De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Harry Meijerink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Harry Meijerink."— Transcript van de presentatie:

1 Harry Meijerink

2 Zorgwekkend zorgmijdend Relatie Behandeling
R E G U L I E R Meldpunt GG/GD OGGZ Vangnetteam Zorg- bemiddeling RIBW TC-A

3

4

5 Geschiedenis Verandering aard en vermindering intensiteit na ontslag kliniek Vaardigheden aangeleerd in kliniek, niet toegepast in de praktijk Stress door verandering leefomgeving Te gefragmenteerde en complexe aard ambulante programma’s Te complexe problematiek Beperkte duur

6 Principes ACT Gericht op specifieke groep met ernstige psychiatrische stoornissen Niet alleen coördinatie van zorg Gedeelde case-load Beperkte case-load (1-10) Flexibel Interventies in leefomgeving Niet tijdsgebonden Individuele behandeling, ondersteuning en rehabilitatie 7 x 24 uur beschikbaar Assertieve attitude

7

8 Effecten van ACT Vermindering opnamedagen Hogere QLS
Meer stabiele huisvesting Als IDDT betere effecten Als IPS betaald werk Tevreden met zorg door cliënt en familie

9 Verschillen met andere benaderingen
Teambenadering Continuïteit van zorg Kleine caseloads Flexibele hulpverlening Waar en wanneer meest nodig Onbepaalde tijd

10 Het ACT - team Behoeften inventariseren en suggesties voor traject
Teamleden trainen in eigen specialismen Leren van anderen Hulp bieden, ook buiten eigen specialisme Innovatief en creatief Probleemoplossend Hoop en optimisme Waardigheid en respect Cliënt actief betrekken bij besluiten Helpen doelen te bereiken Focus op mogelijkheden Opkomen voor rechten Praktisch Multicultureel Sociaal systeem betrekken

11 Teamsamenstelling Fulltime teamleider Psychiater
> 2 verpleegkundigen > 2 arbeidsdeskundigen > 2 verslavingsdeskundigen 1 ervaringsdeskundige Maatschappelijk werker Psycholoog Activiteitenbegeleider Rehabilitatiemedewerker Administratief medewerker

12 Principes gedeelde caseload
Gezamenlijke beoordeling en planning Crosstraining teamleden Dagelijks digibord Openbare agenda 7 x 24 uur bereikbaar Generalisten praktijk

13 ACT IDDT MMS FPE IMR IPS

14

15 Critical Time Intervention
CTI Critical Time Intervention

16 Principes van CTI Assessment van concrete wensen
Assessment van psychologische wensen Assessment van kwaliteiten van de cliënt Training van vaardigheden

17 Therapeutische houding van CTI - casemanagers
Actief en gericht Ondersteunend en empathish Flexibel maar consequent Autonomie stimuleren en beschikbaar blijven Omgaan met weigering van behandeling

18 Gebieden waar CTI zich op richt
Psychiatrische behandeling Financiën Verslaving Wonen Crisismanagement Familie

19 De drie fasen van CTI Structureringsfase Testen Overdracht van zorg


Download ppt "Harry Meijerink."

Verwante presentaties


Ads door Google