De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omvang van de ambachtseconomie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omvang van de ambachtseconomie"— Transcript van de presentatie:

1 Omvang van de ambachtseconomie
Peter van Hoesel Voorzitter directie Panteia / Lid Platform Ambachtseconomie Persbriefing Nieuwspoort Den Haag 13 april 2010

2 Voor het eerst cijfers over de ambachtseconomie
Gegevens ambachtseconomie langere tijd gepubliceerd. Historische cijfers ontbreken nog. Deze verschijnen medio mei 2010 en zijn van belang voor toekomstscenario’s.

3 Ambacht Ambacht is geschoold handwerk, in de praktijk geleerd onder leiding van een vakman/vrouw, dat bedrijfsmatig wordt uitgeoefend. Niet het product of dienst die men levert is dus bepalend, maar de handmatige productiewijze. Vandaar dat het ambacht vele gezichten heeft: van banketbakker tot dakdekker, van tandtechnicus tot kapper.

4 Werkzame personen in de ambachtseconomie
11% van de beroepsbevolking in het bedrijfsleven werkt in de ambachtseconomie. Absoluut aantal: personen (in bedrijven met minder dan 100 werkzame personen). 16% in alle bedrijven, inclusief bedrijven met meer dan 100 werkzame personen. Absoluut aantal: personen (inclusief de grotere bedrijven).

5 Ambachtelijke ondernemingen
Nederland heeft ambachtelijke ondernemingen. Samen betreft dit 30% van alle ondernemingen in het bedrijfsleven.

6 Totale omzet ambachtelijke ondernemingen
€ 127 miljard. Dit is 9% van de omzet van het totale bedrijfsleven.

7 Toegevoegde economische waarde
€ 40 miljard. Dit is 8% van de toegevoegde waarde van het totale bedrijfsleven. € 64 miljard als we alle bedrijven (met meer dan 100 werkzame personen) meerekenen. Dit is 13% van de toegevoegde waarde van het totale bedrijfsleven.

8 Cluster Werkzame Personen Aantal onder. Omzet Toegevoegdewaarde Bouw (22%) (23%) € 38 (33%) € 11 (29%) Afbouw (11%) (15%) € 13 (11%) € 5 (13%) Gebouw verzorgend (5%) 8.000 (3%) € 2 (2%) € 1 (3%) Uiterlijke verzorging (9%) (12%) € 3 (2%) Installatie / electrotech. (10%) (6%) € 10 (9%) € 4 (10%) Metaal- hout- / productie (9%) (6%) € 12 (11%) Reparatie (9%) (11%) € 11 (10%) € 3 (8%) Voeding (6%) 6.000 (3%) € 7 (6%) € 2 (6%) Creatieve ind. / com. (19%) (21%) € 18 (16%) € 7 (18%)

9 Ontwikkelingen Sterk beïnvloed door economische recessie 2008/2009. Periode groei aantal bedrijven met 8%, in stagnatie en krimp, 2010 licht herstel. Gem. daling werkgelegenheid in 2007 van 3%, groei in met ruim 6% , 2009 nulgroei of lichte daling zich voortzettend in 2010 (- 1,25%). Omzet in 2007 en 2008 groei van 3% resp. 13%. Forse daling in 2009 (- 9%). Verwachtingen 2010 daling 4%.

10 Verschillen clusters ambachten
Krimp: Bouw: sterke groei van aantal bedrijven en werkgelegenheid t/m 2008, daarna in 2009 en afname van werkgelegenheid (- 4,25%) Installatie en electrotechniek: vergelijkbaar met bouw, afname werkgelegenheid 2009 en 2010 – 4,5% Metaal, hout en overige productieambachten daling van aantal bedrijven en werkgelegenheid (-3% in 2009 en 2010)

11 Verschillen clusters ambachten
Beperkte krimp: Reparatieambachten: lichte daling in 2009 en (- 0,5%) Voedingsambachten: lichte daling, 1% in 2009 resp. 2010

12 Verschillen clusters ambachten
Gematigde groei: Creatieve industrie en communicatieambachten: sterke groei in 2008 (+ 8%), kleine groei daarna in (+1,5% werkgelegenheid) Gezondheidstechniek en uiterlijke verzorging: forse groei in 2008 (+ 10%), daarna sterk verminderde groei in en 2010 (ongeveer + 1 %)

13 Cijfers Niet opgenomen groep is minimaal werkzame personen in de ambachtseconomie. CBS laat kleine zelfstandigen (zzp-ers) die minder dan 16 uur als ondernemer actief zijn buiten beschouwing. HBA hanteert binnen AE bedrijven met niet meer dan 100 werkzame personen. Daarboven betreft het industrie of concerns. Deze werkzame personen zijn niet meegerekend. Cijfers hebben betrekking op aard van bedrijven, niet op individuele beroepen.


Download ppt "Omvang van de ambachtseconomie"

Verwante presentaties


Ads door Google