De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DNB/Betalingsverkeer, 5 juli 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "DNB/Betalingsverkeer, 5 juli 2011"— Transcript van de presentatie:

1 DNB/Betalingsverkeer, 5 juli 2011
Informatiebijeenkomst invoering stille cessie van kredietvorderingen als monetair onderpand Barend van Amerongen DNB/Betalingsverkeer, 5 juli 2011

2 Agenda Inleiding Stille zekerheidscessie Operationele consequenties
Q&A

3 Inleiding Single list of collateral – credit claims beleenbaar (1 januari 2007) Gebruik creditclaims in eurozone en in NL 11 mei Wet Financiële Zekerheids- Overeenkomsten in NL 1 oktober 2011 – Stille zekerheidscessie bij DNB

4 Trends onderpand NL 2007 – 2011 (in EUR mrd)

5 Ontwikkelingen gebruik credit claims
2004 – 2007 (in EUR mrd) Waarden op basis van geaggregeerde maandtotalen

6 Ontwikkelingen gebruik credit claims
2007 – 2009 (in EUR mrd) Waarden op basis van gedisaggregeerde weekcijfers

7 Ontwikkelingen gebruik credit claims
2009 – 2010 (in EUR mrd) Waarden op basis van gedisaggregeerde weekcijfers

8 Ontwikkelingen gebruik credit claims
2008 – 2010 (% nationale pool) Waarden op basis van gedisaggregeerde weekcijfers

9 Agenda Inleiding Stille zekerheidscessie – Jeanine Palstra
Operationele consequenties Q&A

10 Aanleiding overstap Bezwaren banken tegen openbare verpanding:
Mededeling aan debiteur Geen level playing field

11 Aanleiding overstap 2009: wijziging FZO-Richtlijn op verzoek van ECB – o.a. invoering zekerheidscessie kredietvorderingen in het kader van FZO 11 mei 2011: inwerkingtreding wet ter implementatie FZO-Richtlijn – o.a. invoering mogelijkheid (stille) zekerheidscessie kredietvorderingen in het kader van FZO Stille zekerheidscessie van kredietvorderingen aanvaardbaar alternatief voor DNB

12 Juridische implicaties
Wat is er gewijzigd? Titel 7.2 BW: kredietvorderingen kunnen dienen als activa die in het kader van een FZO als zekerheid kunnen worden verschaft Artikel 7:51 onder f BW: een kredietvordering is een “geldvordering voortvloeiend uit een overeenkomst waarbij een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1:1 WFT krediet verschaft in de vorm van een lening (…)”

13 Juridische implicaties
Overdracht kredietvordering in het kader van een FZO volgens algemene bepalingen van het BW – stille cessie: Artikel 3:94 lid 3 BW: “Deze rechten kunnen ook worden geleverd door een daartoe bestemde authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan de personen tegen wie die rechten moeten worden uitgeoefend (…)”

14 Juridische implicaties
DNB is bezig met het opstellen van model cessieakten: Uitgebreide notariële stamcessieakte Summiere aanvullende geregistreerde onderhandse akte die verwijst naar de stamcessieakte Retrocessieakte

15 Juridische implicaties
Aanpassing juridische documentatie Model cessieakten zullen als bijlage in de Handleiding Monetaire Beleidstransacties (HMB) worden opgenomen Beschrijving wijze van aanbieding van kredietvorderingen in HMB Gewijzigde Handleiding Monetaire Beleidstransacties -> tijdig naar wederpartijen

16 Agenda Inleiding Stille zekerheidscessie
Operationele consequenties – Tijs Pellemans – Collateral Management Q&A

17 Verruiming Wet FZO Operationele gevolgen voor wederpartijen
►Implementatie ► Voortraject aanlevering ► Beleenbaarheid ► Mobilisatie ► Monitoren ► Planning

18 Implementatie Implementatie stille zekerheidscessie per 1 oktober 2011
Stille zekerheidscessie alleen voor credit claims aangeleverd ná 1 oktober 2011 Credit claims aangeleverd vóór 1 oktober blijven onveranderd Nieuwe monitoring- en controleprocedures gelden voor alle credit claims Testperiode vanaf 12 september 2011

19 Voortraject aanleveren credit claims
Huidig Vanaf Eenmalige verificatie procedures wederpartij middels controlelijst DNB Credit assessment source (ECAI, IRB) - Eenmalige verificatie interne procedures middels verklaring uit HMB - Credit assessment source (ECAI, IRB) - Notariële stamcessie-akte - Secure verbinding

20 Beleenbaarheid Huidig Vanaf 1-10-2011 - Fysieke leningdocumentatie
Akte van verpanding Swift MT 598 - Notificatie debiteur - Digitale leningdocumentatie via secure - Onderhandse cessie akte - Swift MT 598 - Registratie onderhandse akte door DNB bij belastingdienst

21 Mobilisatie Huidig Vanaf Swift MT 540 Swift MT 540

22 Monitoren Huidig Vanaf 1-10-2011 - Update aflossingen door DNB
- Kwartaal zelfcertificatie - Ex-post random check door DNB bij de debiteur - Update aflossingen door wederpartij middels Swift MT 598 (niet voor reeds aangeleverde credit claims) - Kwartaal zelfcertificatie - Ex-post random check door externe accountant wederpartij - Jaarlijkse verklaring interne procedures door externe accountant wederpartij

23 Planning Informatiesessie Publicatie HMB Implementatie 5-7-2011
- Opzetten aktes - Inrichten interne procedures Testperiode

24 Vragen ? Collateral_management@dnb.nl


Download ppt "DNB/Betalingsverkeer, 5 juli 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google