De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prima Pleegzorg Op volle kracht vooruit! 12 juni 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prima Pleegzorg Op volle kracht vooruit! 12 juni 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Prima Pleegzorg Op volle kracht vooruit! 12 juni 2012
Innovatieplan voor de pleegzorg in Limburg 12 juni 2012 Riet Portengen, TOPIC / SoNeStra Leon Verhaegen, pleegouder Stem van ouders / jongeren

2 Welkom en de ontmoeting (15 min.)
Prima Pleegzorg in het kort (20 min.) De ontmoeting (20 min.) Stel moedige vragen en ga de dialoog aan De oogst (20 min.) Per groep de drie meest opvallende vragen, suggesties, inzichten uitkiezen Plenaire dialoog als afsluiting

3 Welkom en ontmoeting Hoe nieuwsgierig zijn wij nog?

4 Prima Pleegzorg 4 x i Integraal Intersectoraal Intercultureel
Samenwerken + Intersectoraal Perspectieven verbinden; één plan, één aanpak Intercultureel Waarden, normen en respect Innovatief Innovatie is bewust organiseren

5 Communities of Practice
april – oktober 2008 Communities of Practice Xonar pleegouders NVP jongeren Rubicon William Schrikkergroep stoom afblazen onvrede uiten AKJ POR De Mutsaersstichting Bureau Jeugdzorg PPM Platform Allochtone Zorgvragers Stichting Jeugd-zorgvragers Stichting Meer Kleur en Kwaliteit Vele gasten online

6 Ambities Prima Pleegzorg
Continuïteit voor kind zo weinig mogelijk wisselingen samenwerken met familie en sociaal netwerk Continuïteit in hulpverlening Zo weinig mogelijk wisselingen Met wisseling zelfde beleid Meer professionals waar nodig, minder waar het kan Eén professional voor verschillende kinderen in één gezin Pleegzorg op maat Meer hulp en begeleiding waar nodig, minder waar het kan

7 Ambities Prima Pleegzorg
Eén kind, één gezin, één familie, één plan, één verantwoordelijke! Tja … één eindverantwoordelijke?! Meerdere organisaties, één plan! Organisaties staan model voor ouders, jeugdigen, pleegouders en ouders Integrale samenwerking op alle niveaus Erkennen expertise van ander Elkaar aanvullen Vraaggericht werken vanuit dialoog respect en vertrouwen

8 Een kleine oefening

9 Leidraad Pleegzorg is er voor jeugdige en ouders
Ouders vertrouwen tijdelijk zorg toe aan pleegouders Pleegzorg is er in principe om kinderen en ouders sterker te maken zodat kind terug kan naar huis Pleegouders zijn aanvullend op ouders Pleegouders vervullen belangrijke maatschappelijke functie dus waardering en facilitering Professionele waardering pleegzorgwerker

10 Ontwikkellijnen, successen en uitdagingen
Vraaggerichte Pleegzorg Werken vanuit Sociale NetwerkStrategiëen Netwerkpleegzorg Ouders en jeugdigen in de pleegzorg Kleurrijke pleegzorg Pleegzorg Limburg; één gezicht! (Servicedesk pleegzorg) Leren en ontwikkelen in de pleegzorg! Respectvol Samenwerken: bejegening: dialoog, respect en vertrouwen

11 Theorieën Systeemdenken Creatief denken Alignment

12 tussen de oren

13 Voordat de ijsberg smelt ….
gebeurtenissen patronen systemen mentaal model

14 Tafelkleed-dialoog Uitspraken Jeugdige Ouders Pleegouders
Familie en sociaal netwerk Organisatie tegenwerkende kracht die versnippering in de hand werkt ~ afstemming niet vrijblijvend; andere pleegouders, andere professionals

15 Uitspraken Jongere: Ouder:
Mijn pleegouders zijn er verantwoordelijk voor dat het goed gaat tussen hen en mijn ouders en familie; dan gaat het namelijk met mij ook goed! Ouder: Fijn, dat ik zelf mag invullen wat pleegouders voor mij als ouder en voor mijn kind kunnen betekenen! Dat helpt mij echt!

16 Uitspraken Pleegouders: Familie en sociaal netwerk:
Een mooie start: voor de plaatsing samen met ouders, kind, familie en sociaal netwerk een plan maken hoe wij met elkaar het kind naar volwassenheid leiden waarin het verbonden mag zijn met zijn familie en sociaal netwerk en zich mag verbinden met ons, onze familie en vrienden. Familie en sociaal netwerk: Wij kunnen heel goed zelf besluiten nemen, een plan maken en het plan uitvoeren!

17 Uitspraken Pleegzorg:
Wij zoeken pleegouders die ouders helpen hun kind op te voeden!

18 in de vingers

19 Technieken en vaardigheden
Kunst van het Vragen Stellen Verbinden van perspectieven Het Netwerkkompas Het drieluik Netwerkverkenning en -analyse Het FamilieNetwerkBeraad Samenwerken in Actieteam Dilemmaspiegel

20 in het systeem

21 Verschuiving van de hulpvraag
… hoe kunnen wij ouders, familie en sociaal netwerk benutten om ons hulpverleningsplan tot een succes te maken …. Naar … hoe kunnen pleegouders en professionals een bijdrage leveren om ons actieplan tot een succes te maken!

22 Vier bewegingen Van betrekken bij naar regie bij …
Van betrekken bij naar samenwerking met … Van aanbodgericht naar vraaggericht …. Van werken met sociaal netwerk naar werken vanuit SNS Van werken met het hulpverleningsplan naar werken vanuit het actieplan van cliënt, familie en sociaal netwerk

23 spannend Borging! Comfortzone Verbinden en doorzetten!

24


Download ppt "Prima Pleegzorg Op volle kracht vooruit! 12 juni 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google