De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruikersdag 8 november 2007 VMR en HKS Veiligheidsmonitor Rijk Herkenningsdienstsysteem Persoonsenquête (steekproef) Registratie (integraal)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruikersdag 8 november 2007 VMR en HKS Veiligheidsmonitor Rijk Herkenningsdienstsysteem Persoonsenquête (steekproef) Registratie (integraal)"— Transcript van de presentatie:

1 Gebruikersdag 8 november 2007 VMR en HKS Veiligheidsmonitor Rijk Herkenningsdienstsysteem Persoonsenquête (steekproef) Registratie (integraal)

2 ‘Oude’ Veiligheidsenquêtes Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS – R&V) Politiemonitor Bevolking (PMB) Enquête Leefbaarheid en Veiligheid (L&V) CBS sinds 1997 (ERV, ESM v.a.1981) Ministeries BZK+Justitie sinds 1993 Grote steden (G30) sinds 1998

3 VMR 2006, 2007 en 2008 (pilot 2005) Buurtproblemen Sociale cohesie Functioneren van de politie Onveiligheidsgevoelens Slachtofferschap Politiecontacten Preventiemaatregelen Najaar 2008: De Veiligheidsmonitor

4 VMR In het interview géén vragen naar de bekende weg, dus: Standaard koppelingen met - GBA - SSB (huishoudens; inkomen) Hiermee genoeg info voor het weegmodel: Leeftijd, Geslacht, Herkomst, Burgerlijke staat, Politieregio, Stedelijkheid, Provincie-plus, Mode, Inkomen, Huishoudgrootte

5 Kenmerken VMR interviewmethode steekproef (15+) interviewperiode geografisch niveau vereiste netto respons per politieregio (25 regio’s) respondenten 15+ in 2007 telefonische enquêtes % netto respons % CATI/CAPI bevolkings- register (GBA) jan-maart politieregio 750 19128 75 68 (71/58)

6 Slachtofferschap van criminaliteit

7 Onveiligheidsgevoelens

8 VMR koppeling met registers; doelen: – check op samenstelling (non-)respons – eventuele aanpassing van de reguliere weging – analyses met het verrijkte bestand

9 HKS –bestanden van “verdachten” (excl. Halt) –afkomstig van de 25 Politieregio’s –samengebracht door KLPD –bij CBS beschikbaar 1999-2004 2005+: wordt aan gewerkt

10 Koppeling VMR en HKS –welke jaren HKS aan VMR 2006? –voorlopig HKS 1999 - 2004 –van totale VMR-steekproef 2006 was 4,4% verdacht “ergens” in periode 1999-2004 (minstens één antecedent)

11 Koppeling VMR en HKS –in HKS 1999-2004 ca 89% met RIN –gekoppeld aan respons en non-respons van de VMR –respons op VMR: verdachten 53%, niet-verdachten 69% –van respondenten is 3,4% verdacht van non-respondenten is 6,5% verdacht

12 Koppeling VMR en HKS wat (voorlopig) uit de HKS gehaald? verdacht van delicten, naar aantal+soort g eweldsdelict vermogensdelict vernieling/openbare orde verkeersdelict per jaar (1999-2004)

13 Koppeling VMR en HKS Respons op VMR, in percentages geweldsdelict50 vermogensdelict47 vernieling/openbare orde49 verkeersdelict55 1 delict (1999-2004)57 2-4 delicten48 5+ delicten37

14 Koppeling VMR en HKS Inhoudelijke analyses Slachtofferschap 27% niet-verdachten … verdachten … Voelt zich wel eens onveilig 24% niet-verdachten … verdachten … Voelt zich vaak onveilig 4% niet-verdachten … verdachten …

15 Verrijkingen VMR –verrijkt met GBA, SSB (incl. Inkomen), buurtkenmerken, HKS –Nog te verrijken met GIDS-bestanden (aangiften): -check op respons/weging VMR -vergelijk aangiften in register / in VMR -beter inzicht in “dark number” -minder vragen stellen in VMR?

16 Links naar CBS Website m.b.t. Veiligheid http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/veiligheid- recht/publicaties/publicaties/archief/2007/2007- w40-pub.htm http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G1&L A=nl&DM=SLNL&PA=71402ned&D1=25,40&D3=a &D4=a,!0&HDR=G3,T,G2 http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?LYR=G2:4 &LA=nl&DM=SLNL&PA=71147ned&D1=0,16&D2= 0,2- 3,8&D3=a&D4=1&D5=l&HDR=T&STB=G3,G1,G4

17 Kernvragen/stellingen HKS niet standaard beschikbaar voor gebruikers: overleg met Taakgroep Rechtsbescherming en Veiligheid Verrijking van Veiligheidsenquêtes met gegevens over wijk/buurt, verdachten, aangiften, etc.…: ieder voor zich of CBS voor allen?


Download ppt "Gebruikersdag 8 november 2007 VMR en HKS Veiligheidsmonitor Rijk Herkenningsdienstsysteem Persoonsenquête (steekproef) Registratie (integraal)"

Verwante presentaties


Ads door Google