De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kunnen we elkaar versterken?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kunnen we elkaar versterken?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kunnen we elkaar versterken?
HIC en F-ACT Hoe kunnen we elkaar versterken? Amersfoort, 16 mei 2014 Frits Bovenberg

2 Wat is dit?

3 De meest gewenste situatie
Om het HIC-model goed te funderen is een gedegen samenwerking met ambulante teams essentieel De samenwerking is transparant en toetsbaar Kwaliteit toetsen en borgen met moderne technologie i.s.m. cliënten, familie en ambulante professionals Blijvend leren en verbeteren (PDCA) draagt bij aan minder dwang en drang

4 Organiseer samenwerking

5 Uitgangspunten Visie op herstel ondersteunende zorg combineren met medisch model Lerende organisaties; continu samen verbeteren Empowerment van cliënten bevorderen; ook klinisch Zelfregie vervangt zelfstigma Jargon en taal aanpassen Eigen kracht cliënten en familie is uitgangspunt Meer ervaringsdeskundigen en familie, inzetten Bezieling terug bij een ondernemende professional Triade van cliënt, familie en professional toetst en borgt de kwaliteit en voortgang van de teams

6 Wat staat hier?

7 Doel van een ZAG Het efficiënt afstemmen van de behandeling voor de cliënt tijdens opname op de kliniek. Duidelijkheid in behandelvraag voor alle betrokken partijen. Duidelijkheid over verantwoordelijkheden tijdens opname in de kliniek. Opnameverkortend en vooral opnamevoorkomend werken. Goede samenwerking met ambulante teams.

8 Wat is de oplossing?

9 Wanneer een ZAG? Een begin-ZAG bij aanmelding, een tussen-ZAG en een eind-ZAG. Er vinden geen andere cliëntenbesprekingen plaats. Zo nodig vinden meerdere tussen-ZAGs plaats. Het behandelplan wordt besproken en gemaakt tijdens begin-ZAG. Dit wordt eventueel geëvalueerd en bijgesteld bij een tussen-ZAG en geëvalueerd bij een eindZAG.

10 Wat wil de overheid?

11 Wat wordt er besproken tijdens een ZAG?
Wat is er aan de hand (probleemomschrijving)? Wat is het behandeldoel? Wat zijn de hersteldoelen van de cliënt? Wat gaat de kliniek inzetten (welke middelen, welke therapie)? Wat kan de familie tijdens opname doen? Wanneer het doel bereikt is? (een beoogde einddatum wordt afgesproken met cliënt en aanwezigen). Afspraken dwang en drang (wat kunnen wij verwachten en wat verwacht cliënt) Wanneer wordt er geëvalueerd? Wat gaat het FACT-team in de opnameperiode regelen/bereiken? Wat doet het ambulante team gedurende opname? Wat kan de rol zijn van de ervaringswerker en de familie-ervaringsdeskundige? Wanneer is het doel bereikt (ontslagvoorwaarden)? Een beoogde einddatum wordt afgesproken met de cliënt en aanwezigen (=eindZAG)

12 Checklist?

13 Checklist bij Eind-ZAG
Hoe heeft u de opname ervaren? Zijn er punten waar u het over wil hebben? Is er sprake geweest van dwang en drang? Zo, ja evalueren. Hoe heeft u de samenwerking tussen het ambulante en klinische team ervaren tijdens opname? Heeft u adviezen aan een van beide teams om dingen te veranderen? Hoe hebben uw familieleden de opname ervaren? Zijn er verbeterpunten en zo ja welke? En voor wie?

14 Kwaliteit bewaken Medewerkers van klinische en ambulante teams komen geregeld samen en vormen een hecht samenwerkingsverband Nieuwe kennis, ervaringen, vaardigheden, inzichten etc. worden zo snel mogelijk gedeeld en doorgevoerd Accreditatie van aangesloten medewerkers, door spiegelsessies in triade van cliënten, familie en professionals

15 f.bovenberg@planet.nl Of beter, tot ziens op op linkedin ;)
Meer info? Of beter, tot ziens op op linkedin ;)


Download ppt "Hoe kunnen we elkaar versterken?"

Verwante presentaties


Ads door Google