De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 januari 2007 Mickey Folkeringa Het belang van CBS- microdata voor onderzoek naar ondernemerschap en MKB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 januari 2007 Mickey Folkeringa Het belang van CBS- microdata voor onderzoek naar ondernemerschap en MKB."— Transcript van de presentatie:

1 25 januari 2007 Mickey Folkeringa Het belang van CBS- microdata voor onderzoek naar ondernemerschap en MKB

2 Opbouw presentatie EIM en onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap Voorbeelden van projecten Eigen onderzoek: Inkomens van ondernemers Enkele onderzoeksresultaten Blik op de toekomst

3 Wat is, en wat doet EIM? Onderzoek voor bedrijf & beleid Onderdeel van Panteia Ca. 60 onderzoekers Vooral sociaal-economisch beleidsonderzoek Voor bedrijfsleven, overheden en internationale organisaties

4 Onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap Publiek programma Gefinancierd door Ministerie van EZ Creëeren en toegankelijk maken van basisinformatie Nieuwe kennisopbouw

5 Belangrijkste themalijnen Ondernemerschap MKB-bedrijfsprestaties Innovatie, kennis en samenwerking Arbeid en HRM

6 Voorbeelden van gebruik CBS- microdata binnen programma Invloed van leeftijd op productiviteit bedrijven (PS en ABR) Actualisering en prognose kerngegevens MKB (PS) Inkomens van ondernemers (IPO)

7 Voorbeelden van gebruik CBS- microdata contractresearch Evaluatie WBSO (CIS en PS) Aangifte- en betaalgedrag etnische starters (koppeling fiscale gegevens Belastingdienst met GBA) ‘Ad-hoc’-gebruik binnen diverse projecten

8 Inkomens van ondernemers Belang van kennis over inkomens ondernemers CBS-microdata: Inkomenspanelonderzoek Modellering bruto-netto traject m.b.v. Brunet-model: ramingen Onderzoeken binnen programma: 1. Vergelijking ondernemers-werknemers 2. Starters 3. Armoede

9 Inkomen in 2004 (euro) InkomenspostZelfsta- ndigen Dga’sWerkne- mers Inkomen uit arbeid 3.80051.30044.100 Inkomen uit onderneming 26.9002.5000 Bruto inkomen31.90061.70043.100 Besteedbaar inkomen 20.40036.90022.400

10 Trend besteedbaar inkomen

11 De spin in het web: Brunet Van bruto tot netto Actuele cijfers en prognoses Geldende (belasting)wetgeving Beleidsanalyse inkomenseffecten

12 Hoe werkt Brunet? Basis: IPO-gegevens en CPB- ramingen CEP/MEV 150 inkomensposten, 100 inkomensklassen (percentielen) Aantal en gemiddeld bedrag Actualisatie en prognose m.b.v. wetgeving en andere bronnen Rekenregels: definitie, fiscaal en extrapolatie

13 Prognose zelfstandigen tot en met 2007 Inkomensp ost 2006Mutatie in % 2007 Inkomen uit onderneming 26.5605,0027.890 Inkomen uit arbeid 9.3601,509.490 Bruto inkomen 39.5904,2541.260 Besteedbaar inkomen 23.5103,2524.300

14 Blik op de toekomst Contractresearch: toekomstig gebruik mede afhankelijk van wensen van opdrachtgevers Verklaringen vinden voor inkomenspositie en -ontwikkeling: echt micro-onderzoek! Monitor Inkomens Ondernemers Samenwerking met CBS?


Download ppt "25 januari 2007 Mickey Folkeringa Het belang van CBS- microdata voor onderzoek naar ondernemerschap en MKB."

Verwante presentaties


Ads door Google