De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugkoppeling bekostigingsgegevens VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugkoppeling bekostigingsgegevens VO"— Transcript van de presentatie:

1 Terugkoppeling bekostigingsgegevens VO

2 Agenda Introductie Toelichting modernisering uitwisseling DUO
Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het VO Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte Welke behoefte hebben we bij de scholen, vo-raad en schoolinfo opgehaald? Toetsen van de behoeften in 3 rondes

3 Agenda Introductie Toelichting modernisering uitwisseling DUO
Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het VO Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte Welke behoefte hebben we bij de scholen, vo-raad en schoolinfo opgehaald? Toetsen van de behoeften in 3 rondes

4 Vraag Onderzoeken van de behoefte aan terugkoppeling van gegevens van DUO naar de scholen (op individueel niveau) Bekostigingsgegevens, beleidsinformatie en andere voor de school relevante gegevens Rekening houden met de modernisering bekostiging Situatie terugkoppeling BRON-HO als voorbeeld Wordt nu voor mbo, vo en po parallel gedaan Terugkoppeling en toetsing op povo-congres

5 Aanpak Stappen Resultaat Vervolg
In kaart brengen vraagstuk bij deskundigen vo-raad, schoolinfo, DUO en OCW Bijeenkomst met vertegenwoordiging van scholen (en vo-raad, schoolinfo, DUO, OCW en Kennisnet) (19 november) Toetsing op povo-congres (4 december) Resultaat Inventarisatie behoefte terugkoppeling DUO voor het vo Vervolg Oplevering aan project SION Vandaaruit verder opgepakt, in samenhang met de vragen uit de andere sectoren

6 Agenda Introductie Toelichting modernisering uitwisseling DUO
Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het VO Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte Welke behoefte hebben we bij de scholen, vo-raad en schoolinfo opgehaald? Toetsen van de behoeften in 3 rondes

7 Principes achter BRON HO
Transparantie van de informatievoorziening Tot op het individu herleidbaar Ontsluiten van de informatie die DUO ter beschikking heeft 'Near real-time' terugkoppelen van de bekostigingsstatus Notificaties bij relevante veranderingen Faciliteren van het inschrijfproces

8 Agenda Introductie Toelichting modernisering uitwisseling DUO
Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het VO Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte Welke behoefte hebben we bij de scholen, vo-raad en schoolinfo opgehaald? Toetsen van de behoeften in 3 rondes

9 Het speelveld Aanlevering inschrijving,
uitschrijving, wijziging, diplomering School DUO / BRON Directe terugkoppeling: Melding, signaal, afkeuring Indirecte terugkoppeling: BRON-foto Definitieve BRON-foto DUO / Bekostiging Overzicht Geregistreerde Leerlingen1 Bekostigingsbeschikking 1-cijferbestand Rapportages met beleidsinformatie 1) Voorheen Intregrale Leerling Telling (ILT)

10 Gegevensuitwisseling bekostiging (nu)
Instelling DUO / BRON DUO / Bekostiging aanmelding inschrijving aanlevering uitschrijving diplomering melding / signaal / afkeuring BRON-foto voorlopige foto(‘s) definitieve foto match Overzicht Geregistreerde Leerlingen Vaststellen bekostiging op basis van: elementcode Bekostigingsbeschikking

11 Gegevensuitwisseling bekostiging (straks)
Instelling DUO / BRON DUO / Bekostiging aanmelding inschrijving aanlevering uitschrijving diplomering melding / signaal / afkeuring bekostigingsstatus BRON-foto voorlopige foto(‘s) definitieve foto Vaststellen bekostiging op basis van: elementcode match? Overzicht Geregistreerde Leerlingen Geaggregeerd en/of op individueel niveau Bekostigingsbeschikking

12 Situatieschets Aanlevering inschrijvingen op elementcode
Leerjaar Richting LWOO Bekostiging wordt volledig bepaald op basis van door de school aangeleverde gegevens Definitieve tellingen per 1/10 en 1/2 Bekostiging is geen verrassing Als een leerling niet wordt meegeteld, dan heeft de school bij aanlevering een signaal of afkeuring ontvangen Aanvullende bekostiging op basis van diverse regelingen Leerplus-regeling, VSV, etc. School kan zelf nagaan, in hoeverre zij recht heeft op aanvullende bekostiging

13 Gegevensuitwisseling beleidsinformatie
Instelling DUO / BRON DUO / Bekostiging aanmelding inschrijving aanlevering uitschrijving diplomering melding / signaal BRON-foto voorlopige foto(‘s) definitieve foto match? 1-cijferbestand 1-cijferbestand Opstellen rapportages rapportages

14 Momenten in de gegevensuitwisseling
Instelling DUO / BRON DUO / Bekostiging aanmelding 1 Bij aanmelding inschrijving aanlevering uitschrijving diplomering 2 Na aanlevering inschrijving melding / signaal / afkeuring bekostigingsstatus BRON-foto voorlopige foto(‘s) definitieve foto 3 Bij de BRON-foto Vaststellen bekostiging op basis van: elementcode match? Overzicht Geregistreerde Leerlingen Geaggregeerd en/of op individueel niveau 4 Bij de ILT Bekostigingsbeschikking 5 Notificatie

15 Agenda Introductie Toelichting modernisering uitwisseling DUO
Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het VO Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte Welke behoefte hebben we bij de scholen, vo-raad en schoolinfo opgehaald? Toetsen van de behoeften in 3 rondes

16 Deel 1: Basisbekostiging
Direct na aanlevering aan BRON Bekostigingsstatus, bij signaal onderscheid wel of niet bekostigd Afwijkende GBA-gegevens Overzicht Geregistreerde Leerlingen Op individueel niveau (per locatie, per leerling) Overzicht signalen, inclusief bekostigingsstatus Altijd opvraagbaar (op een peildatum, voorlopige stand 1/10, definitieve stand per 1/12) Overzicht Geregistreerde Leerlingen (beeld vanuit bekostiging) = BRON-foto (kopie registratie) Notificatie Wijziging DBA-gegevens, bekostigingsstatus Dubbele registratie opgeheven

17 Deel 2: Aanvullende regelingen
Leerplusregeling Welke leerlingen worden als leerplus leerling aangemerkt, en op basis van welke gegevens Opvraagbaar op elk moment, ivm prognotiseren (analysebestand) Passend onderwijs Nu indicaties, wordt ontwikkelingsprofiel (LWOO, PRO) Wordt aangeleverd, maar moet ook worden teruggeleverd tbv controle en overzicht Handhaven, ondanks invoeren passend onderwijs VSV Downloadbare lijst met alle leerlingen die als VSV-er worden aangemerkt Peildatum 1/10, want daarop wordt bekostiging gebaseerd

18 Deel 3: Bekostigingsbeschikking
Per locatie Zowel basisbekostiging als aanvullende bekostiging Uitgesplitst naar vaste voet en leerlingafhankelijk deel per locatie Online opvraagbaar Niet alleen leerlingaantallen maar ook het bijbehorende bekostigingsbedrag per locatie

19 Terugkoppeling bekostigingsgegevens
Petra Nederkoorn, Bas Kruiswijk,


Download ppt "Terugkoppeling bekostigingsgegevens VO"

Verwante presentaties


Ads door Google