De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De taal van het toezicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "De taal van het toezicht"— Transcript van de presentatie:

1 De taal van het toezicht
“Het ene bedrijf is het andere niet” Imre de Roo en Wendy Oud &

2 Waar houdt de AFM toezicht op?
Financiële dienstverlening Kapitaalmarkten Eerlijk en efficiënt Zorgvuldig, klantgericht

3 | Presentatie algemene PowerPoint
Twin peaks Banken Verzekeraars Pensioen- fondsen Beurs Adviseurs DNB Prudentieel toezicht ; soliditeit financiële instellingen en stabiliteit systeem AFM Gedragstoezicht; gedrag van en informatieverstrekking door alle marktparticipanten 3 april 2017 | Presentatie algemene PowerPoint

4

5 Geachte directie, Naar aanleiding van de vergunningaanvraag voor het verrichten van de financiële dienst bemiddelen als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft), deelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u het volgende mede. Mede op basis van de door u verstrekte informatie, verleent de AFM aan TSC Assurantiën B.V., op grond van artikel 2:83 Wft een vergunning voor het in Nederland verlenen van de financiële dienst bemiddelen in de volgende financiële producten: schadeverzekeringen; levensverzekeringen; hypothecair krediet; consumptief krediet; elektronisch geld; spaarrekeningen; betaalrekeningen. Tevens heeft NAAM BV op grond van artikel 11, eerste lid, Vrijstellingsregeling Wft een vrijstelling voor de beleggingsdienst als bedoeld in artikel 2:96 Wft: - adviseren en/of orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

6 Geachte directie, Hierbij ontvangt u de goedkeuring van uw verzoek tot uitbreiding van uw vergunning. In deze brief volgt meer informatie hierover. Goedkeuring uitbreiding vergunning Mede op basis van de door u aangeleverde informatie bevestigt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat uw vergunning is uitgebreid met het bemiddelen in schadeverzekeringen en levensverzekeringen. Register Bovenstaande is verwerkt in ons register. U kunt uw registratie inzien via door te zoeken op uw vergunningnummer. Bezwaar? Als u het niet eens bent met dit besluit, dan leest u in de bijlage hoe u bezwaar kunt maken. Vragen? Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM via telefoonnummer (5 cent per minuut).

7 Geachte mevrouw, heer, Wij vragen uw aandacht voor het volgende. De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is toezichthouder op het gedrag van alle partijen op de financiële markten in Nederland, dat wil zeggen op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Het statutaire doel van de AFM is “het bevorderen op de financiële markten van een ordelijk en transparant marktproces, een zuivere verhouding tussen marktpartijen en de bescherming van de consument”. De AFM houdt onder meer toezicht op de naleving van Hoofdstuk 5.4 (Regels ter Voorkoming van Marktmisbruik) van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Naar aanleiding van onder meer eigen waarnemingen, berichtgeving uit de markt, tips van beleggers en/of meldingen van handelsplatforms en beleggingsondernemingen kan de AFM besluiten tot het instellen van een onderzoek naar de naleving van de verbodsbepalingen voorwetenschap en marktmanipulatie.

8 Geachte mevrouw (naam)/heer (naam),
De AFM heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijk marktmisbruik bij transacties in financiële instrumenten van {naam uitgevende instelling}. In dit onderzoek komen transacties in financiële instrumenten van {naam uitgevende instelling} naar voren die voor uw rekening en risico zijn uitgevoerd. Graag zouden wij deze transacties met u willen bespreken. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van alle partijen op de financiële markten in Nederland, dat wil zeggen op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM houdt onder meer toezicht op de naleving van Hoofdstuk 5.4 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), waarin de regels ter Voorkoming van Marktmisbruik zijn opgenomen. Naar aanleiding van onder meer eigen waarnemingen, berichtgeving uit de markt, tips van beleggers en/of meldingen van handelsplatforms en beleggingsondernemingen kan de AFM besluiten een onderzoek in te stellen naar de naleving van de verbodsbepalingen over voorwetenschap en marktmanipulatie.

9 Duidelijke taal in het toezicht?

10 En toen? Voor wie schrijf je eigenlijk? Waar gaat dit over?
Waren wij wel bij hetzelfde gesprek? Het zijn tenslotte de kleine dingen die het doen Een beetje Jip en Janneke In de tang De lange afstandsloper kon niet door het poortje door Cést le ton qui fait la musique Hoe erg is het om een fout te maken? Ouderwets taalgebruik

11 En toen? 1. Financieel dienstverleners: AD, Telegraaf
2. Financiële instellingen: Volkskrant 3. Accountants: FD, NRC 4. Beursgenoteerde ondernemingen: FD, NRC 5. Consumenten:Telegraaf, Spits

12 Wat hebben we gedaan? Training Brieven Website

13 Wat hebben we gedaan? Spreekuur Wedstrijd Jaarverslag Inzicht
Onderzoeken Herschrijfteam Vergelijkingsposters In de lijn

14 Zijn we er nu? Taal = gedragsbeïnvloeding

15 De basisprincipes waaraan elke tekst moet voldoen
Begin met de hoofdboodschap; wat wil de lezer weten? Geef je tekst een duidelijke kop, middenstuk en staart Pas je schrijfstijl aan aan je doelgroep Maak korte zinnen   Schrijf actief   Vermijd zoveel mogelijk jargon Schrijf afkortingen een keer voluit  Gebruik geen ‘tangconstructies’  Probeer ook ouderwetse woorden te vermijden  Geef verbanden tussen alinea’s en zinnen aan  Controleer je spelling


Download ppt "De taal van het toezicht"

Verwante presentaties


Ads door Google