De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SHS Securities Holdings Statistics - Algemene Presentatie Roger DE BOECK Senior Expert Brussel, 18 december 2012 Presentatie voor kredietinstellingen en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SHS Securities Holdings Statistics - Algemene Presentatie Roger DE BOECK Senior Expert Brussel, 18 december 2012 Presentatie voor kredietinstellingen en."— Transcript van de presentatie:

1 SHS Securities Holdings Statistics - Algemene Presentatie Roger DE BOECK Senior Expert Brussel, 18 december 2012 Presentatie voor kredietinstellingen en beursvennootschappen

2 Statistiques SHS Statistieken mbt het houderschap van effecten 1. Context ► Financiële crisis 2007-2008 ► Vaststelling van een gebrek aan volledige en gedetailleerde informatie ● Houderschap van roerende waarden ● Blootstelling van de financiële sector; grote groepen ● Verbintenissen in de vorm van roerende waarden ► Besluit: ● Uitbreiding en aanvulling van het statistisch systeem ● Maximaal steunen op het bestaande systeem 2/7

3 Statistiques SHS Statistieken mbt het houderschap van effecten 2. Historiek ► 2008-2009 Voorbereidende analyse ● Bestaande systemen:  effect per effect verzameling meest gebruikt in de lidstaten  rechtstreekse verzameling bij de investeerders  onrechtstreekse verzameling bij de depositarissen ● Identificatie van de behoeften van de gebruikers  gekruiste gegevens sector en land van houderschap /sector en land van emissie  gegevens mbt de grote investeerders van de financiële sector (notie groep) 3 /7

4 Statistiques SHS Statistieken mbt het houderschap van effecten 2. Historiek ● Definitie van de grote lijnen van een nieuw ad hoc systeem ● Aanbevelingen  Op korte termijn: experimentele fase op basis van beschikbare gegevens  Op middellange termijn: in voege brengen van een uitgebreid systeem van verzameling van gegevens en van productie van ad hoc statistieken 4 /7

5 Statistiques SHS Statistieken mbt het houderschap van effecten 2. Historiek ► 2009-2013 ● Experimentele fase van verzameling van gegevens en van productie van statistieken ● Experimentele database bij de ECB ● Op punt stellen van het nieuwe ad hoc systeem ● Vastleggen van het wettelijk kader  ECB Verordening 2012/14 dd 17 oktober 2012 (Verordening (EU) 1011/2012)  ECB Richtsnoer voor de nationale centrale banken (in voorbereiding) ● Overbrengen in de Belgische wetgeving en in het Belgische systeem van verzameling van gegevens 5 /7

6 Statistiques SHS Statistieken mbt het houderschap van effecten 3. Streefdoel ► Doelstellingen ● Een volledige statistische dekking waarborgen van het houderschap van effecten (rechtstreeks en onrechtstreeks) ● Statistieken mbt het houderschap op een "whom to whom" basis opstellen ► Gebruik ● Monetaire politiek ● Financiële stabiliteit en toezicht ● Aanvulling van nationale statistieken 6 /7

7 Statistiques SHS Statistieken mbt het houderschap van effecten Externe statistieken Financiële statistieken Monetaire politiek Markt verrichtingen Financiële stabiliteit Macroprudentieel toezicht SHS Nationale statistieken Microprudentieel toezicht NBB EUROPESE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN EUROPEES COMITE VOOR SYSTEEMRISICO'S (ESRB) ECB 7 /7 ► Gebruikers


Download ppt "SHS Securities Holdings Statistics - Algemene Presentatie Roger DE BOECK Senior Expert Brussel, 18 december 2012 Presentatie voor kredietinstellingen en."

Verwante presentaties


Ads door Google