De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort"— Transcript van de presentatie:

1 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

2 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
4 juni 2009 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

3 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Wie zijn we Jan van Schilt Meltem Koyuncu Benyounes Cherif ACT jeugd, Lucertis, Parnassia bavo groep Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

4 Wie zijn onze doelgroep
Jongeren tussen 12 en 24 jaar Met psychiatrische, emotionele- of gedragsproblemen Met problemen op meerdere levensgebieden Met intensieve zorg behoefte Zorg mijden Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

5 Hoe ziet de organisatie er uit
5 teams van 10 fte Multidisciplinair opgebouwd Gehuisvest in de buurt Met breed netwerk 1 mobiele diagnostiek, consultatie en expertise team (MDCE Team) Attitude: Calder en Schurr (1987) definiëren attitude als ‘a generalized evaluative summary of more elementary cognitive units called beliefs’. Zij zijn van mening dat die beliefs zelf ook evaluatief (goed of slecht) dan wel non evaluatief (waar of onwaar) kunnen zijn. Values verschaffen abstracte denkbeelden en lange termijn belangen die als criteria fungeren bij het evalueren van objecten, activiteiten of gebeurtenissen. Aldus ontstaat een hiërarchie van values waarop beliefs gebaseerd zijn die vervolgens weer de attitude bepalen. Attitude is van invloed op de kwalitatieve en kwantitatieve selectie van informatie die iemand wenst ‘binnen te halen’. Nieuwe ingenomen informatie gaat vervolgens een reactie aan met de aanwezige kennis waardoor die kennis muteert. Data (of gegevens): symbolische weergave van getallen, hoeveelheden, grootheden of feiten. Informatie: ontstaat wanneer een persoon betekenis toekent aan verkregen gegevens. Kennis: is het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te (gaan) voeren door gegevens (van externe bronnen) te verbinden, te laten reageren met eigen informatie, ervaringen en attituden. Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

6 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Werkwijze De 10 principes van het ACT model Vraaggericht werken Werken met bewezen effectieve methodieken Samenwerking met doelgroep en andere partners Binnen een vastgestelde gebied Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

7 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Ervaringen Verspreiding cliënten Psychiatrische diagnose Ontwikkelingsperspectieven Context ACT en scholen Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

8 Onderscheidend van ander hulpaanbod
Mobiele diagnostiek,consultatie en behandeling, on the spot.Preventie Toegeleiding, WMO Samenwerking/verbindend tussen partners. GGZ optuigen aan de voordeur. Door de bureaucratie heen. Zonder drempels/overgangen alle hulp in 1 hand. Blijven doorgaan zonder limiet. Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

9 Transitieproject Maatschappelijke businesscase/ SROI
Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

10 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Kwaliteit Jongeren sneller op het juiste spoor. Jongeren in zorg houden. Maatschappelijke integratie, wonen, werk,contacten, vrije tijd. Jongeren doen mee, communicatie b.v.webkrant. Er vallen geen jongeren buiten de boot. Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

11 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Samenwerken COJ Maaszicht Arosa Scholen Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

12 ACT Jeugd “de praktijk”
Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie 4 juni 2009 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

13 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Team 1, Feyenoord Centrum voor Jeugd en Gezin Benyouness Cherif Maatschappelijk werker 4 jaar Act jeugd Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

14 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Team 4 Schiehaven Rebound Centre Meltem Koyuncu Verpleegkundige 1 jaar Act Jeugd Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

15 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Doelgroep Jongeren, die sociaal zwakker zijn en/of een belast verleden hebben. Waarbij sprake is van psychische en/of psychiatrische problemen, met daarbij complexe meervoudige problematiek op meer dan een leefgebied Zorgwekkende zorgmijders, die niet aankomen bij de reguliere GGZ. Er is sprake van complexe behoeften en men is vaak niet gemotiveerd voor hulp. Een belangrijk kenmerk is dat zij moeilijk of geen aansluiting vinden bij reguliere vormen van zorg- en hulpverlening Leeftijdscategorie 12 tot 24 jaar. Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

16 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Intake/screening - max 5 gesprekken binnen drie maanden. Dan moet de intake rond zijn. Er is wel een verlening van deze intake mogelijk. - Alle disciplines dienen binnen de screeningsfase, voorzover dat mogelijk is, de jongere gezien te hebben. Na drie maanden wordt behandeling ingegaan of doorverwezen naar andere instantie. (Er is echter een uitzondering op deze regel. Dit omdat sommige zorgmijders niet binnen dit termijn op te sporen zijn) Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

17 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Casus Jongere 20 jaar gedragsproblemen Lijdt geïsoleerd bestaan Financiële problemen Zorgmijder; St welzijn Feyenoord kan geen grip op hem krijgen. Alcoholprobleem Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

18 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Plan van aanpak??? Welke stappen kan er ondernomen worden om deze jongere te helpen? Attitude: Calder en Schurr (1987) definiëren attitude als ‘a generalized evaluative summary of more elementary cognitive units called beliefs’. Zij zijn van mening dat die beliefs zelf ook evaluatief (goed of slecht) dan wel non evaluatief (waar of onwaar) kunnen zijn. Values verschaffen abstracte denkbeelden en lange termijn belangen die als criteria fungeren bij het evalueren van objecten, activiteiten of gebeurtenissen. Aldus ontstaat een hiërarchie van values waarop beliefs gebaseerd zijn die vervolgens weer de attitude bepalen. Attitude is van invloed op de kwalitatieve en kwantitatieve selectie van informatie die iemand wenst ‘binnen te halen’. Nieuwe ingenomen informatie gaat vervolgens een reactie aan met de aanwezige kennis waardoor die kennis muteert. Data (of gegevens): symbolische weergave van getallen, hoeveelheden, grootheden of feiten. Informatie: ontstaat wanneer een persoon betekenis toekent aan verkregen gegevens. Kennis: is het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te (gaan) voeren door gegevens (van externe bronnen) te verbinden, te laten reageren met eigen informatie, ervaringen en attituden. Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

19 Plan van aanpak volgens Act principe
Ingang zoeken om in eerste instantie contact te maken. Vaak dmv functioneel aanbod. In deze casus was de ingang: helpen bij het regelen van zijn schulden. Vertrouwen opbouwen: jongere centraal stellen gedurende praktische ondersteuning. Informatie verzamelen en toestemming vragen om info op te vragen bij derden. Daarnaast doormiddel van sporten en buurtactiviteiten en/of groepsactiviteiten de jongere activeren om uit het sociaal isolement te geraken. Diagnostiek: Gezien het opgebouwde vertrouwen kan onze psychiater en/of psycholoog moeiteloos aansluiten om zijn aandeel op het gebied van diagnostiek te leveren. Jongere voelt zich zelfs vaak vertrouwd bij een van deze collegae vanwege informele maar wel professionele omgang, veiligheid en respect/erkenning. Behandeling: Na een gedegen screening volgt een intake en een behandelplan die met de jongere wordt besproken en voorzien is van zijn handtekening. Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

20 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Evaluatie workshop Nog vragen of opmerkingen?? Wat is voor jullie de 2 meest opvallende statements/ discussiepunten/ vragen/ aanbevelingen/ suggesties of prioriteiten die in deze sessie naar voren is gekomen??? Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort

21 Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort
Afsluiting Bedankt voor jullie aandacht!!! Tot ziens!!! Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort


Download ppt "Expertise team ACT Jeugd BAVO-Europoort"

Verwante presentaties


Ads door Google