De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen Achtergrond en aanleiding vernieuwing statistiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen Achtergrond en aanleiding vernieuwing statistiek"— Transcript van de presentatie:

1 Statistiek personele vermogensoverdrachten nalatenschappen en verkrijgingen Jack Claessen CBS

2 Onderwerpen Achtergrond en aanleiding vernieuwing statistiek
Methode, wijze van samenstelling gegevens Inhoud Resultaten

3 Achtergrond Historie Speerpunt vergrijzing 2008
- Voor 1978 t/m 1985 publicaties over ‘personele vermogensoverdrachten’ met een uitgebreide publicatie over 1981 en in Daarna statistiek gestopt in verband met bezuinigingen. Er bleef veel vraag naar gegevens over nalatenschappen, erfenissen en vermogen Speerpunt vergrijzing 2008 (belangrijk aandachtspunt) - vraag naar gegevens over vermogens van ouderen in kader van hun oudedagsvoorziening - de overdracht van vermogen aan jongere generatie - begin 2008 ontwikkeltraject gestart voor de opzet van een nieuwe statistiek over nalatenschappen. In oktober 2008 eerste voorlopige gegevens over 2005 gepubliceerd - herontwerp database belastingdienst, verzoek om aangepaste gegevens leveringen - vanaf medio 2010 gewerkt aan ontwikkeling van productieproces voor jaarlijkse gegevens - sinds mei zijn StatLine gegevens beschikbaar voor nalatenschappen en verkrijgingen

4 Methode, wijze van samenstelling
Statistiek nalatenschappen - verkrijgingen Wordt samengesteld op basis van verschillende gegevensbronnen overledenen uit bevolkingsstatistiek cbs registratie aangiften successierecht, belastingdienst (50% overledenen) Gegevens uit vermogensstatistiek administratie inkomstenbelasting (o.a. gegevens uit box 3) bestanden bank- en woz-gegevens Bijzonder probleem is de koppeling van deze verschillende bronnen

5

6 onderscheid Nalatenschappen (alle overleden)
Nalatenschappen waarvoor aangifte successierecht Verkrijgingen (erfenissen) uit nalatenschappen waarvoor aangifte successierecht

7 Inhoud – gegevens Vermogen = Bezittingen -/- Schulden waarneembaar vermogen voor nalatenschappen

8 Verkrijgingen uit nalatenschappen waarvoor aangifte successierecht

9 Resultaten: Nalatenschappen, 2008*

10 Gemiddelde waarde vermogensbestanddelen nalatenschappen, 2008*

11 Verdeling nagelaten vermogen, 2008. van de 12,2 mld
Verdeling nagelaten vermogen, 2008* van de 12,2 mld. nagelaten vermogen zit 75% (9, 2 mld) bij 20% van de nalatenschappen

12 Nalatenschappen naar grootteklasse vermogen, 2008
Nalatenschappen naar grootteklasse vermogen, 2008* 4% van de nalatenschappen half miljoen of meer is goed voor 35% van het totale bedrag

13 Nalatenschappen, 2007*

14 Nalatenschappen waarvoor aangifte successie, 2007*
Verschil met alle nalatenschappen 50% in aantal met ca. 1 mld. euro verschil voor belastingdienst, - gemiddelde stuk hoger 185 t.o.v. 108

15 Ontwikkeling nagelaten vermogen, 2005-2008*

16 Ontwikkeling nagelaten vermogen, 2005-2008*
Ter vergelijking: Nagelaten vermogen,

17 Verkrijgers waarvoor aangifte successie, 2007
Verkrijgers waarvoor aangifte successie, 2007* bruto verkrijging 10,7 mld, belastingen 1,5 mld , totaal netto-verkijging ca. 9,2 mld euro

18 Erfenissen waarvan aangifte successierecht is gedaan naar categorie erfgenamen, 2007*

19 Ontwikkeling 'goede doelen‘ 2006 - 2007*; pas op !

20 Ontwikkeling 'goede doelen'; pas op !
Ter vergelijking 1982 ca erfenissen goede doelen met netto 55, 3 miljoen euro, gemiddeld 12,5 duizend euro

21 Erfenissen voor ‘goede doelen’, 2005
Driekwart van het bedrag uit erfenissen groter dan euro (slecht 14% van de erfenissen)

22 Erfenissen voor ‘goede doelen’, 2006

23 Tenslotte VRAGEN? Staan pas aan het begin van deze nieuwe statistiek
Duurt circa 3 jaar voordat verantwoorde gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden. Toekomstige ontwikkeling van de statistiek Aanpassing statistiek bijv. in verband met vernieuwde wetgeving vanaf 2010 Onderzoek op basis van tijdreeks 2005 – 2009 naar verbeteringen in afleidingen mogelijke uitbreiding vermogensonderdelen zoals ‘overig, onroerend goed’ Uitgebreidere analyse van gegevens naar bijvoorbeeld specifieke deelgebieden Onzeker in verband met mogelijke bezuinigingen VRAGEN?


Download ppt "Onderwerpen Achtergrond en aanleiding vernieuwing statistiek"

Verwante presentaties


Ads door Google