De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stuurgroep Drugs 28 juni 2012 Oostende Voorstelling ondersteuningsproject nachtopvang Oostende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stuurgroep Drugs 28 juni 2012 Oostende Voorstelling ondersteuningsproject nachtopvang Oostende."— Transcript van de presentatie:

1 Stuurgroep Drugs 28 juni 2012 Oostende Voorstelling ondersteuningsproject nachtopvang Oostende

2 Inhoud voorstelling Situering en ontstaan Uitwerking Achterliggend idee Verdere ontwikkeling Ondersteuningsproject: doelgroep + doelstellingen Realisatie 2

3 I. Situering en ontstaan Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West- Vlaanderen (OP GGZ W-Vl) Project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik Expertgroep illegale middelen - Oktober 2010: Provinciaal Beleidsplan Drughulpverlening - 3 prioriteiten: 1) Crisisinterventie – ambulant 2) Crisisinterventie – residentieel 3) Deskundigheidsbevordering 3

4 II. Uitwerking Oprichting van een apart overleg: “Overleg Crisisopvang Oostende” (sept. 2010) Leden: 1) MSOC Oostende 2) AZ Henri Serruys Oostende 3) AZ Damiaan Oostende 4) AZ St. Jan Brugge In jan. 2011 aangevuld met: 5) CAW Oostende 6) Straathoekwerk Oostende 4

5 III. Achterliggend idee Specifieke context Oostende Iets doen voor groep chronische gebruikers Crisismoment (ruim/breed) Motivatie tot verandering= geen criterium < Overlast beperken Idee toen: 5

6 IV. Verdere ontwikkeling 6 Accentverschuiving: nieuw apart initiatief ↔ ondersteuning van bestaande initiatieven Integrale aanpak met inbreng van specifieke expertise sluit aan bij de huidige evoluties GGZ in termen van netwerkvorming (projecten art. 107) Inspiratie < Assertieve Zorg In de Samenleving (AZIS) = Systematische intensieve samenwerking van diverse partners uit diverse sectoren/organisaties rond de problematiek van ‘zorgwekkende zorgmijders’ in regio Gent

7 V. Ondersteuningsproject 7 1. Doelgroep - Volwassenen - Illegale drugproblematiek (problemen op diverse leefgebieden) - Crisis - Laagdrempelige context - Niet in reguliere zorgcircuit

8 8 2. Doelstellingen - Aan de slag gaan met met de ‘lastige’ cliënten: verkenning van hulpvraag en evt. zorgtoeleiding - Ondersteunen van bestaande initiatieven in het werken met deze cliënten - Toevoegen van expertise uit GGZ-sector met een drugspecifieke invalshoek (deskundigheidsbevordering) - Opstarten van multidisciplinair en sectoroverschrijdend netwerkoverleg → cultuur van gedeelde zorg

9 9 3. Methodiek - 1 ‘expert’ Tweeledige opdracht: 1) Vrijblijvend gespreksaanbod t.a.v. de cliënt 2) Deskundigheidsbevordering en ondersteuning van de direct betrokken hulpverleners en het ruime netwerk Aandachtspunt: inbedding - Medisch-psychiatrische supervisie (diagnostisch werk, casusbespreking, …) - Omkaderd door multidisciplinair en sectoroverschrijdend overleg (zo breed mogelijk) Bvb. Spoeddiensten, stad Oostende, Politie, OCMW (Sociaal Huis), …

10 10 Nachtopvang niet structureel → daarbuiten? Aanbod ook naar andere initiatieven: - Aanwezigheid (drempelverlagend werken) - Ondersteuning aan de voorziening zelf (expertise)

11 11 4. Een paar cijfers… - Inschatting: 60% aanmeldingen winteropvang: middelenproblematiek → case load: 10 cliënten per week - Kostenplaatje? € 70 000, incl. werkingskosten

12 VI. Realisatie van het project 12 Breed draagvlak Verslavingsfonds Projecten art. 107 Vlaamse Gemeenschap Andere pistes - nieuwe regelgeving therapeutische projecten? - gedeelde financiering door betrokken partners? - …

13 VII. Tot slot 13 Project in opbouw Stuurgroep Ondersteuningsproject - Verdere uitbouw - Evaluatie < Expertgroep illegale middelen < OP GGZ W-Vl

14 14


Download ppt "Stuurgroep Drugs 28 juni 2012 Oostende Voorstelling ondersteuningsproject nachtopvang Oostende."

Verwante presentaties


Ads door Google