De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ziekenhuispsychiatrie zorgt voor kwaliteit Hoe kan je het regelen en onderhouden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ziekenhuispsychiatrie zorgt voor kwaliteit Hoe kan je het regelen en onderhouden?"— Transcript van de presentatie:

1 De ziekenhuispsychiatrie zorgt voor kwaliteit Hoe kan je het regelen en onderhouden?
Hans Valkenburg

2 Kwaliteitssysteem Kwaliteitszorg verankerd in organisatie (borging). Afspraken omtrent werkwijze en communicatie primaire en ondersteunende processen Afspraken toetsen in de praktijk en bijstellen Verbetercultuur Plan-Do-Check-Act cyclus

3 Certificeren of accrediteren?
ISO-certificatie verschillen NIAZ-accreditatie HKZ – NIAZ

4 ISO-certificatie en NIAZ-accreditatie
Organisatorische voorwaarden ISO-certificatie NIAZ-Accreditatie ISO NIAZ Normen/ Toetsingsschema’s normen vertaald in certificatie-schema’s (HKZ) Aanbieders, professionals, verzekeraars en patienten betrokken; ziekenhuizen niet Kwaliteitsborgings-normen ontwikkeld door professionals en door sector zelf vastgesteld ziekenhuisbrede norm Circa 35 afdelingsnormen

5 Certificatie Accreditatie
Toetsting Certificerende instellingen (werkwijze beschreven in ISO-ormen ‘Peer review’ (werkwijze beschreven in huishoudelijk reglement) Voorwaarden bewijs Alle eisen in de norm moeten schriftelijk zijn geregeld. Kwalitietssyteem moet effectief operationeel (Wordt gedaan wat is afgesproken) Schriftelijke vastlegging als dit nodig is voor de praktijk. Aantoonbare verbetercultuur (PDCA) en redelijke waarborgen gerealiseerd

6 Frequentie van toetsing
1 x per 3 jaar (tussentijdse beoordelingen 1 x per 4 jaar (toetsing actieplan) Relaties beroepsinhoude-lijke toetsing ISO-normen betreffen alleen kwaliteitssysteem. HKZ-schema’s kunnen ook eisen beschrijven betreffen professioneel inhoudelijk handelen NIAZ uitsluitend gericht op organisatie van ziekenhuiszorg. Beroepsinhoude-lijke aspecten getoetst in visitaties van medisch wetenschappelij-ke verenigingen

7 Verschillende Accreditatietrajecten
Instellingsbrede accreditatie Initiële accreditatie Deelaccreditatie

8 Accreditatietraject

9 Zelfevaluatie                                                                                                                                                                                                                     

10

11 Procesbeschrijving TIP Aanhaken aan herkenbaar proces Verantwoordelijke medewerker

12

13 Audit Auditoren Zelfevaluatie accredidatiegidsen en aanvullende informatie * selectie processen en te spreken medewerkers en werkplekbezoeken -programma

14 Openingsbijeenkomst Toetsen of de praktijk overeen komt met wat er wordt gezegd of staat geschreven. (vaak op locatie) Rapportage bevindingen Korte terugkoppeling Accreditatierapport controle op feiten Verbeterpunten Voorleggen rapportage

15

16 Actieplan Verbeterpunten Actieplan en accreditatierapport - besluit tot accreditatie

17 Voorwaarden voor accreditatie
Een aantoonbare verbetercultuur Een voldoende mate van borging Een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de instelling

18 Resultaat....

19

20 - Voortgangsrapportage
Na circa een jaar toets op actieplan en besluit continuering

21 Vragen?


Download ppt "De ziekenhuispsychiatrie zorgt voor kwaliteit Hoe kan je het regelen en onderhouden?"

Verwante presentaties


Ads door Google