De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres Informatiehuishouding PO en VO 14 december 2012 Nieuwegein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres Informatiehuishouding PO en VO 14 december 2012 Nieuwegein"— Transcript van de presentatie:

1 Gegevensuitwisseling po- en vo-instellingen en de inspectie Nu en straks
Congres Informatiehuishouding PO en VO 14 december 2012 Nieuwegein Inspectie van het Onderwijs

2 Indeling Waarvoor gebruikt inspectie de gegevens?
Welke gegevens gebruikt de inspectie? Digitale gegevensverzameling Teruggave aan de scholen: voorbeelden Ontwikkelingen in gegevensuitwisseling: Onderwijsnummer nog meer benutten Vernieuwing en uitbreiding digitale communicatie

3 Internet schooldossier (ISD)
Heeft u het Internet schooldossier (ISD) wel eens gebruikt?

4 Gegevens van scholen PO en VO: waarvoor?
Vanuit eigen rollen samenwerken aan kwaliteitsverbetering Het risicogerichte toezicht - alle scholen Ontwikkeling toezicht Bezoeken t.b.v. staat van het onderwijs (in jaarlijks Onderwijsverslag voor de Minister) Onderzoek naar een thema via beperkte steekproef Voorbeelden: Onderwijstijd Leraarschap – professionele ruimte

5 Welke gegevens naar inspectie? (1)
Risicogericht toezicht: jaarlijkse risicoanalyse PO Eindopbrengsten (Cito-levering na toestemming scholen of vragenlijst inspectie) Tussenopbrengsten en doorstroom (vragenlijst als eindopbrengsten niet voldoende zijn) VO Doorstroom- en examengegevens uit onderwijsnummer Adviesbevraging – vragenlijst inspectie

6 Welke gegevens naar inspectie? (2)
Ontwikkeling toezicht Ontwikkeling maten voor toegevoegde waarde school Samenwerking inspectie, universiteiten en kleine groep scholen Toetsafname door scholen van beginniveau Gebruik van o.m. LVS-toetsen Tevredenheid over inspectiebezoek Vragenlijst over uw mening

7 Welke gegevens naar inspectie? (3)
Onderwijsverslag en Thematisch onderzoek (steekproeven van scholen) Vragenlijsten, dossieronderzoek en gesprekken Voor en met: bestuur, schoolleiding, leraren en/of leerlingen

8 In het ISD kan worden ingelogd
op school-, bestuur- en samenwerkingsverband niveau Ja/nee?

9 Wat is het Internet Schooldossier (ISD)?
Extranet: beveiligde internetverbinding (via Kennisnet/entree), scholen en loggen in met eigen accountgegevens en zien alleen hun eigen gegevens. Besturen zien dossiers eigen scholen. Waar is het ISD voor? Uitwisseling van informatie tussen inspectie en scholen en besturen en samenwerkingsverbanden. Scholen leveren info aan en inspectie geeft info terug.

10 Wat kun je met het ISD (1)? School/bestuur
Aanleveren Documenten Vragenlijsten Formulieren Adresgegevens inzien en wijzigen; denk ook aan adres Inspectiegebruik in toezicht Handhaven Informatieplicht Risicoanalyse en themarapporten Bv. toestemming Cito levering PO of melden schorsing/verwijdering adres voor correspondentie met de scholen

11 Wat kun je met het ISD (2)? School/bestuur
Actueel (geplaatst door inspectie) Relevante documenten (bijv. brief, bestand met opbrengstgegevens en scholen structuur) Actuele overzichten (voorinzage) Opbrengstenkaart VO (voorinzage) Instellingsprofiel BVE PO terugkoppeling leerresultaten Archief (Opbrengsten)overzichten Alles dat is aangeleverd

12 Hoe ziet het ISD eruit: algemeen

13 Hoe ziet het ISD eruit: schooldocumenten

14 Hoe ziet het ISD eruit: vragenlijsten

15 Hoe ziet het ISD eruit: adresgegevens

16 Kent u de ‘Help’-functie
van het ISD?

17 Teruggave gegevens aan de scholen in ISD: terugkoppeling leerresultaten PO (1)

18 Teruggave gegevens aan de scholen in ISD: terugkoppeling leerresultaten PO (2)

19 Teruggave gegevens aan VO scholen via ISD (1)

20 CE per vak per doelgroep VO via ISD (2)

21 Publicaties op internet
Toezichtkaart PO en VO inclusief inspectierapporten Opbrengstoverzichten VO

22 Internetpublicatie VO: opbrengsten laatste 3 jaar

23 Internetpublicatie VO: bovenbouwrendement en CE laatste 3 jaar

24 Ontwikkelingen in gegevensuitwisseling (1)
Meer gebruik Onderwijsnummergegevens  Minder vragenlijsten Voorbeeld Volledige en correcte vulling in BRON PO van basisschooladvies VO leidt tot: Betrouwbare overzichten doorstroom PO-VO voor scholen Afschaffen jaarlijkse inspectie vragenlijst Adviesbevraging VO Verfijning risicoanalyse

25 Ontwikkelingen in gegevensuitwisseling (2)
Als LVS/LAS data centraal kunnen worden geleverd aan inspectie dan is er mogelijk geen of een kortere vragenlijst nodig in PO

26 Ontwikkelingen in gegevensuitwisseling (3)
Uitgebreid scholen zoeken op de inspectiewebsite (webservices) Zelf overzichten maken van groepen scholen met kwaliteitsoordelen inspectie bijv. per: provincie gemeente denominatie scholen op fietsafstand

27 Publicaties op internet
Scholen vergelijken

28 Uitgebreid scholen zoeken via website inspectie

29 De toekomst van het ISD Van online dossier naar inspectie-extranet
Digitaal kanaal voor alle communicatie Uitbreiding met nieuwe doelgroepen Gedifferentieerde toegang met passende autorisaties

30 Ontwikkelingen in gegevensuitwisseling (4)
Inventarisatie door inspectie van informatie- en communicatiebehoefte scholen en ouders Vraag naar meer informatie over o.m. Toezichtcriteria kwaliteitsverschillen tussen scholen Communicatiebehoefte Persoonlijke communicatie met inspectieteam Feedback geven en ontvangen Bijdragen aan inspectie oordelen Signalen geven over scholen

31 Vragen?

32 gegevensuitwisseling met de inspectie?
Heeft u een idee over gegevensuitwisseling met de inspectie? U kunt die achterlaten bij de informatiestand van de inspectie in dit gebouw

33 Meer vragen? Gebruik het contactformulier op of in het ISD (via Contact rechtsboven)


Download ppt "Congres Informatiehuishouding PO en VO 14 december 2012 Nieuwegein"

Verwante presentaties


Ads door Google