De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot Wmo-Wwb Amsterdam Conferentie Werk maken van ondersteuning: relatie Wmo-Wwb 5 oktober 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot Wmo-Wwb Amsterdam Conferentie Werk maken van ondersteuning: relatie Wmo-Wwb 5 oktober 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Pilot Wmo-Wwb Amsterdam Conferentie Werk maken van ondersteuning: relatie Wmo-Wwb 5 oktober 2006

2 2 Inhoud 1.De ontwikkelpilot Amsterdam 2.Knelpunten huidige praktijk 3.Doelstellingen 4.Beoogde resultaten 5.Aandachtspunten 6.Aanbesteding

3 3 Ontwikkelpilot Amsterdam  Thema: Afstemming tussen Wmo, Wwb en AWBZ  Toeleiding van Amsterdammers die “niet meedoen” (veelal chronisch psychiatrisch patiënten en/of verslaafden) naar vormen van dagbesteding.  Pilot beweegt zich op het snijvlak van zorg en activering  Participatie is een centraal begrip in beide wetten  In Wwb is perspectief gericht op werk en wet heeft een dwingend karakter  Wmo heeft breder perspectief op participatie, maar ook hier is participatie niet vrijblijvend

4 4 Knelpunten huidige praktijk  Veel losse initiatieven en veel verschillende partijen  Onvoldoende scherp beeld van de doelgroep  Onvoldoende sturing op resultaten  Onvoldoende regie op de keten van ondersteuning  Onvoldoende doorstroom en doorgroei  Aanbod onvoldoende afgestemd op de vraag doelgroep  Onvoldoende structuur in de financiering van trajecten

5 5 Doelstellingen van de pilot  Optimaliseren van de toeleiding van Amsterdammers zonder dagbesteding, waarvan velen met een chronisch psychiatrische aandoening en/of verslaafd, naar passende trajecten in de vorm van dagbesteding, maatschappelijke participatie en zo mogelijk een traject van arbeidsmarkttoeleiding  Ontwikkelen van een overdraagbare methodiek voor toeleiding en voorstellen doen voor nieuw te ontwikkelen aanbod, organisatie en inzet van middelen

6 6 Beoogde resultaten van de pilot  450 cliënten zijn toegeleid naar een passend traject  Totaal overzicht van aanbod voor de doelgroep  Waar nodig nieuw aanbod ontwikkeld  Systematiek ontwikkeld voor inkoop en toewijzing van diensten dagbesteding  Advies over een systematiek voor de flexibele dan wel toerekenbare inzet van diverse geldstromen  Afspraken met zorgkantoor over overdracht taken activerende en ondersteunende begeleiding  Overdraagbare methodiek voor organisatie van activering en toeleiding, financiering en sluitende aanpak in regievoering op het totale vangnet

7 7 Aandachtspunten (1)  Verkenning van relatief onbekende veld van de (O)GGZ  Afstemmen van zorg en activering  Herontwerp van primair toeleidingsproces  Vormgeven van klantmanagement  Ontwikkelen van een stedelijke visie op participatie  Integrale vraag ontwikkelen, d.w.z. coördinatie en afstemming DMO, DWI, stadsdelen en zorgkantoor  Integraal aanbod ontwikkelen, d.w.z. stimuleren van coördinatie en samenwerking tussen aanbieders als GGZ, verslavingszorg, SW, welzijn, projecten e.d.

8 8 Aandachtspunten (2)  Incentives voor deelname (discussie Wwb)  Welke middelen zijn waar exact beschikbaar voor dagbesteding c.q. participatie  Marktwerking  Omgaan met ondernemersrisico’s van partijen  Spanning tussen concurrentie en samenwerking  Verschillende financieringsregimes als subsidie welzijn en zorg, AWBZ, inkoop Wwb, Europese gelden…

9 9 Praktijkervaringen  139 kandidaten doorverwezen  Indiceren is complex  Toeleiden is een bewerkelijk proces  Vertrouwen winnen van klanten  Begeleiden is een bewerkelijk proces  Grillig verloop van trajecten  Administratieve belasting is hoog


Download ppt "Pilot Wmo-Wwb Amsterdam Conferentie Werk maken van ondersteuning: relatie Wmo-Wwb 5 oktober 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google