De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshopronde Woensdag 18 april

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshopronde Woensdag 18 april"— Transcript van de presentatie:

1 Workshopronde Woensdag 18 april
Werkconferentie ‘De Toekomst van Goed Bestuur’ Workshop: De toekomst van het visitatiestelsel Workshopronde Woensdag 18 april

2 De toekomst van het visitatiestelsel
Wat bepaalt het slagen van het visitatiestelsel? Toelichting pilotvisitaties en ervaringen van deelnemers Inrichting visitatiestelsel Discussie: hoe ziet u de toekomst van het visitatiestelsel?

3 Programma workshop Wat bepaalt het slagen van het visitatiestelsel?
Toelichting pilotvisitaties en ervaringen deelnemers Inrichting visitatiestelsel Discussie: hoe ziet u de toekomst van het visitatiestelsel?

4 Toelichting pilotvisitaties
Cijfers Periode september 2011 – februari 2012 4 pilotvisitaties Gemiddeld 3 dagen inzet per bestuurder per visitatie Gemiddeld 5 dagen inzet per zelfevaluatie Betrokkenen PO-raad Gevisiteerde bestuur Visitatiecommissie Voorzitter Secretaris 2 leden

5 Kernactiviteiten visitaties
Samenstelling visitatiecommissie en training Zelfevaluatie gevisiteerde bestuur Voorbereiding bezoek door de visitatiecommissie Het visitatiebezoek Rapportage Communicatie over de uitkomst

6 Format dagprogramma visitatie
Tijd Activiteit Wie 10.00 – 10.15 Ontvangst en kennismaking Bestuur met visitatiecommissie 10.15 – 10.45 Korte toelichting op de zelfevaluatie. Toelichting aandachtspunten door bestuur. Bestuur aan visitatiecommissie 10.45 – 11.00 Toelichting van de belangrijkste aandachtspunten uit de zelfevaluatie. Voorzitter Visitatiecommissie aan bestuur 11.00 – 12.30 Verdieping van de aandachtspunten van bestuur en visitatiecommissie Bestuur en visitatiecommissie onder leiding van de voorzitter van de commissie 12.30 – 13.30 Gezamenlijke lunch In te vullen door het bestuur 13.30 – 14.30 Gesprek over aandachtspunten met ‘derde’ Visitatiecommissie (zonder gevisiteerd bestuur) met een nauwe betrokkene – gekozen door het bestuur 14.30 – 15.30 Commissie bespreekt haar bevindingen met elkaar Commissie 15.30 – 16.30 Eerste mondelinge terugkoppeling en afronding

7 Lessen Inrichting visitatiestelsel
Training van visitatiecommissie is noodzakelijk Afwegen van kosten – baten visitatie noodzakelijk Visitaties Visiteren is een intensief maar waardevol proces Balans tussen format en intuïtie is lastig Visiteren moet echt gaan over de Code. Valkuil om ‘collegiaal te gaan praten’ Uitgebreide zelfevaluatie door bestuur is noodzakelijk. Zolang de zelfevaluatie niet is ingebed in P&C cyclus, is het een tijdrovend proces Breed betrekken van medewerkers/ stakeholders is waardevol maar ook intensief, evenals het delen van de eindrapportage Het is van belang goed na te denken over het moment van visiteren (is het passend in de context)

8 Ervaringen deelnemers
Wat heeft het jou opgeleverd? Ga je zaken anders doen?

9 Programma workshop Wat bepaalt het slagen van het visitatiestelsel?
Toelichting pilotvisitaties en ervaringen van deelnemers Inrichting visitatiestelsel Discussie: hoe ziet u de toekomst van het visitatiestelsel?

10 Opzet visitatiestelsel
Taakgroep Visitaties Ondersteuning secretarieel / logistiek Visitatiecommissie Secretaris PO-raad leden Kwaliteitszorgorganisaties

11 Programma workshop Wat bepaalt het slagen van het visitatiestelsel?
Toelichting pilotvisitaties Inrichting visitatiestelsel en ervaringen van deelnemers Discussie: hoe ziet u de toekomst van het visitatiestelsel?

12 Thema: Visiteren van de code en sturen op onderwijskwaliteit

13 Stellingen Stelling 1: De kosten van een visitatie wegen niet op tegen de opbrengsten Stelling 2: Visiteren is van om van te leren voor ons allemaal dus het rapport is openbaar Stelling 3: Een positieve visitatie is waardevol. Een bestuur moet daarom bereid zijn zelf de kosten van de visitatie te betalen. Stelling 4: Ik doe graag mee met een volgende ronde visiteren

14 Meer informatie Meld u aan als geïnteresseerde via
Of kijk op


Download ppt "Workshopronde Woensdag 18 april"

Verwante presentaties


Ads door Google