De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter worden doe je thuis! DE KLINIEK EN HET FACT-TEAM

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter worden doe je thuis! DE KLINIEK EN HET FACT-TEAM"— Transcript van de presentatie:

1

2 Beter worden doe je thuis! DE KLINIEK EN HET FACT-TEAM
Ronnet Kwant, psychiater Crisiszorg Olvendijk Cathrien Hoff, psychiater Wijkteam Alkmaar Noord Gerard Peetoom ervaringsdeskundige Jeanette de Grand teamleider Crisiszorg Olvendijk

3 Inhoud Wat willen mensen FACT : verbetering ambulante behandeling
Vraagt andere opname kliniek Veranderen, maar hoe? Transmurale samenwerking en behandeling Resultaten

4 1990 Wat vind U er van om hier in het instituut te wonen?
O, geweldig, ik zou niet anders willen.

5 2011 2010 Wat vind U er van om zelfstandig te wonen?
O, geweldig, ik zou niet anders willen. Ik woon heerlijk.

6 Mensen willen Eigen woonplek (Betaald) werk
Behandeling en begeleiding in eigen omgeving

7 Deïnstitutionalisering is noodzakelijk!
Iedere opname vergroot de kans op langdurige hospitalisatie Opname in het verleden is de grootste voorspeller voor heropname Na opname is terugkeer in de maatschappij beladen Opname en ontslag zijn beide risicofactoren voor suïcide

8 Vraagt om intensieve ambulante behandeling

9 6 FACT-teams Noord-Kennemerland
2003 nieuw concept ambulante behandeling 6 FACT-teams Noord-Kennemerland

10 Ingrediënten FACT aan huis
Crisisinterventie Opschalen: weekend/avond-fact Behandeling Inclusief CGT, EMDR, IDDT Herstel Inzet ervaringswerker; IPS; netwerktafel

11 Werkwijze kliniek nog ‘oude stijl’.....

12 Intensieve transmurale behandeling is nodig!

13 Handboek FACT Transmurale zorg gaat vooral om een organisatiecultuur, waarbij continuïteit van zorg en flexibiliteit centraal staan. Toen ik 4 jaar geleden werd aangenomen als psychiater voor de opname afdeling binnen divisie lang, kreeg ik de opdracht mee om de samenwerking met de fact teams te verbeteren om het geheel in het belang van de patient transmuraler te maken.

14 Oude situatie opname afdeling
Slechte accommodatie Beheersmatig Verpleegkundig kantoor centraal Client geen regie Toen ik hier kwam werken, viel mij op de slechte staat van het meubilair, jullie allen bekend met brandgaten in bankstellen, ongezellige huiskamers waar bijna nooit iemand zat behalve tijdens de maaltijden. Patienten werden geacht zich aan de afdelingsregels te houden en verpleegkundigen traden op als een soort van politie agent om de orde te handhaven vanuit een soort aquarium als verpleegpost, met vaak een gesloten deur, hetgeen regelmatig leidde tot agressie incidenten bij patienten, die geen benul hadden van een behandelplan wat er ook vaak niet was.

15 Oude situatie opname afdeling
Slechte communicatie verwijzende team Onduidelijke hulpvraag Regelmatig werden patienten afgeleverd bij de voordeur zonder duidelijke reden van opname, waarna er een radio stilte volgde. Wie de regie waarover voerde was onduidelijk. Regelmatig zaten we vol en de duur van opnames was lang, regelmatig langer dan een ½ jaar. Er was weinig contact met onze collega’s van de fact teams.

16 Visie GGZ NHN Beter worden doe je thuis, niet op de kliniek
Indien opname noodzakelijk dan zo kort mogelijk Ambulant is leidend

17 Veranderen!!! Maar hoe??? Werkwijze op kliniek veranderen
Werkwijze in samenwerking met ambulante teams veranderen We hebben eerst met alles en iedereen gesproken voordat we tot een gemeenschappelijk en gezamenlijk plan kwamen. Het doel hierbij was zoveel mogelijk outreachend werken en opname voorkomend

18 Veranderingen kliniek
Opwaarderen leefmilieu Opheffen verpleegkundig kantoor Werken vanuit de huiskamer Aantrekken ervaringsdeskundige/familie ervaringswerker Herstelgericht en gastvrij werken

19 Centraal kantoor? NEE!!!!!!

20 Gastvrij!

21 Veranderingen samenwerking kliniek FACT-teams
Introductie Zorg Afstemmingsgesprekken Wekelijks psychiater overleg Telefonische bereikbaarheid crisiszorg 24 uur per dag Inzet klinisch werkende verpleegkundigen in weekend FACT en avond FACT Open afdeling gesloten In feite gaat het erom hoe we als kliniek de wijkteams kunnen faciliteren om opname te voorkomen danwel een opname zo kort mogelijk te houden

22 Cultuuromslag U wilt een opname?
Dat doen we tegenwoordig eigenlijk niet meer.....wat heeft u nodig?

23 Consequenties Manager en teamleider vertrokken Veel weerstand tegen
veranderingen 90 % verpleegkundig team vertrokken

24 Resultaten Opnametijd is verkort. De doorstroom is verbeterd
Vermindering dwang en drang Communicatie is verbeterd Client en systeem zijn enthousiast Er is meer betrokkenheid van zowel patienten als hun familie bij de opname te beginnen bij het eerste ZAG. De tevredenheid is hoger. Cliententhermometer in 2009 gaf een score van 6.9. In

25 Gebruik bedden in Alkmaar en andere clusters
Gemiddelde bedbezetting

26 Toegenomen waardering
Rapportcijfer totale behandeling cliënten crisiszorg 2009: 6.9 2010: 7,3

27 Toekomst Opname duur verder verkorten Dwang/ drang verminderen
Sluiten separeers Doel is de opname te maken tot een intermezzo in een ambulante behandeling Alleen hoog intensieve behandeling in de kliniek Ons toekomst ideaal is dat de client geen onderscheid ervaart tussen fact team en kliniek en dat ook tijdens opname het herstelproces van de client leidend is.

28 Samenvatting Optimale transmurale samenwerking vraagt Gedeelde visie
Duidelijke procedures En SAMENWERKEN!!

29 Beter worden doe je thuis! Winnaar Paludanus prijs 2010

30 Stellingen Beddenafbouw is geen doel, maar een middel
De kliniek kan de helft van de bedden afbouwen als de medewerkers van de kliniek steun bieden aan de wijkteams

31


Download ppt "Beter worden doe je thuis! DE KLINIEK EN HET FACT-TEAM"

Verwante presentaties


Ads door Google