De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regels economie: Geldbedragen ronden wij af op centen. Bijvoorbeeld €2,99 -> dus twee decimalen. Andere aantallen rond je af op één decimaal. Tenzij anders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regels economie: Geldbedragen ronden wij af op centen. Bijvoorbeeld €2,99 -> dus twee decimalen. Andere aantallen rond je af op één decimaal. Tenzij anders."— Transcript van de presentatie:

1 Regels economie: Geldbedragen ronden wij af op centen. Bijvoorbeeld €2,99 -> dus twee decimalen. Andere aantallen rond je af op één decimaal. Tenzij anders wordt gevraagd. Geef altijd aan wat iets is, bijvoorbeeld aantal auto’s, aantal ijsjes, aantal personen. Bij geld zet je er altijd een €-teken voor.

2 Decimalen 1 decimaal = 1,5 dus 1 cijfer achter de komma.
2 decimalen = 1,52 dus 2 cijfers achter de komma. 3 decimalen = 1,524 dus 3 cijfers achter de komma.

3 Afronden van bedragen De cijfers 5,6,7,8 en 9 worden naar boven afgerond De cijfers 1,2,3,4 worden naar beneden afgerond. 11,4 wordt bij afronden op heel bedrag 11 11,5 wordt bij afronden op heel bedrag 12 10,77 wordt bij afronden op één decimaal 10,8 20,348 wordt bij afronden op twee decimalen 20,35 31,3469 wordt bij afronden op drie decimalen 31,347

4 §1.3 Productiefactoren en hun beloning
Primaire inkomens Inkomen dat je verdient door het beschikbaar stellen van productiefactoren, dus: rente, huur, loon, pacht en winst. Primaire inkomens Productiefactoren De middelen die nodig zijn om te kunnen produceren. 4 productiefactoren: kapitaal, arbeid, natuur & ondernemerschap. Nationaal inkomen Het inkomen van alle mensen in een land in een jaar bij elkaar opgeteld.

5 Aantal verkochte ijsjes in 2008
Tabel Een verzameling gegevens in rijen en kolommen Aantal verkochte ijsjes in 2008 De titel Een rij Een rij Een rij MND= Maand GR= grote ijsjes NOR= normale ijsjes KL= kleine ijsjes Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Een titel één kolom of meerdere kolommen (van boven naar beneden) één rij of meerdere rijen (van links naar rechts) Een tabel heeft altijd:

6 Omrekenen van een week naar een maand of van een maand naar een week doe je altijd via het jaarbedrag! 1) Je verdient 100 euro per maand, hoeveel is dit per dag? Dus: euro x 12 maanden = 1200 per jaar. Er zitten 365 dagen in een jaar. Dus: euro / 365 dagen = 3,30 euro 2) Je verdient 200 euro per kwartaal, hoeveel is dit per week? Een kwartaal heeft 3 maanden. Dus er zijn 4 kwartalen in het jaar! Dus: 200 euro x 4 kwartalen = 800 euro per jaar Dus: 800 euro / 52 weken = 15,40 euro

7 §1.4 De categoriale inkomensverdeling
Primaire inkomsten KANO! Je kunt in een quote (een percentage) uitdrukken wat hoeveel krijgt :  dan splits je de opbrengst in  een Rente-quote,  een Loon-quote,  een Pacht quote,  een Winst-quote  ( samen =  hele opbrengst = 100 %  ) Loonquote van een bedrijf = Loon/totale inkomen x 100% Loonquote van een land = Loon/nationaal inkomen x 100%

8 Verschillende soorten grafieken
Staafdiagram wordt gebruikt om getallen te vergelijken. Cirkeldiagram wordt gebruikt om verhoudingen in procenten weer te geven Formule om aantal graden te bepalen: 360° x Aantal procent 100 Lijngrafiek wordt gebruikt om ontwikkelingen in tijd te laten zien.

9 Participatiegraad Participatie betekent meedoen/ werken
Participatiegraad vrouwen 15 tot 65 jaar = Aantal werkende vrouwen (15 tot 65 jaar)________ x 100% Totaal aantal vrouwen (15 tot 65 jaar)

10 Van Bredenland is het volgende bekend:
Totaal aantal inwoners 16 miljoen Waarvan tussen 15 en 65 jaar 11 miljoen Beroepsbevolking 9 miljoen waarvan mannen 6 miljoen waarvan vrouwen 3 miljoen In Bredenland leven net zoveel vrouwen als mannen en ook de helft van de bevolking tussen 15 en 65 jaar bestaat uit vrouwen. Bij de beroepsbevolking is 10% van de mannen en 15% van de vrouwen werkloos. Bereken de participatiegraad onder de vrouwen. A. 27,3% B. 33,3% C. 54,5% D. 46,4% Participatiegraad vrouwen 15 tot 65 jaar = Aantal werkende vrouwen (15 tot 65 jaar)________ x 100% Totaal aantal vrouwen (15 tot 65 jaar) Aantal werkende vrouwen 15 tot 65 jaar: x 0.85 (= 85% van de vrouwen heeft werk) = werkende vrouwen Totaal aantal vrouwen 15 tot 65 jaar: /2 (want de helft is vrouw) = aantal vrouwen. DUS: (werkende vrouwen) / (totaal aantal vrouwen) X 100% = 46,4%

11 Bereken het totale maandinkomen van dit gezin.
Een inkomen van een echtpaar bestaat uit de volgende onderdelen. De man is 66 jaar en heeft een AOW-pensioen van € 864 per maand. De vrouw is 60 jaar en werkt als conrector op een school. Ze verdient € per maand. Ze hebben een tweede huis in Frankrijk. Wanneer ze er zelf niet zijn, verhuren ze het huis in Frankrijk. Dit levert hen € per jaar op. Bereken het totale maandinkomen van dit gezin. Hoeveel is dit per week? B) Geef aan welk bedrag per maand tot het primaire inkomen wordt gerekend en welk bedrag per maand tot de overdrachtsinkomens wordt gerekend a) (4.200/12) = € 4.214 b) € 4.214x12:52 = € 972,46 c) = € (maand) primair, € 864 (maand) overgedragen (AOW).

12 BBP in miljarden euro’s
In onderstaande tabel staan van een aantal landen gegevens over omvang van de bevolking en de omvang van het bruto binnenlands product (BBP = het totale inkomen van een land). BBP in miljarden euro’s Economen gebruiken het BBP per hoofd van de bevolking als een maatstaf voor de welvaart van een land. Je kunt zonder een berekening te maken uit de tabel aflezen, welke van de twee laatste landen, volgens deze maatstaf het armst is. Welk land is dat? Licht je antwoord toe zonder een berekening te maken. BBP in miljarden euro’s 2006 Bevolkingsomvang 2006 in miljoenen personen Nederland 510 16,2 Brazilië 718 184,2 China 2.031 1.307,6 India 664 1.080,3 ANTWOORD: India is armer dan China. De bevolkingsomvang van India is wel kleiner dan die van China maar het BBP van China is ongeveer drie maal zo groot als het BBP van India, dus moet het BBP per hoofd van de bevolking in China aanzienlijk groter zijn dan dat van India.

13 Primaire inkomens Inkomen dat je verdient door het beschikbaar stellen van productiefactoren, dus: rente, huur, loon, pacht en winst. Je kunt in een quote (een percentage) uitdrukken wat hoeveel krijgt :  dan splits je de opbrengst in  een Rente-quote,  een Loon-quote,  een Pacht quote,  een Winst-quote  ( samen =  hele opbrengst= 100 %  ) Loonquote van een bedrijf = Loon/totale inkomen x 100% Loonquote van een land = Loon/nationaal inkomen x 100% Het tekenen van een cirkeldiagram: Formule om aantal graden te bepalen: 360° x Aantal procent 100


Download ppt "Regels economie: Geldbedragen ronden wij af op centen. Bijvoorbeeld €2,99 -> dus twee decimalen. Andere aantallen rond je af op één decimaal. Tenzij anders."

Verwante presentaties


Ads door Google