS (coördinatie) naar EMU (centralisatie). Kosten EMU: verlies flexibiliteit monetaire beleid Opbrensten: stabiele wisselkoersen ter ondersteuning interne markt. Strijdigheid kapitaalmobiliteit, vaste wisselkoersen en nationaal monetair beleid. Naar centralisatie: stelsel van toezichthouders Kosten stelsel: verlies nationale beleidsvrijheid Opbrengsten: internaliseren externe effecten (bij nationaal mandaat onvoldoende aandacht voor stabiliteit in andere landen) Thygesen: interne markt, stabiele markt strijdig met nationaal toezicht? Uitkomst stelsel waarschijnlijker naarmate integratie toeneemt (opbrengsten stelsel groter); en Toezicht meer gelijkgericht is in verschillende landen (kosten lager); Beide processen volop aan de gang. Zie ook gelijkenis met debat EMU over ‘optimaal valutagebied’ (kleine groep van geïntegreerde landen).

11 Vrijgestelden artikel 85b is van overeenkomstige toepassing; derhalve omwisselplicht jaarlijks verslag aan DNB over totale omvang verplichtingen elektronisch geld voldoen aan vereisten van de Wet Mot en de Wid geen Europees paspoort EMU: landen rondom Duitsland en club med (slechte inflatieperformance). Criteria voor deelname, die tenminste enigszins aansloten bij theorie (+overheidsfinanciën) Toezicht: ‘weak countries’ en ‘strong countries’. Weak: zwakke sector (weinig geïntegreerd) en afwijkende toezichtscultuur (redden banken in nood; afschermen nationale sector). Strong countries: sterke, internationaal geörienteerde sector en ‘market led’ approach. Theorie voorspelt: ‘strong countries’ hebben uiteindelijk prikkel om voor de Europese oplossing te kiezen. Landen met internationaal geörienteerde sector en ‘gelijkgericht’ toezicht zouden coalitie kunnen vormen en criteria opstellen.

12 Anti-witwaswetgeving
Europese anti-witwasrichtlijn is van toepassing op uitgevers elektronisch geld In Nederland is die richtlijn verwerkt in: Wet Melding Ongebruikelijke Transacties Wet identificatie bij Dienstverlening De positie van DNB. Kwaliteit toezicht: nationaal nog altijd superieur, maar: 39 toezichthouders voor prudentieel toezicht in de EU. Overlap Consument: voordelen interne markt (zie ook seminar Bolkestein 22 februari).

13 Wet Mot Melden transacties met een ongebruikelijk karakter aan Meldpunt ongebruikelijke transacties Ongebruikelijk als wordt voldaan aan: objectieve indicator subjectieve indicator

14 Wid Plicht om de klant te identificeren
Idenficatieplicht afhankelijk van: soort transactie bedrag dat met de transactie is gemoeid

15 Tijdpad Alles in werking per 1 juli 2002
Eerste Kamer behandelt 18 juni 2002 wetsvoorstel als hamerstuk Aanpassing besluiten wet Mot/Wid zijn gereed vrijstellingsregeling bijna gereed planning: Alles in werking per 1 juli 2002 EMU: landen rondom Duitsland en club med (slechte inflatieperformance). Criteria voor deelname, die tenminste enigszins aansloten bij theorie (+overheidsfinanciën) Toezicht: ‘weak countries’ en ‘strong countries’. Weak: zwakke sector (weinig geïntegreerd) en afwijkende toezichtscultuur (redden banken in nood; afschermen nationale sector). Strong countries: sterke, internationaal geörienteerde sector en ‘market led’ approach. Theorie voorspelt: ‘strong countries’ hebben uiteindelijk prikkel om voor de Europese oplossing te kiezen. Landen met internationaal geörienteerde sector en ‘gelijkgericht’ toezicht zouden coalitie kunnen vormen en criteria opstellen.

16 Informatie Wetsvoorstel is te vinden op: www.overheid. nl
Concept vrijstellingsregeling op: Brochures inzake anti-witwaswetgeving zijn te verkrijgen door een te sturen aan: De positie van DNB. Kwaliteit toezicht: nationaal nog altijd superieur, maar: 39 toezichthouders voor prudentieel toezicht in de EU. Overlap Consument: voordelen interne markt (zie ook seminar Bolkestein 22 februari).


Download ppt "JURIDISCH KADER ELEKTRONISCH GELD"

Verwante presentaties


Ads door Google