De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FUNCTIE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

Verwante presentaties


Presentatie over: "FUNCTIE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT"— Transcript van de presentatie:

1 FUNCTIE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT
Michiel Bähler GGZ-Noord Holland Noord

2 Programma Historie Waarom FACT? FACT Principes FACT Werkwijze
Behandelen volgens richtlijn Modelgetrouwheid Implementatie

3 Noord Holland Noord inwoners 2000 EPA in zorg 29 Gemeenten

4 Historie GGZ NHN Broeders uit België stichtte St. Willibrordus, te Heiloo RIAGG – RIBW 1997 FUSIE tot GGZ – NHN Divisie Langerdurende zorg

5

6 Kenmerk Veel APZ bedden BW bedden ‘Ambulante’ hulpverleners op kantoor
Cliënt op afspraak, Veel niet op komen dagen Veel heftige crisis ‘enkeltje Heiloo’.

7 Assepoester en EPA Gefragmenteerd Evidence niet toegepast
* EPA = Ernstige Psychiatrische Aandoeningen Gefragmenteerd Evidence niet toegepast Gebrekkige organisatie Geen Evaluatie 7

8 Dagactiviteiten-centrum
Zorg voor EPA OGGZ team Depot poli Opnameafdeling CM Verblijfsafdeling Dagactiviteiten-centrum RIAGG Beschermd wonen Algemeen ziekenhuis Crisis Alcohol & Drugs Rehab Dagbehandeling 8

9 Dagactiviteiten-centrum
FACT OGGZ team Opnameafdeling Verblijfsafdeling Dagactiviteiten-centrum Beschermd wonen Algemeen ziekenhuis Crisis Alcohol & Drugs FACT teams 9

10 Stand van zaken circuit LZ NHN
13 FACT teams 1 klinische voorziening Crisisunit DD kliniek 4 BW’s 5 AC’s

11 Waarom FACT? Herstel en herstel ondersteunende zorg
Belangrijk doel is sociale inclusie Meedoen als medewerker, student, vrijwilliger, ouder, etc. GGZ niet zelf doen, samenwerken met andere maatschappelijke instellingen

12 FUNCTIE ACT FACT

13 Basisprincipe FACT In één team twee werkwijzen
80 %  multidisciplinaire zorg en behandeling 20 %  intensieve ACT teamzorg

14 Bouwstenen ACT 1 ‘Shared caseload’ : teambehandeling
Alle teamleden zien alle patiënten Dagelijks overleg, wie gaat naar wie Lage caseload (1:10) Multidisciplinair Assertief en outreachend Contacten buiten kantoor Meerdere keren per week/ dag

15 Bouwstenen ACT 2 Gecoördineerde zorg vanuit 1 team
zorg, behandeling en rehabilitatie 7 x 24 u zorg, continuïteit Geen drop out, geen tijdslimiet Samenwerking met / opbouw van steunsysteem Poortwachters bij opname/ontslag en transmuraal

16 Multidisciplinair FACT team
Teamleider Psychiater Psycholoog Verpleegkundigen Maatschappelijk werkenden Ervaringsdeskundigen IPS trajectbegeleider Verslavingsdeskundigheid

17 ‘Ideaal’ FACT team 200 cliënten
Teamleider 1 fte Psychiater 0,8 fte Psycholoog 0,8 fte Verpleegkundigen 4 fte Maatschappelijk werker 0,8 fte Ervaringsdeskundigen 0,8 fte IPS trajectbegeleider 1 fte Verslavingsdeskundigheid 2 fte Totaal fte

18 FACT Principes 6. Wij zijn daar waar de klant wil slagen!
4. Binden en vinden door transmurale GGZ ketenzorg 5. Ondersteunen en meedoen door maatschappelijk netwerken 3. Ondersteunen rehabilitatie en herstel 1. Bieden zonodig ACT-zorg 2. Behandelen volgens de multidisciplinaire richtlijnen 18

19 Ad 1. ACT op maat Gezamenlijke caseload en gedeelde kennis
alle teamleden worden betrokken bij die cliënt Team kan dagelijks of vaker bij de cliënt langskomen Veiliger werken: met 2 teamleden naar bepaalde cliënten toe Middel = FACT BORD

20 Doelgroep/ indicatie FACTBord
Intensivering behandeling en zorg: - Langerdurend (ACT groep, zorgwekkende zorgmijder, etc.) - Kortdurend (opnamevoorkomend, medicatie, terugval, etc.) Intensivering van contact en informatie: - Tijdens/na opname (GGZ/ ZH / Gevangenis), - Life-events, - Wettelijke groep (Rechtelijke maatregel) - Nieuwe patiënten

21

22 FACT-bord procedure Elk teamlid kan iemand op bord zetten
PB wordt “regisseur” van teamzorg Crisisplan Psychiater evalueert medic.& gevaar Dagelijks afspraken: wie doet wat Continuïteit garanderen 7 x 24 uurs dienst informeren Zo nodig aanmelden voor weekend FACT Zo nodig afspraken met kliniek BOR Cliënt en netwerk evt. informeren

23 Procedure einde FACT-bord
Situatie genormaliseerd Alleen tijdens plenair overleg Evaluatie van FACT (cl, fam, team) Bijstellen signalerings- en crisisplan 1 x per 2, 3 maanden FACT-bord casuïstiek (intervisie)

24 ICM vanuit Multidisciplinaire team (80%)
Casemanager contactpersoon Schaduw casemanager Kennis delen in team Inzetten andere disciplines Ervaringswerker IPS trajectbegeleider Psycholoog

25 Ad 2 Behandelen volgens de richtlijn
Farmacotherapie Psychoeducatie Cognitieve Gedragstherapie Dubbele Diagnose Behandeling (IDDT) IPS Familie interventies Somatische screening

26 Ad 3. Herstel Proces van cliënt zélf
Ondersteuning hierin door alle teamleden; m.n. IPS/ trajectbegeleider Strengths model (Rapp) Behandeling blijft ondersteunend

27 Ad 4. Transmurale GGZ DD kliniek Crisis afdeling expertise Kort, FPA,
Jeugd OGGZ FACT TEAM Langerdurend verblijf voordeur Activiteiten centra Beschut/ beschermd wonen

28 GGZ NHN tevreden over FACT
Biedt volwaardig ACT voor moeilijkste groep, Biedt betere multidisciplin. zorg aan 80% groep Cliënten, familie en professionals tevreden BEVINDINGEN: In 3 jr komt > 60 % van de cliënten op bord: ‘draaideuren in ‘t zelfde team’  continuïteit van zorg Meer kans voor rehabilitatie en herstel

29 Meer bevindingen Lage drop out Crisis ‘bekend’
Afname aantal bedden (APZ als BW) Goede samenwerking BW en opname afd.

30 Maatschappelijk voordeel:
FACT: werkt als team in een kleinere subregio (50.000) of wijk (wijkteams) Beter bekend in // met de wijk Daardoor meer kans MSS / Kwartiermaken Contact buurtmeester, signalering Contact met eerste lijn (huisarts, apotheek) Kansen voor vinden en binden

31 Tevreden medewerkers Lage burn out Minder zorgen
Kennis delen, kwaliteiten benutten Weinig verandering van baan

32 FACT in Nederland 2005 10 teams 2010 100 teams 2012 150 teams?
In multidisciplinaire richtlijn. Model om GGZ zorg te leveren

33 Crisisinterventie Acute ontregeling Bemoeizorg
vroegsignalering Bemoeizorg geen uitschrijvingen om negatieve redenen Laagdrempelig bereikbaar zijn voor cliënten, familie en teamleden

34 Multidisciplinair werken
Inzet Realistisch optimisme en aanstekelijk enthousiasme Flexibel uit rol kunnen treden, zonder grote lijn uit oog te verliezen Erkenning Gelijkwaardig ‘bemoeien’ vanuit eigen disciplines Succes Aandacht voor gezamenlijk behaalde successen met FACT-benadering

35 ontregeling behandeling herstel probleemgericht ontwikkelingsgericht
CM is onderdeel van het team. Rol team: intensief ACT Planbord Opname Detentie ontregeling Rol CM: voorlichten, verwijzen, coördineren, evalueren behandeling CM blijft individuele belangenbehartiger en let op lange termijn doelen : Continuïteit van herstel door pieken en dalen herstel Rol CM: intensief individueel contact Gericht op strengths ontwikkelingsgericht

36 FACT in de praktijk Selectie doelgroep ACT
Schakelen individueel naar team Agendabeheer Schakelen in rollen (probleem-, behandel- en herstelgericht)

37 Implementatie Nulmeting modelgetrouwheidschaal FACTs Doelen stellen
Implementatieplan Uitvoering Evaluatie Aanpassing PDSA

38 Ingrediënten voor een goede start
Gezamenlijke visie Locatie Wijkregio Disciplines team Wie vervult welke rol? Overlap in rollen kenmerk FACT team Gezamelijkheid ontwikkelen kost tijd Transmuraal circuit

39 Do’s Start met gemotiveerde teams
Ondersteun deze teams een jaar intensief Stel projectleider aan en ontwikkel (eigen) kenniscentrum Aandachtfunctionaris (met coaching) Betrek familie en cliënten Maak resultaten zichtbaar Draagvlak bij financiers, managers, etc

40 Do’s Bekijk cohesie van het team
Team maakt eigen behoefte analyse en stelt eigen doelen Coaching afh. van cohesie team Training ‘on the job ’ - planbord gebruik - stellen doelen voor team - werken aan modelgetrouwheid - integreren EBP / herstel

41 Succes FACToren FACT-bord is een hulpmiddel, geen doel
Neem tijd om als team op elkaar ingespeeld te raken, vindt je eigen stijl Krijg je eigen succesverhalen “Eén voor allen, allen voor één”

42 Implementatie Nulmeting modelgetrouwheidschaal FACTs Doelen stellen
Implementatieplan Uitvoering Evaluatie Aanpassing PDSA

43 Borging Communicatie/draagvlak managers
Coaching/intervisie medewerkers FACT protocol (indicatie/acties) Rol IBV Aandachtfunctionarissen Trainingen (liefst on de job)

44 FACT basisopleiding tot casemanager

45 Praktijkopleiding Werken met PLP Werkbegeleiding
2 stages buiten eigen werkplek Cursorisch gedeelte Praktijkopdrachten 3 evaluatiegesprekken

46 Inhoud FACT opleiding 1. Probleemgerichte rol 2. Behandelgerichte rol
3. Herstelgerichte rol 4. Schakelen tussen bovenstaande rollen

47 Bedankt voor uw aandacht

48

49 Vragen voor straks

50 Vragen voor nu / straks

51 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "FUNCTIE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT"

Verwante presentaties


Ads door Google