De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Certificering in de praktijk Dialyseafdeling Oosterscheldeziekenhuis Vakantiedialyse de Banjaard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Certificering in de praktijk Dialyseafdeling Oosterscheldeziekenhuis Vakantiedialyse de Banjaard."— Transcript van de presentatie:

1 Certificering in de praktijk Dialyseafdeling Oosterscheldeziekenhuis Vakantiedialyse de Banjaard

2 Waarom certificering ?  De minister wil dialyse voor volwassenen uit de Wet Bijzondere Medische Verichtingen overbrengen naar de reguliere zorg. Een voorwaarde voor deze dereguliering is kwaliteitsborging.

3 Wat houdt kwaliteitsborging van een dialyseafdeling nu eigenlijk in ? Door middel van een norm (certificering / accreditatie) het protocolleren van handelingen rondom de dialysebehandeling.

4 Wie certificeerd / accrediteerd ? Er zijn twee specifieke kwaliteitssystemen voor dialyseafdelingen. - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector ( HKZ ), certificeerd. - Nederlands Instituut voor accreditatie van ziekenhuizen ( NIAZ ), accrediteerd.

5 Wat is het verschil tussen certificering en accreditatie ? Bij certificering toetst een onafhankelijke certificatie-instelling, of het kwaliteitssysteem voldoet aan vooraf vastgestelde normen, normen vastgesteld buiten de branche ( ISO 9000 ). Bij accreditatie wordt getoetst door deskundigen vanuit de eigen branche met normen opgesteld door de eigen branche.

6 Wat wordt er van ons als technici bij kwaliteitsborging verwacht ?  Registratie van de apparatuur  Onderhoudsprotocollen  Registraties uitgevoerd onderhoud  Registraties van uitgevoerde calibraties  Registraties waterbeleid, beoordeling kwaliteit  Vrijgiftebeleid na reparatie  Vrijgiftebeleid van dialyse-afdeling  Behandelruimte voldoen aan NEN 3134  Calibratie te gebruiken meetinstrumenten  Houd je aan de gemaakte afspraken

7 Hoe zijn wij te werk gegaan ?. Vervaardigen kwaliteitshandboeken protocollen, checklijsten - samenwerking tussen kwaliteitsfunctionaris techniek en onderhoud, kwaliteitsfunctionaris dialyseafdeling en dialysetechnici -. Vervaardigen logboeken per dialysemachine, waterbehandeling - dialysetechnici -

8 Logboek per dialysemachine - Online controle lijst ( verpleging ) - Storingsmeldingformulier - Kweeklijst - Overzichtlijst wisselen ultrafilters - Desinfectie en reinigingsstaat handmatige start - Kweekuitslagen - Uitslagen lab. onderzoek ( Natrium, Bic. etc. ) - Onderhoudsbonnen ( kopie ) - Servicebonnen leverancier - Veiligheidsmetingen - Inkeurformulier

9 Toestel in dialyse Toestel in desinfectie Uit bedrijf nemen Indien mogelijk desinfecteren Onderhoud Werkplaats reparatie onderhoud calibratie testen inkeuren afkeuren Toestel definitief uit bedrijf nemen Storing Werkzaamheden uitgevoerd Toestel in desinfectie Aftekenen storingsmelding formulier Inkeuren formulier Controle desinfectie formulier Invullen desinfectie formulier Invullen storings- melding formulier Toestel in desinfectie Invullen desinfectie formulier Afkeuren formulier Verzamelstaat storingen naar bedrijfsbureau Labaratorium aanvraag formulier Wekelijkse controle storings- meldingformulier op niet urgente storingen, aftekenen of uit bedrijf nemen Proces-schema Dialysetechniek

10 Storingsmeldingformulier

11 Desinfectie en reinigingsstaat handmatige start

12 Verzamelstaat storingsmeldingen

13 ... Nog even wat tips.... Laat je goed voorlichten, weet wat je te wachten staat.. Vraag om deskundige hulp, kwaliteitsfunctionaris intern/extern.. Veelal is de dialysetechniek een onderdeel van de technische/instrumentele dienst, ook deze link moet gewaarborgd ( kwaliteitshandboeken etc.). Hoe is de continuïteit van de osmoseinstallatie geregeld, bereikbaredienst technischedienst.... en dan toch...

14 … Als het even niet gaat zoals je gehoopt had …

15 ... met doorzetten en deskundige hulp...

16 … het uiteindelijke resultaat … Het certificaat !!!

17 Deze presentatie is ten einde, het certificaat is binnen en …… … nu bevinden we ons in een spiraal van meten, verbeteren, aanpassen en onderhouden van ons kwaliteitssysteem. Inzichten veranderen, handelingen wijzigen, eisen zijn aan verandering onderhevig. Kortom; ons kwaliteitssysteem zal continu om aandacht vragen om “ up to date ” te blijven.


Download ppt "Certificering in de praktijk Dialyseafdeling Oosterscheldeziekenhuis Vakantiedialyse de Banjaard."

Verwante presentaties


Ads door Google