De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plasterks beleid versus de weerbarstige praktijk Paradiso-debat 2008 Zondag 31 augustus 2008 Kunsten’92, Kunst van het Vooruitzien en Paradiso.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plasterks beleid versus de weerbarstige praktijk Paradiso-debat 2008 Zondag 31 augustus 2008 Kunsten’92, Kunst van het Vooruitzien en Paradiso."— Transcript van de presentatie:

1 Plasterks beleid versus de weerbarstige praktijk Paradiso-debat 2008 Zondag 31 augustus 2008 Kunsten’92, Kunst van het Vooruitzien en Paradiso

2 2 De ontwikkeling van de rijksbijdrage voor kunst en cultuur Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten’92, Kunst van het Vooruitzien en Paradiso Zondag 31 augustus 2008 Bastiaan Vinkenburg

3 3 Totale inkomsten van gesubsidieerde cultuursector: ongeveer € 4,5 mld, waarvan 64% overheidssubsidie Bronnen:  Rijk: Kerncijfers OCW 2006, excl. apparaat, media (900 mln) en belastingeffecten (800 mln)  Provincies / Gemeenten / Gemeenschappelijke regelingen: CBS 2006  Eigen inkomsten: onderzoek van Berenschot, 2007; Entree en Overig: verhuur, horeca etc  Privaat: Geven in Nederland (VU) editie 2007, cijfers 2005; bedrijfssponsoring, mecenaat, private fondsen en loterijen Cijfers zijn ten dele indicatief

4 4 Totale overheidssubsidies voor kunst en cultuur: 46% toename van 1999 tot 2006 Bronnen:  Rijk: kerncijfers OCW Cultuur 1999-2006, excl apparaat, excl media  Provincies / Gemeenten / Gemeenschappelijke regelingen: CBS € mln

5 5 Rijksbijdrage voor kunst en cultuur (OCW): 29% structurele toename van 1998 tot 2007 Bronnen:  Kerncijfers OCW Cultuur 1998-2007; excl apparaat en media  Publicatie FES-gelden t.b.v. restauratieachterstand Monumenten € mln

6 6 Index rijksbijdrage voor kunst en cultuur: conform lonen en inflatie, lager dan Rijksuitgaven Bronnen: CBS / Miljoenennota’s / OCW Kerncijfers 1998-2007 * FES-gelden voor restauratie buiten beschouwing want incidenteel Index 1998 =100

7 7 Uitgaven kunst en cultuur grootste gemeenten (G4) toename van 2001 tot 2008 33%, vergelijk OCW 25%  Bron: gemeentelijke diensten kunst en cultuur; exclusief investeringen € mln

8 8 Overheidsuitgaven aan kunst en cultuur per inwoner: G4 geeft per inwoner fors meer uit dan Rijk en regio  Bronnen: OCW, CBS, G4: gemeentelijke diensten kunst en cultuur Uitgaven 2008 - € mlnInwoners 2008 - mlnUitgaven per inwoner - €

9 9 Rijksbijdrage voor kunst en cultuur 2007-2012 Toename van 64 mln in 2012 (50 mln Regeerakkoord)  Bron: Ministerie van OCW; begroting met correctie in- en extensivering  Cijfers exclusief media en apparaat, zonder loon- en prijsbijstelling  Extensivering voor direct gesubsidieerde instellingen: 3,4%  Intensivering ten dele nog vast te stellen € mln

10 10 Plussen en minnen uit het Regeerakkoord vanaf 2011: 50 mln meer voor kunst en cultuur (1) Omvang bijdrage aan cultuurkaart is onzeker (2) Nader te bepalen extra uitgaven aan onder meer:  Religieuze monumenten  Kunstkoopregeling  Vermeerprijs / excellentie  Diversiteit Bron: OCW en Kunsten’92

11 11 Aandeel rijksbijdrage voor kunst en cultuur: t.o.v. rijksuitgaven in 2007 24% lager dan in 1998 Bronnen:  Rijksuitgaven en begroting: Miljoenennota’s (excl. nationale schuld)  OCW-K&C: Kerncijfers 1998-2007, OCW-begroting Cultuur 2008-2012 (excl. apparaat, restauratie, media en cultuurposten op andere begrotingen) Aandeel OCW- K&C in Rijks- uitgaven RealisatiePrognose

12 12 De ontwikkeling van de rijksbijdrage kunst en cultuur: Conclusies  Van 1998 tot 2007 - Totale budget stijgt met lonen en inflatie; reële waarde constant - Cultuurnota stijgt minder en de reële waarde is afgenomen - Afnemend aandeel in Rijksuitgaven (-24%) en overheidssubsidies K&C  Huidige waarde - 19 % van totale inkomsten van gesubsidieerde cultuursector - € 50 per inwoner in 2008 – vergelijk G4: € 185 per inwoner  Van 2008 tot 2012 - Toename met 64 mln per jaar (excl. loon- en prijsbijstelling) - Waarvan 50 mln vastgelegd in Regeerakkoord - Beperkt deel van toename direct ten gunste van instellingen (+15 mln); 3,4% algemene korting voor cultuurproducerende instellingen (-10 mln)

13 Stelling 1 voor het Paradiso-debat 2008 De invloed die de Rijksoverheid uitoefent op beleid en functioneren van de kunstinstellingen staat niet in verhouding tot het aandeel van het Rijk in de bekostiging van de kunsten

14 Stelling 2 voor het Paradiso-debat 2008 Als de minister het laatste advies van de Raad voor Cultuur volgt, amputeert hij zijn eigen beleidsplan

15 Stelling 3 voor het Paradiso-debat 2008 Voordat de minister de verdeling vaststelt, dient hij zich in de Tweede Kamer te verantwoorden over de samenhang in het nieuwe subsidiestelsel en de beleidslijn die hij bij de verdeling zal hanteren

16 Stelling 4 voor het Paradiso-debat 2008 Hoe kleiner het land des te meer discussie over spreiding


Download ppt "Plasterks beleid versus de weerbarstige praktijk Paradiso-debat 2008 Zondag 31 augustus 2008 Kunsten’92, Kunst van het Vooruitzien en Paradiso."

Verwante presentaties


Ads door Google