De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Gegevens in BRON als basis voor de bekostiging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Gegevens in BRON als basis voor de bekostiging"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Gegevens in BRON als basis voor de bekostiging
DUO – Onderwijsinstellingen Bekostiging – Esther Pijs

2 Agenda Inleiding Keten bekostiging: van BRON tot beschikking
Terugkoppelmomenten Ervaringen van DUO Verbeteringen Interactief Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

3 Inleiding De gegevens in BRON, zowel voor de sector PO als VO, zijn de basis voor bekostiging De school is eigenaar van de gegevens in BRON De school is verantwoordelijk voor de juiste registratie in BRON DUO bekostigt op basis van de gegevens in BRON De wijze van bekostiging verschilt per sector In deze sessie: Geven we kort uitleg over de wijze waarop de keten van bekostiging en de terugkoppeling is ingericht Geven we onze ervaringen en verbeteringen Gaan we met jullie in gesprek over jullie ervaringen en verbeteringsuggesties Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

4 Keten bekostiging PO Leerling gegevens LAS (Leerling Inschrijvingen
Lesgeven LAS (Leerling Administratie Systeem) Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

5 Keten bekostiging PO Leerling gegevens LAS (Leerling Inschrijvingen
Lesgeven LAS (Leerling Administratie Systeem) BRON-PO GBA Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

6 Terugkoppelmoment BRON-PO
Terugkoppeling vanuit BRON-PO: Bij aanlevering van een bericht ontvangt de school een ontvangstbevestiging met eventueel een signaal van afkeur om een technische reden Vervolgens heeft BRON de gelegenheid om de verwerking te starten Pas na een expliciet verzoek van de school om terugkoppeling levert BRON deze, uit de terugkoppelvoorraad, voor zover gereed: Goedkeuring verwerking aangeleverd bericht Afkeuring verwerking aangeleverd bericht (met signaalcode) Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

7 Keten bekostiging PO Leerling gegevens LAS (Leerling Inschrijvingen
Lesgeven LAS (Leerling Administratie Systeem) MijnBRON (GTB) BRON-PO Beslisboom PO GBA Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

8 Terugkoppelmoment MijnBRON PO
Terugkoppeling via MijnBRON GTB (Geconsolideerde Tellingen Bekostiging) (2x per week) Een mutatie van leerling-gegevens heeft niet direct gevolgen voor de bekostiging. Het GTB geeft de stand van zaken op dat moment weer. De daadwerkelijke bekostiging wordt berekend op 1 juli. Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

9 Keten bekostiging PO Leerling gegevens Inschrijvingen Lesgeven
Beschikking (ofb) LAS (Leerling Administratie Systeem) MijnBRON (GTB) BRON-PO uiterlijk oktober assurancerapport Berekenen, Betalen Beslisboom PO (ONP) GBA 1 juli Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

10 Keten bekostiging VO Leerling gegevens LAS (Leerling Inschrijvingen
Lesgeven LAS (Leerling Administratie Systeem) Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

11 Keten bekostiging VO Leerling gegevens LAS (Leerling Inschrijvingen
Lesgeven bestand LAS (Leerling Administratie Systeem) BRON-VO GBA Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

12 Terugkoppelmoment BRON-VO
Terugkoppeling vanuit BRON-VO: Als aangeleverd bestand technisch niet klopt, met reden afkeur Als aangeleverd bestand inhoudelijk niet klopt, met signaalcode Controle gegevens bij GBA (als persoonsgegevens van leerling niet in BRON-VO voorkomt, dan worden de gegevens bij de GBA geverifieerd: terugkoppeling is of geslaagd of verzoek om uitgebreide set persoonsgegevens of een onderwijsnummer) Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

13 Keten bekostiging VO Leerling gegevens LAS (Leerling Inschrijvingen
Lesgeven Bestand Voll.verkl. Ass.rapp. LAS (Leerling Administratie Systeem) BRON-VO GBA Beslisboom VO (ONV) Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

14 Terugkoppelmoment foto VO
Na volledigheidsverklaring door school (november): (voorlopige) Foto: inschrijvingsgegevens van leerlingen die op 1 oktober staan ingeschreven Na aanlevering assurance rapport (juni, voor bekostiging) (definitieve) Foto: inschrijvingsgegevens van leerlingen die op 1 oktober staan ingeschreven Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

15 Keten bekostiging VO Leerling gegevens Inschrijvingen Lesgeven (ofb)
OGL LAS (Leerling Administratie Systeem) BRON-VO uiterlijk oktober GBA Beslisboom VO (ONV) Berekenen, Betalen Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

16 Ervaringen van DUO - sector VO
BRON-VO is goed ingesleten en loopt soepel Dit ging niet vanzelf: Voorlichting (infosessies naar scholen, adviespunt) Afspraken in de hele keten, toezicht op naleving en elkaar aanspreken Duidelijke verantwoordelijkheid en besluitvorming Techniek: rapportages, nood-tool, kwalificatie LAS, programma van eisen en plausibiliteitcontroles Al deze ervaringen zijn meegenomen naar de sector PO Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

17 Ervaringen van DUO - sector PO
BRON-PO is relatief nieuw (eerste bekostiging schooljaar ) Kende enkele aanloopproblemen: Techniek Gewenning gebruik Bijsturing noodzakelijk: Herstelactie, nazorg en afhandeling bezwaar Aangepast proces gevolgd Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

18 Verbeteringen - sector PO
Analyse van problemen en verbeteracties: Gerealiseerd: Maandelijks overzicht LGF / AB registratie Uitbreiding dashboard MijnBRON (aantal leerlingen in BRON-PO op peildatum) Gebruiksvriendelijker GTB Nog te realiseren (onder andere): Uitleg gebruik en proces (continu) GTB op bestuursniveau Wat kan niet (onder andere): Meteen alle afkeur- en attentiesignalen BRON-PO Beschikkingen en betaling(Gefis)informatie samenvoegen Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

19 Interactief Met jullie in gesprek over:
Jullie ervaringen met BRON tot nu toe Suggesties voor DUO om de terugkoppeling naar scholen te verbeteren Eerst 2 stellingen Dan jullie aanvullende ervaringen en suggesties voor verbetering Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

20 Stelling 1 De terugkoppel-momenten van DUO in het proces van registratie tot en met bekostiging zijn glashelder Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

21 Stelling 2 Het OFB (overzicht financiële beschikking) is nooit een verrassing voor mij Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

22 Input Welke aanvullende ervaringen en suggesties voor verbetering willen jullie nog meegeven? Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs

23 Afsluiting We nemen jullie ervaringen en verbetersuggesties mee.
Bedankt hiervoor. Congres informatiehuishouding PO en VO 2012 Workshop gegevens in BRON als basis voor de bekostiging DUO – Bekostiging – Esther Pijs


Download ppt "Workshop Gegevens in BRON als basis voor de bekostiging"

Verwante presentaties


Ads door Google