De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AISHE cursus Rollen auditor in AISHE proces 13 en 14 december 2007 Niko Roorda en Jorien Helmink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AISHE cursus Rollen auditor in AISHE proces 13 en 14 december 2007 Niko Roorda en Jorien Helmink."— Transcript van de presentatie:

1 AISHE cursus Rollen auditor in AISHE proces 13 en 14 december 2007 Niko Roorda en Jorien Helmink

2 Rollen AISHE auditor  Deskundig op het gebied van duurzame ontwikkeling  Onderwijskundige  Neutraal voorzitter  Auditor

3 3 Het wat en waarom van auditen?

4 Fasen AISHE auditproces (draaiboek AISHE assessment)  Aanvraag AISHE audit  Proces vaststellen  Voorbereiding audit  Uitvoering audit  Afronding audit  Follow-up Accent vandaag

5 5 Audit proces Voorbereiding Uitvoering Rapportage Follow-up

6 Voorbereiding als auditor - 1 -  Context eigenmaken van de instelling en opleiding(en) − Wat doe je zoal? − Met wie contact? − Hoever moet je gaan?

7 Voorbereiding als auditor - 2 -  Hoe pak je de ‘inleiding AISHE instrument’ aan zodat ie bij jou past? − Agenda van de dag − Duurzaamheid kunnen toelichten − AISHE methode kunnen uitleggen − Werkwijze kunnen uitleggen

8 Uitvoering audit - 1 -  Tip: wees royaal op tijd  Tip: kleding  Afstemming met de notulist  Small talk met contactpersoon en management  Binnendruppelen deelnemers t/m start: take the lead

9 Uitvoering audit - 2 -  Voorstellen − Jezelf en notulist − Dat je iets gaat vertellen over doel en werkwijze − Korte impressie programma van de dag  Achtergrond − AISHE in het algemeen

10 Uitvoering audit - 3 -  Duurzaamheid − In hoeverre DO is geïmplementeerd in opleiding en organsiatie − Duurzaamheid niet alleen binnen eigen vakgebied, maar in brede zin − Begrip toelichten adhv de 3-4 P’s

11 Uitvoering audit - 4 -  Methode − AISHE afkorting uitleggen − Duurzaamheidsonderwerpen en aspecten van de organisatie; blz 8 − PDCA − Groepering 20 onderwerpen in 5 groepen − Meting van fasen; blz 7 − Uitwerking per criterium

12 Uitvoering audit - 5 -  Werkwijze individueel − lezen en beoordelen − Fasen opklimmend; toelichting score tussen 2 fasen − Formulier invullen; p 22

13 Uitvoering audit - 6 -  Toelichten werkwijze gezamenlijk consensus − Toelichting intersubjectiviteit; vangnet; overeenstemming laagste fase − Per criterium consensus Rol voorzitter en deelnemers − Ideeën verbetering – doelen benoemen gewenste situatie (termijn gezamelijk vaststellen) − Prioriteiten toekomstig beleid − Verslag; plaatje toelichten

14 Uitvoering audit - 7 -  Per criterium 1. Criterium noemen 2. Overzicht geven n.a.v. individuele scores 3. Discussie 4. Discussie gewenste situatie 5. Besluitvorming huidige situatie 6. Dan gaan we naar de volgende…

15 Uitvoering audit - 8 -  Rol voorzitter tijdens discussie huidige fase − Vragen naar meningen / voorbeelden − Bij wie starten? − Wat is kenmerkend voor fase en waarom. Rol ondersteunende documenten. − Samenvatten / checken / besluiten op basis van consensus (anders laagste fase)  Rol voorzitter tijdens discussie gewenste situatie − Hoe in de toekomst tevreden; wie is daar bij betrokken? − Tip: discussie van groot belang voor de organisatie: wordt ahw hun actieplan − Concrete activiteiten

16 Afronding van de audit  Notulen in AISHE reporter − Redactie voeren − Checken dat relevante documenten ook inderdaad worden genoemd − Zorg dat lay-out er tip-top uitziet  Beoordeling voor keurmerk

17  Welke rol heb je in de verschillende fasen van het AISHE audit proces?

18 Auditprincipes 1. Ethisch gedrag − Professionaliteit, vertrouwen wekken 2. Eerlijke verslaglegging − Juistheid 3. Gepaste beroepsmatige zorgvuldigheid − Toewijding en beoordelingsvermogen bij uitvoering 4. Onafhankelijkheid − Niet eigen werk auditen; bevindingen niet op basis van standpunten, maar op verkregen auditbewijs 5. Aanpak op grond van bewijs − Systematisch werken


Download ppt "AISHE cursus Rollen auditor in AISHE proces 13 en 14 december 2007 Niko Roorda en Jorien Helmink."

Verwante presentaties


Ads door Google